MNHRP Ekim- 2014 TUB Çalışma Raporu
1.
Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl –
Ilıcalar-Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, Muş-Hasköy-Değirmendere,
Muş-Varto-Alistan mikrohavza planları, Etüt Proje Başmühendisliği, Ağaçlandırma Silvikültür
Şubesi ve TUB tarafından incelenerek, taslaklar üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılıp
yapılmadığı kontrol edilmiştir. Planlarda MNHRP’de uygulamada birlik açısından haritalarda
kullanılan renk ve sembol lejantlarının tüm mikrohavza planlarında aynı renk ve semboller
kullanılması gerektiği, haritalarda görülen bazı eksik ve hataların düzeltilmesi, plan rapor
kısmında yazım ve anlatım kurallarına dikkat edilmesi gerektiği, faaliyetlere dair yatırım
giderleri cetvellerinde kullanılan pozların ve poz katsayılarının yetişme ortamı etüt
çizelgelerine uygun olarak alınması gerektiği, MNHRP Proje Uygulama El Kitabı
terminolojisinin kullanılması gerektiği konularında gerekli uyarıların dikkate alındığı,
düzeltmelerin yapıldığı belirlenmiştir. Planlar TUB ve MUB onayına sunulacaktır.
2. Büyükçay, Karakütük ve Lediz Mikrohavzalarında arpa ve buğday iyileştirmesi yatırımları için
faydalanıcılara sertifikalı tohum temin edilerek ekimi gerçekleştirilmiştir. Buna göre Bingöl’de
8450 kg, Elazığ’da 9350 kg, Muş’ta 8500 kg buğday tohumu satın alınmıştır. Soğuğa, yüksek
sıcaklığa ve hastalıklara karşı dayanıklı, ayrıca pazarda en çok tercih edilen çeşit olarak
BEZOZTAJA-1 tercih edilmiştir. Üç İlde toplam 150 ha alanda ekim yaptırılmaktadır.
Foto: Bingöl Tarım Kredi Kooperatifinden Alınan Buğday Tohumlarının Nakledilmesi
Foto: Muş Tarım Kredi Koop. Alınan Buğdayların Nakledilmesi
Foto: Muş Karakütük Mikrohavzası Buğday Ekimi
3. Bingöl ve Elazığ İllerinde MNHRP kapsamında ihale edilen makinalı toprak işleme faaliyetleri
tamamlanmıştır. Buna göre; Elazığ Büyükçay ve Kuşhane Mikrohavzalarında toplam 1000 Ha
sahada, 510 km teras yapımı ve 25 km servis yolu yapımı işi tamamlanmıştır. Bingöl Lediz
Mikrohavzasında 300 ha sahada 80 km teras yapımı, 5000m galvanizli kafes tel eşik, 1000m3
kuru duvar eşik tesis edilmiştir. Elazığ İli’nde Büyükçay ve Kuşhane Mikrohavzalarında Toprak
Muhafaza Oyuntu Tahkimatları çalışmalarına başlanmıştır.
Foto: Elazığ Sarıkamış Köyü’nde Sınai Tesis Çalışması Tatbikatı
Foto: Elazığ Büyükçay MH yapılan kuruduvar eşik çalışmaları
4. DAP’a teklif edilen sulama projelerinden Elazığ'da 6 adet sulama projesi (2.198.920,00TL),
Elazığ Özel İdaresi tarafından ihale edilerek sulama projelerinin uygulanmasına başlanmıştır.
Muş İl’inde 3 adet sulama projesinin (489.522,00TL) uygulanmasına başlanmıştır.
Foto: Muş İli Karakütük MH Otaç Köyü’nde DAP-Muş İl Öz. İd. Tarafından yapımına başlanan
sulama havuzu tesisine su alım yapısı (birit) yapımı çalışması
5. Bingöl İli’nde 32 adet 30-50 m3’lük havuzlar yaklaşık 510.000TL bedelle ihale edilmiştir.
Havuz yapımları tamamlanma aşamasına gelmiştir. KasımAyı içerisinde muayene kabulleri
yapılacaktır. Elazığ’da 15 Adet sulama havuzu ve 2 adet havuz bakım –onarım işi
(165.000,00TL sözleşme bedeli) devam etmektedir. Kasım Ayı içerisinde tamamlanarak
muayene kabulleri yapılacaktır.
Foto: Bingöl- Lediz Mikrohavzası Yiğitbaşı Köyü’nde yapımına başlanan 50 tonluk sulama
havuzu
Foto: Elazığ Kuşhane MH Kuşhane Köyünde yapımına başlanan 130 tonluk sulama havuzu
6. İllerde hane izolasyonları tamamlanmıştır. Buna göre Elazığ’da Büyükçay ve Kuşhane
Mikrohavzalarında 96 Hane’de, Bingöl Lediz Mikrohavzasında 60 hanede, Muş Karakütük
Mikrohavzasında 15 hanede faaliyetler tamamlanmıştır.
Foto: Elazığ- Büyükçay Sarıkamış Köyü
Foto: Bingöl-Lediz MH Sürekli Köyü
Foto: Bingöl- Lediz MH Dereköy Köyü Bina Mantolaması bitirilen evler
7. Elazığ’da 90 adet güneş enerji ünitesinin montajı tamamlanmıştır. Muayene kabul
akabinde hakediş evrakları düzenlenerek ödemesi yapılacaktır. Bingöl Lediz MH’da 250
adet, Muş Karakütük MH’da 100 adet faydalanıcıya tesis edilecek su ısıtma amaçlı güneş
enerjisi sistemi (GES) tesisi devam etmektedir. Bingöl’de 125 adet GES montajı
tamamlanmıştır. Bingöl’de İkinci etap olan alt havza köylerinde 125 adet GES montajı
devam etmektedir. Enerji alt planlarına dair yatırımlardan enerji tasarruflu soba (Kuzine)
satın almaları yapılmıştır. Muş’ta 50 adet, Elazığ’da 110 adet kuzine soba alımı yapılmıştır.
Foto: Muş Karakütük MH Sarıbahçe Köyünde Kuzine Sobaların teslimi
8. Ahır iyileştirme faaliyetlerine başlanmıştır. Muş Karakütük MH’da 40 adet ahırda çatı
yapımı, Elazığ Kuşhane ve Büyükçay mikrohavzalarında 61 ahırda, çatı, sıva, badana, boya,
buzağılık bölmesi, saman bölmesi, aydınlatma ve zemin düzeltme faaliyetleri
yapılmaktadır. Bingöl Lediz MH’da 10 adet ahırda zemin düzeltme, havalandırma
penceresi, çatı ve badana- boya faaliyetleri yapılmaktadır. Elazığ Büyükçay ve Kuşhane
Mikrohavzalarında 101.000,00TL kaynak kullanılacaktır. Muş Karakütük MH’da 40 adet
ahır çatı yapımında 350.000,00TL kaynak kullanılacak olup Kasım ayı sonuna
tamamlanması beklenmektedir.
9. Muş Karakütük Mikrohavzası’nda fidan dikimi çalışmalarına başlanmıştır. 210 hektar
toprak muhafaza ve erozyon kontrolü sahası ile 50 hektar bozuk alan ağaçlandırma
sahalarına 120.000 adet fidan dikimi yapılacaktır. Meşe rehabilitasyon çalışmalarına
(Canlandırma Kesimi) 100 ha sahada başlanmıştır. Bingöl’de dikim ekipleri organize
edilerek fidanların nakline başlanmıştır. Meşe rehabilitasyon (canlandırma kesimi)
faaliyetleri 100 ha alanda yapılacaktır.
Foto: Muş- Karakütük MH Otaç Köyü ağaçlandırma sahası fidan dikimi
Foto: Böğürdelen Köyü’nde Meşe rehabilitasyon çalışmalarının başlatılması
Elazığ Büyükçay Mikrohavzası Gümüşkaynak, Tepecik ve Sarıkamış Köylerinde toprak
muhafaza ve erozyon kontrolü sahalarına fidan dikimlerine başlanmıştır. Elazığ’da iki
mikrohavzada 1000 ha (510 km teras) Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol sahasına fidan
dikimleri gerçekleştirilecektir.
Foto: Elazığ Büyükçay Mikrohavzası Gümüşkaynak Köyü Fidan Dikimi
10. MNHRP kapsamında Hüseyin KABAŞ MHPE (2 Mikrohavza) ve Demeter Ormancılık-Arif SAĞIR (1
Mikrohavza) MHPE ile Bingöl-Solhan,
Elazığ-Kovancılar ve Muş–Yaygın olmak üzere 3
Mikrohavzada, Mikrohavza Planlama Sor-Sap-Çöz Toplantıları 13-24.10.2014 tarihleri arasında
yapılmıştır. Toplamda 21 Köyde Sor-Sap- Çöz toplantıları tamamlanmıştır. Mikrohavza Planlama
Ekipleri, köylerde planlama çalışmalarına başlamıştır. Faaliyet alanları tespit edilerek toprak
etütleri yapılmaktadır. Ekip uzmanlarınca köylerde hane anketleri ve sosyal tespitler
yapılmaktadır. Sor-Sap-Çöz toplantılarına Taşra Uygulama Birimi, Etüt Proje, Orköy Teknik
Elemanları, İlgili Orman İşletme Müdürlüğü İl Odak Noktaları, Proje İl Ekipleri, DSİ Temsilcisi, Tarım
İl Müdürlüğü Teknik Elemanları, Özel İdare Teknik Elemanları katılmışlardır. 23.10.2014 Tarihinde
Bingöl Solhan Kaymakamlığında, MNHRP amaç kapsam ve hedefleri, Mikrohavza Planlama
Çalışmaları, Proje Yatırımları hakkında brifing verilmiştir.
Foto: Elazığ Kovancılar MH Gülçatı Köyü Sor-Sap-Çöz Toplantıları
Foto: Elazığ Kovancılar Mikrohavzası
Foto: Muş-Yaygın Karabey Köyü Sor-Sap-Çöz Toplantısı
Foto: Muş-Yaygın 327/1 no.lu Mikrohavza
Foto: Bingöl-Solhan 165/1 No.lu Mikrohavza –Sükyan Köyü
Rapor tarafımızdan düzenlenmiştir.02.11.2014
Hüseyin DİNÇER
Bölge Müdür Yardımcısı/ MNHRP Proje Saha Yöneticisi
Şahin İNCEDEMİROĞLU
MNHRP Proje Yönetici Yardımcısı
Oğuz Kağan NARİÇİ
Orman Mühendisi
Download

Ekim - 2014 Aylık Çalışma Raporu için tıklayınız.