JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ – 2014-2015 GÜZ DÖNEMĠ HAFTALIK DERS PROGRAMI
SALI
PAZARTESİ
08:30-09:15
09:30-10:15
Saat:09:00-10:00
HYK101 Heykel
[Cebeci Milli piyango
Heykel Atölyesi]
JEM 123
[F14]
Genel Jeo. ve Lab. I
JEM 123
[F14]
Genel Jeo. ve Lab. I
JFM201[F11-B. Lab.]
Say. An. ve Prog. I
Uyg. (B)
JFM475[YLD]
Gravite ve Manyetik
Verilerin Yorumu
JFM201[F11-B. Lab.]
Say. An. ve Prog. I
Uyg. (B)
10.30-12.45
JFM 325 [F12]
Kaya Mekaniği
JFM475[YLD]
Gravite ve Manyetik
Verilerin Yorumu
12:30-13:15
12.00-13.30
ENG 201 [F2]
13:30-14:15
14:30-15:15
JEM 123
[Kolleksiyon Lab]
Genel Jeo. ve Lab. I
JEM 123
[Kolleksiyon Lab]
Genel Jeo. ve Lab. I
JFM 201 [F12]
Say. An. ve Prog. I (B)
JFM 201 [F12]
Say. An. ve Prog. I (B)
JFM 309 [F11]
Say. An. ve Prog. II
JFM 309 [F11]
Say. An. ve Prog. II
F 14
F 14
ENG 101
[F11]
ENG 101
[F11]
JFM 221 [F12]
Min. ve Pet. (A)
JFM 221 [F12]
Min. ve Pet.(A)
JFM 207 [F14]
Spektral Analiz (A)
JFM 207 [F14]
Spektral Analiz (A)
MAT 211 [F14]
Dif. Denk.
MAT 211 [F14]
Dif. Denk.
JFM 305 [F11]
Sondaj Tek.
JFM 305 [F11]
Sondaj Tek.
JFM 409 [F12]
Elektro. Yönt.
JFM 409 [F12]
Elektro. Yönt.
JFM 409 [F12- Bil.
Lab.]
Elektro. Yönt.
JFM 409 [F12 Bil.
Lab.]
Elektro. Yönt.
Saat:11:00-13:00
FZM 151
[Mekanik Lab.]
Fizik ve Lab. I(A)
MAT 101 [F14]
Matematik I
MAT 101 [F14]
Matematik I
FZM 151
[Mekanik Lab.]
Fizik ve Lab. I(A)
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
11:30-12:15
09:00-10:30
JFM 313 [F11]
Hidrojeoloji
FZM 151
[Mekanik Lab.]
Fizik ve Lab. I (A)
CUMA
10:30-11:15
F 12
F 12
MAT 101 [F14]
Matematik I
MAT 101 [F14]
Matematik I
JFM 221[Kolleksiyon
lab - F11]
Min ve Pet. Uyg. (A)
JFM 221 [Kolleksiyon
lab - F11]
Min ve Pet. Uyg. (A)
JFM 207 [F12]
Spektral Analiz (B)
JFM 207 [F12]
Spektral Analiz (B)
JFM 207 [F14]
Spektral Analiz (B)
JFM 207 [F14]
Spektral Analiz (B)
JFM 207 [F14]
Spektral Analiz (A)
JFM 207 [F14]
Spektral Analiz (A)
JFM 303 [F12]
Sayısal Mod.
JFM 303 [F12]
Sayısal Mod.
JFM 401 [F11]
Müh. Jeolojisi
JFM 401 [F11]
Müh. Jeolojisi
JFM 303 [F12- Bil.
Lab.]
Sayısal Mod.
JFM 227
Olasılık ve Ġstatislik
[F 12]
15:30-16:15
JEM123
[Kolleksiyon Lab]
Genel Jeo. ve Lab. I
Uyg.
JFM 201 [Bil-labF14]
Say. An. ve Prog. I (A)
16:30-17:15
JEM 123
[Kolleksiyon Lab]
Genel Jeo. ve Lab. I
Uyg.
JFM 201 [Bil-labF14]
Say. An. ve Prog. I(A)
JFM 333 [F12]
Dalgalar
JFM 333 [F12]
Dalgalar
FZM 141 [KFA]
Fizik I
FZM 141 [KFA]
Fizik I
JFM201 [ B. Lab.]
Say. An. ve Prog. I
Uyg. (A)
JFM 311 [F11]
Maden Jeo.
JFM201 [B. Lab]
Say. An. ve Prog. I
Uyg. (A)
JFM 311 [F11]
Maden Jeo.
17:30-18:15
GUS101
Müzik
[Mavi Salon]
JFM 413 [F14]
Kuyu Logları
JFM 101 [F14]
Jeof. Müh.ve Tarihi
GUS 103
Resim
[F Blok Resim
Atölyesi]
MAT 211 [F12]
Dif. Denk.
MAT 211 [F12]
Dif. Denk.
JFM 415 [F11]
Sis. Veri Ġşl.
JFM 415 [F11]
Sis. Veri Ġşl.
Ġnk. Tarihi
[F14]
Ġnk. Tarihi
[F14]
JFM 227
Olasılık ve Ġstatislik
[F 12]
JFM 227
Olasılık ve Ġstatislik
[F 12]
JFM 227
Olasılık ve Ġstatislik
[F 12]
JFM 321
[F14-Bil. Lab.]
Jeof.Ters Çöz. Uyg.(A)
JFM 415 [F11]
Sis. Veri Ġşl.
JFM 321
[F14-Bil. Lab.]
Jeof.Ters Çöz. Uyg. B)
JFM 321
[F14-Bil. Lab.]
Jeof.Ters Çöz. Uyg. (B)
JFM 303 [F12 -Bil.
Lab.]
Sayısal Mod.
JFM 221 [Kolleksiyon
lab - F11]
Min ve Pet.
Uyg. (B)
JFM 221 [Kolleksiyon
lab - F11]
Min ve Pet.
Uyg. (B)
JFM 321 [F14]
Jeof. Ters Çöz.
JFM 321 [F14]
Jeof. Ters Çöz.
MSS 419 [F9]
Maden Hukuku
MSS 419 [F9]
Maden Hukuku
JFM 321
[F14-Bil. Lab.]
Jeof.Ters Çöz. Uyg.(A)
JFM 415 [F11]
Sis. Veri Ġşl.
FZM 141 [F14]
Fizik I
FZM 141 [F14]
Fizik I
MAT 101[F14]
Matematik I
MAT 101[F14]
Matematik I
JFM 203 [F12-B. Lab]
Yön. ve Diz.
JFM 203 [F12-B. Lab]
Yön. ve Diz.
JFM 203 [F11-B. Lab]
Yön. ve Diz.
JFM 203 [F11-B. Lab]
Yön. ve Diz.
JFM 307 [F11]
Kayaç Fiz.
JFM 307 [F11]
Kayaç Fiz.
JFM 333 [F12]
Dalgalar
JFM 333 [F12]
Dalgalar
BED101
Beden Eğitimi
[Tandoğan S. Salonu]
FZM 151
[Mekanik Lab.]
Fizik ve Lab. I(B)
JFM 221 [F11]
Min. ve Pet.(B)
JFM 221 [F11]
Min. ve Pet.(B)
JFM455 [F14]
Jeofizikte Tasarım I
JFM455 [F14]
Jeofizikte Tasarım I
. JFM455 [F14]
Jeofizikte Tasarım I
Download

2014-2015 Güz Dönemi Ders Programını indirmek için tıklayınız