Temmuz-Ağustos 2014 • Basım Tarihi: 15 Eylül 2014 • Sayı: 176 • www.ankara.edu.tr
Kendi
Elektriğini
Üretecek 4’te
Yeşil
Enerji
İçin
Ortak Adım
Ankara
Üniversitesi
Dostu 7’de
2’de
Sigarasız Üniversite İçin
Bir Adım Daha
TUS ve
DUS’lara
TÖMER
Damgası 7’de
Araştırmacılarımızın
Proje Başarısı 11’de
Doğaya Dokundular
12’de
Morfoloji Yerleşkesi,
Dumansız Hava Sahası
Öğrencimiz
Social Erasmus
Ulusal Koordinatörü
9’da
Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Yönetim Kurulu’nun
aldığı karar gereğince 1 Eylül
2014 tarihinden itibaren
Tıp Fakültesi Morfoloji
Yerleşkesi’nde iki alan dışında
her yerde tütün ve tütün
ürünlerinin içilmesi yasaklandı.
Sigara içilebilecek alanlara
kırmızı, içilmeyecek alanlara
mavi balonlar asıldı. 20’de
Aksaray
Çoban
Köpeğini
Dünyaya
Açacağız
8’de
Öğrencilerimizin
Teknogirişim
Başarısı
10’da
OSTİM Ekopark Yönetici Şirketi Kuruldu
Çevre Dostu Enerji İçin
OSTİM’le Birlikteyiz
T
ürkiye’nin enerji
konusunda yaşadığı
sıkıntıya çözüm üretmek
ve enerji teknolojilerinin
geliştirilmesine olanak
sağlamak amacıyla, enerji
alanında ulusal referans
merkezi olması hedeflenen
OSTİM Ekopark’ın
Yönetici Şirketi, OSTİM
OSB’de 22 Ağustos 2014
tarihinde düzenlenen imza
töreniyle kuruldu.
Rektör Prof. Dr. Erkan
İbiş İmzaladı
Yönetici Şirket Ana
Sözleşmesini Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erkan İbiş, Atılım
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Abdurrahim Özgenoğlu,
Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç,
Hacettepe Üniversitesi
Rektör Vekili Prof. Dr.
Ümmühan Şebnem Harput,
Başkent Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi
“Proje Çığır Açacak”
Dekanı Prof.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Berna
Dr. Erkan İbiş, projenin çığır açacak
Dengiz,
nitelikte olduğunu belirtti. Prof. Dr. Erkan
İbiş, “Gelecekte tematik teknoparklar açılacak.
Ankara Üniversitesi olarak bu anlamda yoğun
çalışmalarımızı sürdürüyoruz, gıda ve tarım
teknoparkımızı açmak için
hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.
Proje kapsamında, Ankara Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi’nde araştırma yapacak olan
akademisyenler de çevre ve enerji konusunda
bilgi-birikim ile çalışmalarını OSTİM
Ekopark ile paylaşacak.
2
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi
öğretim üyesi Doç. Dr.
Tevfik Demir, OSTİM Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, OSTİM
Teknoloji A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Sedat Çelikdoğan, OSTİM
Teknoloji A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi Hüseyin
Kılıç, OSTİM Yenilenebilir
Enerji Kümesi Yönetim
Kurulu Başkanı Yaşar Çelik
ile OSTİM Yenilenebilir
Enerji Kümesi Yönetim
Kurulu Üyesi Yavuz Topçu
imzaladı.
“Sinerji
Oluşturabileceğimize
İnandık”
OSTİM Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, “Güneşin önüne
panel koyup kendi
enerjimizi üretemiyoruz.
87 Dönümlük
Arazide Kurulacak
OSTİM Stadı’nın yanındaki 87 dönümlük
arazi üzerine kurulacak Ekopark, yönetici
şirketinde Ankara’da yerleşik 6 üniversitenin
(Ankara, Atılım, TOBB Ekonomi ve Teknoloji,
Hacettepe, Çankaya ve Başkent) bir araya geldiği
tek girişim olma özelliğini taşıyor. Ekopark’ın, iki yıl
içinde tamamlanması planlanan ve 9 milyon liraya mal
olacak 5 bin metrekarelik ilk etap binasında, 75 firma
Ar-Ge faaliyetlerinde bulunacak. Ekoparkta Ar-Ge
alanlarının yanı sıra laboratuvarlar, eşleştirme
ve bilgi merkezi ile kütüphane, konferans ve
sergi alanı, müze ve konuyla ilgili kamu
temsilcilikleri bulunacak.
İŞBİRLİĞİ
Teknoloji Transfer Ofisimiz
OSTİM’li Sanayicilerle Buluştu
Kendi kömürümüzü çıkarıp,
bir termik santral yapıp
ondan enerji üretemiyoruz.
Bunların hepsi stratejik
alan ve bu alanlarda çok
değişik çalışmalar var.
Bunlar hiçbir zaman ürüne,
üretime dönüşemiyor.
Daha aktif olabiliriz.
Üniversitelerimizin bu
alandaki yetenekleriyle
yan yana gelip farklı bir
sinerji oluşturabileceğimize
inandık” diye konuştu.
Orhan Aydın, proje
çıktılarının hepsini
bütün dünyaya satmayı
hedeflediklerini belirtti.
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Bilim
ve Teknoloji Genel Müdürü
Doç. Dr. Cevahir Uzkurt
da Türkiye’de bugüne
kadar teknoloji geliştirme
bölgelerinin üniversite
kampüsleri ve kampüslerin
yakın çevrelerinde
kurulduğunu belirterek,
“Maalesef üniversite
merkezli teknoloji
geliştirme bölgelerine
sanayicilerimizin aktif
katılım sağlaması biraz
sıkıntılı oluyor. Bakanlık
olarak bundan sonraki
dönemde organize sanayi
bölgeleri içinde teknopark
kurulumuna öncelik
veriyoruz ve destekliyoruz”
dedi.
