T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Havza Planlama ve Proje Eğitimi
3 – 6 Şubat 2014 – Afyonkarahisar
Gün
3 Şubat 2014
Pazartesi
Öğleden Önce
Saat
Konu
Konuşmacı
09:30-10:00
Kayıt
10:00-10:30
Açılış Konuşmaları
10:30-10:50
10:50-11:30
Ara
11:30-12:30
Havza Bazlı Entegre Proje Yaklaşımı
Hanifi AVCI
Mahmut TEMİZ
Öğle Yemeği Arası 12:30-14:00
3 Şubat 2014
Pazartesi
Öğleden Sonra
14:00-14:50
Havza Rehabilitasyon Projelerinde Katılımcılık
Ceyhun GÖL
14:50-15:40
Havza projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında
dikkat edilecek hususlar ve mikrohavza seçim Kriterleri
İsmail KÜÇÜKKAYA
15:40-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
Ara
Sor-Sap-Çöz Faaliyetleri (Tespitler, grupların
oluşturulması, toplantı, anket ve temas grupları ile arazi
çalışmaları)
Meteorolojik verilerin havza rehabilitasyon projelerinde
kullanımı
Erdoğan ÖZEVREN
Alaattin UĞURLU
2. Gün
4 Şubat 2014
Salı
Öğleden Önce
09:00-09:45
Kurak ve yarı kurak alanların projelendirilmesi
Hamza ERYİĞİT
09:45-10:30
Yetişme ortamı özellikleri (toprak etüdü)
Beytullah FİDAN
10:30-10:50
Ara
Havza rehabilitasyon projerinde su kaynakları
planlamasının yeri ve önemi
Havza Rehabilitasyon Projelerinde Sel Kontrolü
faaliyetleri
10:50-11:30
11:30-12:30
Taner KİMENÇE
Ali KEŞ
Öğle Yemeği Arası 12:30-14:00
14:00-14:50
14:50-15:40
4 Şubat 2014
Salı
Öğleden Sonra
15:40-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
Havza Rehabilitasyon Projelerinde Etüt çalışmaları
(Ormancılık Faaliyetleri)
Havza projelerinde mera rehabilitasyonu ve yönetimi ile
ilgili etüt faaliyetleri
Nuran KARAÇORLU
İsmail KÜÇÜKKAYA
Ara
Havza Rehabilitasyon Projelerinde Tarımsal Faaliyetlere
yönelik etüt çalışmaları
Havza Rehabilitasyon Projelerinde Sulama Faaliyetlere
yönelik etüt çalışmaları
Muharrem KARAKUŞ
Muharrem KARAKUŞ
3. Gün
5 Şubat 2014
Çarşamba
09:00-09:45
Havza Rehabilitasyon Projelerinde hayvancılık ve arıcılık
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik etüt faaliyetleri
Nesimi KAYA
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Havza Planlama ve Proje Eğitimi
3 – 6 Şubat 2014 – Afyonkarahisar
Gün
Saat
Öğleden Önce
09:45-10:30
10:30-10:50
10:50-11:30
11:30-12:30
Konu
Konuşmacı
Havza Rehabilitasyon Projelerinde odun dışı orman
ürünleri ve hizmetlerinin geliştirilmesi etüt faaliyetleri
(envanter, üretim, pazarlama vb.)
Ara
Havza Rehabilitasyon Projelerinde sosyo-ekonomik (gelir
getirici ve kültürel) faaliyetlere yönelik etüt faaliyetleri
Havza projelerinde etüt çalışmalarının planlamaya
aktarılması
İsa SERTKAYA
Yusuf KURT
İsmail KÜÇÜKKAYA
Öğle Yemeği Arası 12:30-14:00
5 Şubat 2014
Çarşamba
Öğleden Sonra
14:00-14:50
Havza Rehabilitasyon Projelerinde biyoçeşitliliğin yeri
Yakup DAĞAŞAN
14:50-15:40
Havza Rehabilitasyon Projelerinde korunan alanlara
yönelik etüt çalışmaları
Münevver D. ÖZEN
15:40-16:00
Ara
16:00-17:00
Havza Rehabilitasyon Projelerinde İzleme Değerlendirme
İsmail KÜÇÜKKAYA
17:00-18:00
Yukarı Göksu Havzası Gökdere Mikrohavzası Entegre
Rehabilitasyon Projesi Örneği
Atilla KÜÇÜKALA
4. Gün
6 Şubat 2014
Perşembe
Öğleden Önce
09:00-10:30
Havza Projelerinde Ağaçlandırma Sahalarının (PAS)
Belirlenmesi Projesi
10:30-10:50
Ara
10:50-12:30
Toprak Veri Tabanına Mobil Cihazlarla veri girişi
Öğle Yemeği Arası 12:30-14:00
6 Şubat 2014
Perşembe
Öğleden Sonra
14:00-15:00
Hizmet İçi Eğitim Sınavı / Hizmet İçi Eğitim Anketi
15:00-15:30
Ara
15:30-16:30
Değerlendirme ve Kapanış
Serkan KALINÖZ
Erkan GÜLER
Download

Eğitim Programı - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü