EK 4: Öğretim Elemanları Tarafından Her Bir Ders İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi
Ana Bilim / Bilim Dalı
Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri A.B.D
Dersin Kodu
Boş
Bırakınız!
Dersin Adı
İleri Görüntü İşleme ve Uygulamaları
Dersi Veren Öğretim Elemanı
(Adı, Soyadı, Unvanı)
Yrd.Doç.Dr. Adem Alpaslan ALTUN
Yarıyıl
Güz
Bahar
Dersin Verilebileceği Diller
 Türkçe
İngilizce
Diğer………………..
Kredi
U
ECTS
6
T
3
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli

Sınav ve Değerlendirme Yöntemleri
Değerlendirme Yöntemi
Laboratuar
Sözlü
Ödev + Sözlü
Proje + Sözlü
Yazılı Sınav
Diğer (……………….)
Adet
Yüzdesi (%)
1
1
50
50
Dersin Amaç ve Hedefleri
Dersin İçeriği
(50 Kelimelik)
Öğretme
Yöntemleri
Sayısal Görüntünün Temelleri, Piksel Uzayında Görüntü
İyileştirme, Frekans Uzayında Görüntü İyileştirme, Görüntü
Netleştirme, Renkli Görüntü İşleme, Dalgacık Dönüşümü ve Çok
Çözünürlüklü İşleme, Görüntü Sıkıştırma, Görüntü işleme
teknikleri, Görüntü algılama ve tanıma, Kenar belirleme,
Biyometrik (parmakizi, iris v.b.) tanıma, Plaka tanıma, Tıbbi
görüntü işleme ve tanıma uygulamaları.
Müfredata bağlı olarak hazırlanmış bilgisayar sunuları
Bilgisayar uygulamaları
[1] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing
(3rd Edition), Prentice Hall, 2007.
Takip Edilecek
Kitap(lar)
[2] John C. Russ, The Image Processing Handbook, CRC Press, 2006.
[3] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins, Digital
Image Processing Using MATLAB, Prentice Hall, 2003.
[4] Jiri Jan, Medical Image Processing, Reconstruction and
Restoration: Concepts and Methods, CRC Press, 2005.
Diğer Materyal
[5] D. Caranella, C. Bartolozzi, 3D Image Processing: Techniques and
Clinical Applications, Springer, 2002.
[1] A. Muhittin Albora, Osman N. Uçan, Onur Osman, Görüntü
İşleme Teknikleri ve Mühendislik Uygulamaları, Nobel Yayın
Dağıtım, 2007.
T: Teori; U: Uygulama; ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System)
Download

İleri Görüntü İşleme ve Uygulamaları Sayısal Görüntünün Temelleri