Sanayicilerle akademisyenlerin bir araya geldiği
görüşmede, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye
yönelik bilgilendirmeler yapıldı.
Ü
niversitemiz Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (TEKNOKENT) yeni kurulan
Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) sanayi kuruluşlarıyla
yapabileceği ortak çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere, Ankara Üniversitesi
akademisyenleri ve OSTİM’de firmaları bulunan sanayiciler 29 Ağustos 2014 tarihinde
OSTİM’de bir araya geldi. Toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş,
TTO yöneticileri, öğretim üyeleri, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve
sanayiciler katıldı.
Günlük yaşamda kullanılan pek çok şeyin yurt dışından ithal edildiğini belirten
Orhan Aydın, üniversitelerle işbirliği yaparak daha iyi noktalara çıkmak ve ülkemizin
sorunlarını çözmek istediklerini söyledi. Yapılan ithalatlarla, ar-ge yapan yurtdışı
üniversitelerin çalışmalarının fonlandığını dile getiren Orhan Aydın, “Bu sürdürülebilir
değil. Bunları kendimizin üretmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bölgemizdeki firmalarla
yapılacak her türlü işlemle ilgili olarak size hangi olanak lazımsa tahsis etmeye hazırız”
dedi.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de geleneklerimizde ve atasözlerimizde
birlikte hareket etme ve dayanışmayla ilgili pek çok örnek olmasına rağmen bunun
günlük hayata yansımadığını belirterek, “Baş başa verip taşı kaldıramıyoruz. Kaldırmayı
bir miktar becersek bile hemen elimizden kaydırıp ayağımıza düşürüyoruz. Onun acısıyla
da bir daha ortaklık yapmıyoruz” dedi. Akademik dünyada herkesin yenilikçilik heyecanı
duyduğunu ama bürokrasi ve değişim direnci içinde bu heyecanın kaybolduğunu da
belirten Prof. Dr. Erkan İbiş, “Biz, ‘bilim bilim içindir’ felsefesinden kurtulma yolundaki
bir üniversiteyiz. Bilim toplum içindir, bilim halk içindir. Bilim insanlık içindir” dedi.
“Yönetimin Kimde Olacağını Belirlemek Lazım”
Uzun yıllar sanayi kuruluşlarında yöneticilik yapan TTO’nun
kurucu yöneticisi Prof. Dr. Atilla Yücel, ülkemizde genellikle nelerin
yapılması gerektiği konusunda doğru teşhis konulmasına rağmen
nasıl yapılması gerektiği konusunda hemfikir olunamadığını söyledi.
Sanayicilerin de akademisyenlerin de işin yönetiminin kendisinde
olmasını istediğini belirten Prof. Dr. Atilla Yücel, “Yönetim konusunun
üzerinde ciddi olarak durulmasını birincil sorun olarak ortaya koymamız
ve yönetime güvenmemiz lazım. Onun koyduğu kurallara uymamız lazım. Yönetime
uymadığımız zaman başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını kabul etmemiz lazım” dedi.
Sanayicilerin, akademisyenleri tanıması için TTO Yönetim Kurulu’na temsilci
vermesini arzuladıklarını da belirten Prof. Dr. Atilla Yücel, Ankara Üniversitesi
olarak her alandan hizmet verecek bir TTO uzmanı görevlendireceklerini, sanayici
ve akademisyenleri bir araya getirecek aktiviteler düzenleyeceklerini ve aralarında
teknolojik eşleştirme yapmaya çalışacaklarını kaydetti. Ortak projelerin dış kaynaklara
yapılacak destek başvurularında proje hazırlama desteği vereceklerini de anlatan Prof.
Dr. Atilla Yücel, “Sanayi sorunlarına yönelik sözleşmeli projelerin geliştirilmesi ve
yönetilmesine destek vereceğiz. Proje çalışmaları sonucu çıkacak bilgilerin ürüne
dönüşmesine yardımcı olacağız” dedi.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
3
Haymana Çiftliği Kendi Elektriğini Üretecek
Üniversitemizin Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde kurulacak biyogaz tesisiyle,
Çiftliğin üçte bir elektrik ihtiyacının sağlanacağı, kompost üretim tesisiyle de çiftlikteki hayvanların
gübrelerinin değerlendirileceği ifade edildi.
Ü
niversitemiz
Haymana Araştırma
ve Uygulama Çiftliği’nde
her yıl geleneksel olarak
buğday hasadına başlanan
günlerde gerçekleştirilen
“Hasat Bayramı”, bu yıl
23 Temmuz 2014 tarihinde
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşarı Vedat
Mirmahmutoğulları,
Ankara Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Berahitdin Albayrak,
Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Çolak,
öğretim üyeleri, tarım
meslek kuruluşlarının
temsilcileri ve çok sayıda
öğrencinin katıldığı törenle
kutlandı. İsrail’in Gazze’ye
düzenlediği saldırılar
nedeniyle sönük geçen
“Bayram” konuşmalarında,
Ziraat Fakültesi’nin
önümüzdeki dönemde
gerçekleştireceği projeler
anlatıldı. Daha sonra da
Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Berahitdin Albayrak
ve Dekan Prof. Dr. Ahmet
Çolak biçerdöğere binerek
hasadı başlattı.
Yumurta Kapasitesi
İki Katına Çıkıyor
Çiftlikler Müdürü
Doç. Dr. Nurdan Şahin
Demirbağ, Haymana
Çiftliği’nde 180 büyükbaş
4
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
hayvanları olduğunu,
bunun 55’inin sağıldığını
ve günlük yaklaşık 12001250 kg süt üretildiğini
söyledi. Bu yıl yumurta
tavukçuluğunda kapasite
arttırımına gittiklerini
belirten Doç. Dr. Nurdan
Şahin Demirbağ tavuk
kapasitesini beş binden on
bine çıkarttıklarını kaydetti.
Ankara Üniversitesi
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi (BAP) tarafından
desteklenen, gezinen hindi
yetiştiriciliğine uygun mera
geliştirme konusundaki
projeye 2013 Ağustos
ayı itibariyla mera tesisi
yaptıklarını da anlatan
Doç. Dr. Nurdan Şahin
Demirbağ, yakında da
“Gezinen Tavuk” projesini
gerçekleştireceklerini
vurguladı. TÜBİTAK
tarafından desteklenen,
Prof. Dr. Süleyman
Kodal’ın yürütücülüğünde
gerçekleştirilecek
mısır bitkisinde su
ve verim ilişkisinin
belirlenmesini kapsayan
projenin de Çiftlikte
gerçekleştirileceğini anlattı.
“Türkiye’nin En
Modern Süt Sağım Tesisi
Kurulacak”
Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Çolak,
bu yıl tüm Türkiye’de
yaşanan kuraklık ve don
olaylarından Haymana
Çiftliği’nin de olumsuz
etkilendiğini, buna
rağmen burada dönüme
450 kg tohumluk buğday
alabildiklerini söyledi. Bu
durumun tüm çiftçilere
ve ziraat mühendisi
adaylarına örnek olması
gerektiğini belirten Prof.
Dr. Ahmet Çolak çiftlikte
gerçekleştirilecek altyapı
projelerini anlattı.
Çiftliğin kurulduğu
HASAT BAYRAMI
lak
Prof. Dr. Ahmet Ço
Doç. Dr. Nurdan Şa
hin Demirbağ
yıl oluşturulan süt sağım
tesisinin yenilenmesiyle
ilgili bir ar-ge projesi
yürüttüklerini belirten
Prof. Dr. Ahmet Çolak,
“Bu projeyle artık ineğin
memesinden çıkan sütün
herşeyi kayıt altına
alınmaktadır. Türkiye’nin
en modern süt sağım tesisi
çiftliğimizde yapılacaktır”
dedi.
Prof. Dr. Gökhan
Çaycı’nın yürütücülüğünde
bir kompost üretimi
tesisi kurduklarını da
kaydeden Prof. Dr. Ahmet
Çolak, “Bu tesisle, çiftlik
hayvanlarımızın gübrelerini
değerlendirerek döner
sermayemize bir katkı
oluşturmayı hedefliyoruz.
Çalışmalar başladı. Bu
projeyle gelir sağlamak
yanında, tarımsal atık
yönetiminde de çok
önemli bir adım atmış
olacağız. Başka bir
projeyle de Çiftliğimizin
üçte bir elektrik enerjisini
sağlayacak bir biyogaz
tesisini yakında hiçbir
maddi katkı koymadan
hayata geçireceğiz” diye
konuştu.
“Ankara Keçisi İçin
Gen Merkezi Olacağız”
Prof. Dr. Ahmet Çolak,
Ankara Büyükşehir
Belediyesi’yle ortak
gerçekleştirilecek bir
projeyle de Haymana
Çiftliği’nin başta Ankara
Keçisi için bir gen merkezi
haline geleceğini sözlerine
ekledi.
“Altyapı Çalışmaları
2015’te Bitecek’
Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Berahitdin Albayrak,
toprağın, Anadolu insanının
gözündeki değerini
dile getirdi. Toprağın,
Anadolu insanının anası
ve sadık yari olduğunu,
hasat bayramlarının da
toprağın cömertliğinin
paylaşıldığı olaylar
olduğunu kaydeden Prof.
Dr. Berahitdin Albayrak,
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi’nin,
Anadolu’daki tarım
bilgisinin harmanlandığı
yer olduğunu, bu
nedenle de başka ziraat
fakülteleriyle aynı kefeye
konulamayacağını kaydetti
ve Ziraat Fakültesi’nin
altyapı ve ar-ge projelerine
Üniversite yönetimi olarak
büyük katkı sunmaya
çalıştıklarını, Fakülte’deki
altyapı çalışmalarının
2015’te biteceğini belirtti.
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşarı Vedat
Mirmahmutoğulları da
Türkiye’nin 2023’teki
tarımsal hasıla hedefinin
150 milyar dolar olduğunu
söyledi. Bu hedefi koyarken
dayandıkları temel noktanın
ar-ge ve yenilik olduğunu
sözlerine ekledi.
Üniversitemizden,
“Fonksiyonel Dondurma”
A
nkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi
Bölümü, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi’nin desteğiyle Eğitim
Araştırma ve Uygulama İşletmesi’ne 200 litre kapasiteli
dondurma makinesi alıp daha sağlıklı dondurma üretimi
üzerine çalışmaya başladı. Üretilecek dondurmanın
fonksiyonel gıda kapsamında olması nedeniyle çalışmaya
‘Fonksiyonel Dondurma’ adı verildi.
Özel tekniklerle el değmeden üretilecek fonksiyonel
dondurma, enerjisi azaltılmış, probiyotik bakterilerce
zenginleştirilmiş, diyabetik, lif içeriği artırılmış ve
bağışıklık sistemini güçlendiren gıda olma niteliği
taşıyacak. Doğal besinlerden elde edilen biyoaktif
özellikteki maddelerin ekleneceği dondurma, sentetik
özellik taşımayacak.
Doç. Dr. Ayşe Gürsoy, çalışmayla ilgili şunları söyledi:
“Burada önemli nokta, fonksiyonel özelliğe sahip
olan bileşenlerin gıdalarda olduğu şekilde, saf haliyle
alınmasıdır. Söz konusu
bileşenler tablet, kapsül,
yumuşak jel, jelatin
kapsül, sıvı veya toz
halinde ticari olarak
bulunuyor. Ancak ticari
tüketilen bileşenler
aynı fonksiyonel
özelliği göstermiyor.
Çünkü izole edilen saf
bileşenin biyoaktivitesi
kaybolur ve içindeki diğer bileşenlerle sinerjistik
etkiye girmediği için fonksiyonel etkisi azalır. Burada
dondurmaya fonksiyonel özellik kazandırmak amacıyla
probiyotik mikroorganizmalardan da yararlanılacak.”
“Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi
Bölümü Eğitim- Araştırma-Uygulama İşletmesine
Dondurma Ünitesi Kurulumu” adlı proje, Ziraat
Fakültesi’nden Doç. Dr. Ayşe Gürsoy’un yanı sıra Dekan
Prof. Dr. Ahmet Çolak, Prof. Dr. Asuman Gürsel, Salih
Özcan, Dr. Şebnem Öztürkoğlu Budak ve Dr. Nevzat
Konar tarafından hazırlandı.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
5
TÖMER’in, Çocuklar İçin Uzaktan
Türkçe Sınavı Almanya’da Yapıldı
Sertifika törenine Alman Eğitim Bakanı da katıldı
A
nkara Üniversitesi
TÖMER ve KuzeyRen Vestfalya Eyaleti’nin
Eğitimden Sorumlu
Bakanlığı arasında yapılan
protokol çerçevesinde 2012
yılından beri Almanya’da
yaşayan öğrenciler ve
öğretmenler için Türkçe
yeterliklerinin test edilmesi
amacıyla hazırlanan UTS
OKUL projesi kapsamında
yapılan sınavın sertifika
ve diploma teslim töreni
Gelsenkirchen şehrinde
17 Haziran 2014 tarihinde
yapıldı. TÖMER Müdürü
Doç. Dr. M. Ertan
Gökmen’in katıldığı törene
Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet
Eğitim Bakanı, Müsteşarı,
Türkiye’nin Düseldorf ve
Münster Başkonsolosları,
eyaletteki liselerin
müdürleri, sınava giren
okulların temsilcileri, veliler
ve çok sayıda öğrenci
katıldı.
Törende Eyalet Eğitim
Bakanı ve Türkiye’nin
Düseldorf Başkonsolosu
ile Doç. Dr. Ertan Gökmen
birer konuşma yaptı.
Bütün konuşmacılar Kuzey
Ren-Vestfalya Eyaleti’yle
TÖMER arasındaki bu
işbirliğinin önemini ve
gerekliliğini vurgulayarak
gelecekte de bu birlikteliğin
devam edecek olmasından
son derece memnun
olduklarının altını çizdiler.
Aynı eyalette okullarda
Türkçenin yabancı dil
olarak öğretilmesi,
eğitimlerde TÖMER “Hitit”
kitaplarının kullanılması
ve konunun AB projesi
olarak hazırlanması için
de görüşmeler yapıldı.
Tören, UTS diplomalarının
dağıtılması ve katılımcıların
aile fotoğrafı çektirmesiyle
son buldu. Tören sonunda
Başkonsoloslar, konuklar
onuruna bir yemek verdi.
Makine Mühendisleri Odası ile TÖMER’den,
Antalya’da Ortak TÖMER Şubesi
A
nkara Üniversitesi
TÖMER Antalya
Şubesi ve Makine
Mühendisleri Odası (MMO)
Antalya Şubesi’nin ortak
birimi açıldı.
TÖMER Antalya
Şubesi’nin MMO Antalya
Şubesi Binası içerisinde
bir birim açması, oda
üyeleri ve bölgede yaşayan
yabancılar tarafından
sevinçle karşılandı. Açılışa
TÖMER Müdürü Doç. Dr.
M. Ertan Gökmen’in yanı
sıra, Muratpaşa Belediye
Başkanı Ümit Uysal,
MMO Şube Başkanı Ümit
Büyükeşmeli ve çok sayıda
davetli katıldı. Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit
6
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
Uysal, Antalya’da yaşayan
yabancıların kendilerini
güvende hissetmeleri
açısından TÖMER’in
sağlayacağı katkıların
önemini dile getirdi. Doç.
Dr. M. Ertan Gökmen
ise TÖMER`in 30. yılını
kutlarken turizmin başkenti
Antalya`da ikinci şubelerini
açmış olmaktan mutluluk
duyduklarını ifade etti.
TÖMER
TÖMER’in Uluslararası
Projeleri Ülke Basınında
A
BD Dışişleri Bakanlığı
Eğitim ve Kültür
İşleri Dairesi tarafından
desteklenen ve TÖMER
ile American Councils for
International Education
arasında imzalanan protokol
kapsamında, TÖMER
Ankara Yenişehir ve Bursa
Şubelerinde gerçekleştirilen
Critical Language
Scholarship (Kritik Diller
Bursu) Programı beşinci
yılında iki şubede, toplam
40 öğrenciyle başarıyla
tamamlandı.
Burs kapsamında iki
ay boyunca Türkiye’de
kalan öğrenciler, haftalık 20
saat Türkçe kursu alırken,
eğitimleri çeşitli sosyal
ve kültürel etkinliklerle
desteklendi. Hepsi de
Amerika’nın tanınmış
üniversitelerinden gelen
ve Türk dili
ve kültürüne
karşı derin
bir ilgi duyan
öğrenciler
Türk kültürünü
daha yakından
tanımaları
amacıyla program
esnasında Türk
ailelerin yanında
konakladılar.
Ayrıca, bu
kültürel alışverişi
yaygınlaştırmak
ve öğrencilerin
Türkçeyi ana kaynaklardan
öğrenmelerini desteklemek
amacıyla mülakatla
seçilmiş olan Türk arkadaş
öğrenciler ile de haftalık
TÖMER’e Katkı Yapan Hayırsever Doktora
Ankara Üniversitesi
Dostu Payesi
konuşma etkinlikleri ve gezi
programları yapıldı.
Üniversitemizin
uluslararasılaşmasında ve
dışa açılmasında önem arz
eden program, ülke çapında
ve yerel basında yazılı ve
görsel haberlere konu oldu.
TUS ve DUS’lara
TÖMER Damgası
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama
ve Araştırma Merkezi (TÖMER), 31 Ağustos 2014’ten
başlayarak beş yıl, “Tıp Dil” adıyla, Tıpta Uzmanlık Sınavı
(TUS) ile Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Sınavı’nın (DUS)
yabancı dil sınavlarını yapacak.
A
nkara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma
ve Uygulama Merkezi’nin (TÖMER) şubelerine
yaptığı destek ve katkı dolayısıyla Uz. Dr. Sabiha
Bıyıklı’ya “Ankara Üniversitesi Dostu Belgesi” verildi.
Hayrın ve hayırseverin çok önemli değerler olduğunu,
buna karşın sevgi, saygı ve vefa duygusunun da sürekli
yaşatılması gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Erkan
İbiş, Dr. Sabiha Bıyıklı’ya belgesini takdim etti.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
7
Aksaray Malaklısı Çoban Köpeğini
Dünyaya Açacağız
Prof. Dr. Ongun Uysal’ın,
dünyada nadir bulunan
köpek cinslerinden
Aksaray Malaklısı
çoban köpeklerini
dünyaya açmaya yönelik
TÜBİTAK 1001 projesi
desteklenmeye değer
bulundu.
Ü
niversitemiz Veteriner
Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Ongun
Uysal’ın yürütücülüğünü
yaptığı “Aksaray Malaklısı
Çoban Köpeği ırkında
(Türk Mastifi) androlojik ve
spermatolojik özelliklerin
SNP ile genom boyu
ilişkilendirilmesi” adlı
1001 projesi TÜBİTAK
tarafından desteklenmeye
değer bulundu. Proje
ile Aksaray bölgesinde
yetiştirilen, coğrafi olarak
işaretlenmiş ancak henüz
tescili yapılmamış Aksaray
Malaklısı köpeklerinin
tescili mümkün olacak.
Ülkemiz yerli ırklarının
tanıtılması anlamında önem
taşıyan proje, her aşamasıyla
Türkiye’de bir ilk olarak
gerçekleştirilecek.
Aksaray Malaklısı
köpeklerin mastif tipi
köpekler olduğunu, yapılan
genetik analizler sonucu
mastif tipi köpeklerin
Kangal, Akbaş ve Kars
çoban köpeklerinden farklı
bir ırk olabileceğinin
belirlendiğini belirten
Prof. Dr. Ongun Uysal,
bu çalışma ile ilk defa
Aksaray Malaklısı çoban
köpeklerinin SNP genotip
verilerinin belirleneceğini,
bunların da ileride diğer
ırklar üzerinde yapılacak
8
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
genetik çalışmalardan
ilişkilendirme çalışmaları gün
oranı ve spermanın pH
elde edilecek sonuçlarla
geçtikçe önem kazanmaktadır.
değerleri saptanacaktır.
karşılaştırılabileceğini
Sunulan proje ile ilk defa
İlk olarak Türk Mastifinin
kaydetti.
SNP genotipi ile androlojik
sperması dondurularak
Irka Özgü Ortalama
ve spermatolojik karakterler
saklanmış olacak, ilk
Ölçüler Belirlenecek
için kantitatif karakter lokusu
kez köpek spermasının
Erkek Aksaray
(QTL) ilişkilendirmesi
dondurulmasında kolesterol
Malaklılarının androlojik
yapılacaktır. Irka özgü SNP’ler
ve farklı konsantrasyonları
muayeneleri (testis çapı,
belirlenerek Aksaray Malaklısı
kullanılacak ve yine
testis çevresi, testis
köpek ırkının SNP yönünden
ilk defa ileri teknolojik
uzunluğu ve scrotum
karakterizasyonu yapılmış
yöntemler (sperm analiz
kalınlığı, ejakülasyon
cihazı, fluoresan mikroskop) olacaktır” dedi.
süresi, libido, ejakülat
“Bu Köpekler
kullanılarak çözdürme
miktarı, ön sekresyon,
Anadolu’nun Yerel Irkı”
sonrası spermatolojik
sperma, son sekresyon
Prof. Dr. Ongun Uysal,
muayeneleri yapılacaktır.
süre, miktar, pH ve vücut
“Türkiye’ye ait Anadolu’nun
Genomdaki çeşitliliğin
ağırlığı) yapılarak ırka özgü
lokal bir ırkı olan Aksaray
yüksek çözünürlükle
genel ortalama ölçülerin
Malaklısının yurt dışına
incelendiği genom boyu
belirlenmeye çalışılacağını
tanıtılmasında bu projenin
da anlatan Prof. Dr. Ongun
önemli katkısı olacaktır.
Uysal, “Bu ölçüler, Türk
Bu projeden elde edilen
Mastifinin ilk androlojik
verilerin ulusal ve
“Yavru Köpekler
standardizasyonunu
uluslararası bilimsel
10 Bin Liraya Satılıyor”
oluşturacaktır.
platformlarda büyük
“Bu proje ile Türkiye’nin yerli ırkı
Köpeklerden
ilgi göreceği
olan Aksaray Malaklısı çoban köpeğinin
alınan
beklenmektedir”
spermaları dondurularak sperm bankası
spermalarda
dedi.
oluşturulacak ve gen kaynakları korunmuş
başlıca
olacaktır. Yurt içi ve yurt dışından talep gelmesi
spermatolojik
durumunda bu köpek ırkının üretilmesi noktasında
parametreler
sperm bankasına başvurularak ve dondurulmuşdeğerlendirilerek
çözdürülmüş spermalarla suni tohumlamalarının
bu ırk için
yapılabilmesi sağlanacaktır. Aksaray Malaklısının
ortalama
yavruları 10.000 TL, erişkinleri 50.000
sperma miktarı,
TL’ye satılmaktadır. Bölgenin önemli bir
spermatozoa
ekonomik kaynağı haline getirilebilmesi
motilitesi,
yanında, yurt dışına satışı da
spermatozoa
gündeme gelebilir.”
yoğunluğu, anormal
spermatozoa oranı ve
tipleri, ölü spermatozoa
PROJELER-ETKİNLİKLER
Öğretim Üyemiz, Çin’deki Kongrede
Bayrağımızı Dalgalandırdı
Ç
in Halk
Cumhuriyeti’nde 27-29
Haziran 2014 tarihlerinde
Dalian World Expo
Center’da gerçekleştirilen
ve Çin Halk Cumhuriyeti
Başbakanlık, Bilim ve
Teknoloji Bakanlığı,
Eğitim Bakanlığı, İnsan
Kaynakları ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Çin
Bilim Akademisi tarafından
ortaklaşa düzenlenen
CHINAOCS-2014
organizasyonu kapsamında
yer alan BIT’s Annual
Global Innovation
Economic Congress’e
davetli konuşmacı olarak
katılan Üniversitemiz
Eğitim Bilimleri Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr.
Binnur Yeşilyaprak
Türkiye’den tek katılımcı
olarak kongre açılışında
Türk bayrağının göndere
çekilmesini sağladı.
“Bir Meslekte Bir
Ömür Anlayışı Kalktı”
Kongrede yaptığı
konuşmada küreselleşmenin
dünyada yarattığı
değişimleri iş ve meslek
yapısı ve bireylerin meslek
sahibi olma anlayışındaki
Prof. Dr.
Binnur Yeşilyaprak
değişimler açısından
irdeleyen Prof. Dr. Binnur
Yeşilyaprak, bu konudaki
paradigma değişimine
dikkat çekti. Konuşmasında
eski paradigmalar ile yeni
paradigmaları karşılaştıran
Prof. Dr. Binnur
Yeşilyaprak, “bir meslekte
bir ömür” anlayışının
günümüzde artık ortadan
kalktığını, bireylerin yaşam
süresince 3 ila 8 kez iş ve
meslek değiştirebildiğini,
“tek bir işe odaklanıp
onunla özdeşleşme ve
kendini ona adama” yerine
“aynı anda birkaç işi
sürdürme, proje bazında
işlere odaklanma ve sürekli
yeni beceriler geliştirme”
gibi günümüzdeki yeni
paradigmalara vurgu
yaparak ekonomideki
gelişmeler ile eğitim
alanındaki uygulamaların
birbirini nasıl etkilediğini
örneklerle açıkladı.
“Üstün Başarı
Sertifikası” Verildi
Gençlerin meslek
tercihleri yaparken artık
“kendime en uygun meslek”
düşüncesiyle bir alan seçip
onda uzmanlaşmasının
21. yüzyılın iş dünyasında
geçerliğini yitirdiğini,
ekonomideki küresel
değişimler ile uzmanlaşma
alanlarının ve uzmanlık
becerilerinin hızla
değiştiğini açıklayan Prof.
Dr. Binnur Yeşilyaprak,
gençlerin artık daha esnek
ve değişmeye açık olma
özelliklerinin geliştirilmesi
ve “aktarılabilir beceriler”
kazanmalarının kritik
önemine dikkat çekti.
Konuşmasıyla büyük
ilgi çeken Prof. Dr. Binnur
Yeşilyaprak’a, kongre
komitesince “üstün başarı
sertifikası” verildi.
Kongre katılımından
duyduğu mutluluğu paylaşan
Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak,
Çin Halk Cumhuriyeti ile
ekonomik ilişkilerin gelişme
aşamasında olduğunu
ve bu amaçla Mayıs
2014’te TÜSİAD Yönetim
Kurulu’nun da Çin’e ziyaret
yaptığını hatırlatarak, bu
konudaki ilişkilerin çeşitli
platformlarda desteklenmesi
gerektiğini belirtti ve “Bir
bilim insanı olarak ülkemi ve
üniversitemi temsil etmekten
büyük onur duydum” diye
konuştu.
Öğrencimiz, Social Erasmus Ulusal Koordinatörü
Ü
niversitemiz Siyasal
Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü öğrencisi
Mustafa Ay, Avrupa’daki
37 ülkede ve 452 yüksek
öğretim kurumunda
etkinlik gösteren en
büyük öğrenci ağı
olan Erasmus Student
Network (ESN) için çok
önemli ve çok prestijli
olan Social Erasmus
Projesi’nin Türkiye Ulusal
Koordinatörü seçildi.
2013 yılı Temmuz
ayında Erasmus değişim
programından dönerek hem
AB Eğitim Programları
Koordinatörlüğü’nde kısmi
zamanlı olarak, hem de
Ankara Üniversitesi Erasmus
Öğrenci Topluluğu’nda aktif
olarak çalışmaya başlayan
öğrencimiz, Hırvatistan,
İtalya ve Yunanistan’da
Üniversitemizi temsil ederek
toplantılara katıldı. Mustafa
Ay, biri sadece Ankara
Üniversitesi için diğeri ise
birkaç üniversiteyle ortak
gerçekleştirilen iki sosyal
projeye de imza attı.
Gönüllülük esasıyla 13.500’den fazla üyesiyle
160.000’in üzerinde öğrenciye hizmet veren Erasmus
Student Network (ESN), yerel, ulusal ve uluslararası
olmak üzere üç platformlu bir sistemle çalışıyor. Ankara
Üniversitesi Erasmus Öğrenci Topluluğu da (ESN Ankara
University) Hayat Boyu Öğrenme programı adı altında
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına yönelik
çalışmalar yürütüyor.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
9
Öğrencilerimiz Sanayi Bakanlığı’ndan
“Teknogirişim Sermaye Desteği” Kazandı
Şirketlerini kuran öğrencilerimiz, yararlı böcek üretimi
konusunda araştırmalara başladılar.
Ü
niversitemiz Fen
Bilimleri Enstitüsü
Bitki Koruma Anabilim
Dalı yüksek lisans
öğrencilerimizden İsmail
Atay ve Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü 4.
sınıf öğrencilerimizden Ali
Rıza Günal, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
birer “Teknogirişim
Sermaye Desteği” kazandı.
Yenilikçi fikirleri olan
genç girişimcilerin, sahip
oldukları fikirleri katma
değer ve nitelikli istihdam
yaratma potansiyeli
yüksek teşebbüslere
dönüştürebilmeleri
için çekirdek sermaye
sağlanarak desteklenmesini
amaçlayan programdan
yararlanan öğrencilerimiz,
iki yeni şirket kurarak
tarım ilaçlarının alternatifi
olan yararlı böcek
üretimi konusunda ar-ge
çalışmalarına başladı.
Öğrencilerimiz, geçen
yıl yine Bitki Koruma
10
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
Bölümü’nden üç genç
araştırıcı tarafından alınan
Teknogirişim Sermaye
Desteği’nin kendilerini
proje yapmaları konusunda
cesaretlendirdiğini
belirttiler.
Proje çıkış noktalarının
çevre ve gıda güvenliği
olduğunu söyleyen genç
araştırıcılar, Batı’da olduğu
gibi ülkemizde de tarım
ilaçlarına olan bağımlılığın
terk edilme zamanının
çoktan geldiğini savunuyor.
İsmail Atay, Ankara
Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi’nde
kurduğu şirket ile
“Meyve zararlıları ile
savaşımda yumurta
parazitoiti Trichogramma
evanescens’in prototip
kitle üretimi” konulu proje
üzerinde çalışırken, Ali Rıza
Günal ise Muğla ili Fethiye
ilçesinde kurduğu şirket ile
“Domateslerdeki önemli
zararlılara karşı predatör
Nesidiocoris tenuis’in
kitle üretimi” konulu proje
üzerinde yoğunlaştı.
Danışmanlığını Ziraat
Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü’nden Prof. Dr.
Cem Özkan’ın yaptığı genç
araştırıcılar projelerinin
üstünlüklerini, “üretecekleri
ürünün yerli bir üretim
olması, sürdürülebilir ve
Ali Rıza Günal
İsmail Atay
ekonomik olması, üreticitüketici ve çevreye dost
bir uygulama olması,
ihracat potansiyelinin
olması, tarımsal ürünlerin
ihracatında yaşanan tarım
ilacı kalıntı sorununu
azaltmaya katkı sağlayacak
olması” şeklinde
özetliyorlar.
PROJELER
TÜBİTAK 2014 I. Dönem ve 1005 Proje Başvurularında
Üniversitemiz
Araştırmacılarının Başarısı
T
ÜBİTAK 1001
“Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme
Programı” projeleri 2014
1. dönem sonuçlarına göre
üniversitemizden 21 projenin
desteklenmesi kabul edildi.
TÜBİTAK tarafından 1001
programında bu dönem
toplam 484 projenin
desteklenmesine karar
verildi. Üniversitemiz,
kabul edilen 21 proje ile
tüm üniversiteler arasında
üçüncü sırada yer aldı. 2013
yılı ile kıyaslandığında yıl
içindeki her iki başvuru
döneminde toplamda
25 projemiz kabul
edilmişti. 2013 yılı ve
2014 yılının 1. dönemi
ile karşılaştırıldığında
Üniversitemizin büyük bir
başarı gösterdiği açıkça
görülüyor.
Bunun yanında,
TÜBİTAK 1005 “Ulusal
Yeni Fikirler ve Ürünler
Araştırma Destek Programı”
projelerinde 2014 1.dönem
sonuçlarına göre iki
projenin desteklenmesine
karar verildi. TÜBİTAK
tarafından bu dönemde
toplam 23 proje kabul edildi.
TÜBİTAK 1001-2014
birinci dönemde
Mühendislik
Fakültesi’nden
Prof. Dr.
Aziz Tekin’in
“Moleküler
Damıtma
Yöntemiyle Yüksek
Asitli Bitkisel Yağların
Deasidifikasyonu ile Oleik
Asit ve Squalenin Saflaştırma
Koşullarının Optimizasyonu”,
Prof. Dr. Berrin Özkaya’nın
“Mikro ve Nano Düzeyde
İnceltilmiş Bulgur ve
Nohut Kepeğinin
ekmekte lif
kaynağı olarak
kullanılabilirliği”,
Prof. Dr. Kamil
Kayabalı’nın
“Kuvaterner
Yaşlı KilliSiltli Zeminlerin
Drenajlı Dayanımının
Yeni Bir Deney Yöntemiyle
İncelenmesi”, Prof.
Dr. M. Emin
Candansayar’ın
“Jeofizik Verilerin
GPU Üzerinde
2bBirleşik Ters
Çözümü ve 3B
Ters Çizimi”;
Ziraat Fakültesi’nden
Prof. Dr. Engin
Yurtseven’in
“Kısıntılı sulama
ve yıkama
hacmi etkisinde
Ayçiçeğinde
(Helianthus annuus)
profil tuzluluğu ve drenaj
suyu kalitesinin belirlenmesi,
Kolon denemeleri ve
modelleme çalışması”, Prof.
Dr. Hatice Dumanoğlu’nun
“Nevşehir Zerdali
(Prunusarmeniaca
L.) Gen
kaynaklarının
geç çiçeklenme,
ilkbahar
geç donlarına
dayanıklılık, iri
meyvelilik ve meyvelerin geç
olgunlaşması karakterlerine
göre değerlendirilmesi”,
Prof. Dr. Hijran
Yavuzcan’ın
“Deniz Çayırı
(Zostera spp.)
Ölü Yaprak
Ekstartının
Patojen
Bakterilere Karşı
Antimikrobiyal Aktivitesinin
ve Artemia Naupliilerinin
Bakteriyel Yükünü Azaltmada
Kullanılabilirliğinin
Belirlenmesi”,
Dr. Nurper
Güz’ün
“Türkiyede
süne popülasyonları arasındaki
genetik varyasyonu ve
simbiyotik kompozisyonun
belirlenmesi”, Prof. Dr.
Sultan Çobanoğlu’nun
“Kastamonu ili
Sarımsak
[Allium
sativum L.
(Liliaceae)]
ekiliş
alanlarındaki
akar (Acari) türleri,
dağılımları ile önemli türün
populasyon yoğunluğu ve
mücadele olanakları üzerinde
çalışmalar”;
Tıp Fakültesi’nden Prof.
Dr. Hakan Akbulut’un
“Kolorektal
kanser
tedavisinde
antianjiyojenik
tedavi
etkinliğini
belirleyen faktörler”;
Eczacılık Fakültesi’nden
Dr. Işıl Özakca’nın “Deneysel
in vivo kardiyak
hipertrofi
modelinde
nebivolol
tedavisinin
antihipertrofik
etkinliğinin
olası
mekanizmaları”;
Fen Fakültesi’nden Prof.
Dr. Mustafa
Güllü’nün
“Uzun alkik
ve eterik
gruplar içeren
tiyofen, pirol
ve karbazol
monomerlerinin
sentezi, iletken
polimerlerinin elde
edilmesi ve süperkapasitör
uygulamalarının araştırılması”,
Y. Doç. Dr.
Mesut
Yılmaz’ın
“Potansiyel
ötegezegen
adayların tayfsal ve ışık ölçüm
analizleri”;
Veteriner Fakültesi’nden
Prof. Dr. Okan
Ertuğrul’un
“Ankara ve
Van Kedi
Irklarının
Mitokondrial
DNA ve Y
Kromozomu Bilgileri
Işığında Genetik Açıdan
Tanımlanması”,
Prof. Dr. Ongun
Uysal’ın
“Aksaray
meraklısı
çoban köpeği
ırkında (Türk
Mastifi) androlojik
ve spermatolojik özelliklerin
SNP ile genom boyu
ilişkilendirilmesi;
Hızlandırıcı
Teknolojileri
Enstitüsü’nden
Dr. Özlem
Karslı’nın “L
Band Yüksek
Güç RF Darbe
Sıkıştırma Sistemi ve
Tasarımı ve Üretimi” başlıklı
projeler desteklenecek.
TÜBİTAK 1005-2014
birinci dönemde de Veteriner
Fakültesi’nden
Prof. Dr. Ayhan
Baştan’ın
“Görüntü
işleme
yapabilecek
modifiye tarayıcı
ile süt ineklerinde
subklinik mastitisin erken
teşhisi” ve Fen
Fakültesi’nden
Prof. Dr.
Orhan
Çakır’ın
“Radyoferekans
dört kutuplusu
tasarımı ve
benzetimi” başlık projeleri
desteklenecek.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
11
Üniversitemizde Doğaya Dokundular
A
nkara Üniversitesi
Çocuk Bilim Merkezi
(Çocuk Üniversitesi)
Koordinatörlüğü ve Çankaya
Belediyesi TODAM
(Toplumsal Dayanışma
Merkezi) işbirliğiyle
gerçekleştirilen “Doğaya
Dokunuyorum” projesi
etkinliğinde yer alan 308
çocuk, Üniversitemiz Çocuk
Bilim Merkezi’nde (Çocuk
Üniversitesi) düzenlenen
seminerlere katıldı. Çocuk
Bilim Merkezi
Koordinatörü Prof.
Dr. Neriman Aral
yönetiminde,
öğretim
üyelerimizden
böcek, çevre,
bahçıvanlık, su gibi pek
çok konuda eğitim alan
çocuklar, “Bilim ve bilim
insanı denilince aklınıza
ne gelir?” sorularına yanıt
arayan resimler yaptı. Ebru
uygulamalarına da katılan
çocuklar günün sonunda çim
adam yaparak eğlendi.
Eğitimler 8 ve 11
Temmuz 2014 tarihlerinde
paralel oturumlar şeklinde
gerçekleştirildi. Eğitimlerin
ilk günü olan 8 Temmuz
2014 tarihinde Böcek Şenlik
Okulu, Çevre Eğitimi, Küçük
Bahçevanlar ve Ebru Eğitimi
etkinlikleri gerçekleştirildi.
Eğlenerek öğrenmeye ve
üniversiteli olma bilincini
geliştirmeye yönelik bu
eğitimlerden “Böcek
Şenlik Okulu”, ekosistemde önemli bir
yeri olan böcekler
konusunda farkındalık
yaratarak ekoloji
bilincini geliştirmeyi
ve bilimsel çalışmayı
özendirmeyi
amaçladı.
Prof. Dr.
Cem Özkan
tarafından
yürütülen
programda
çocuklara teorik
bilgilerin yanı sıra yuva ve
korunma gibi konularda
bilgiler verildi, böceklerin
rekabetini anlatan ekolojik
ilişkiler temalı film gösterileri
ve doğada canlı böcek
gözlemleri gerçekleştirildi.
Çevre eğitimi
programı ise
Doç. Dr.
Duygu Özel
Demiralp
tarafından
gerçekleştirildi.
Etkinlikte çevre
kaynaklarının yaşamımızdaki
önemine vurgu yapıldı ve
çevreye ilişkin uygulamalar
gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Yeşim Okay,
Prof. Dr. Şebnem Ellialtıoğlu
ve Prof. Dr. Köksal Demir
tarafından yürütülen Küçük
Bahçevanlar programında
ise çocuklara bitkilerin
yaşamımızdaki önemi ve
nasıl yetiştiklerine ilişkin
bilgiler verildi. Ziraat
Fakültesi’nde bulunan
uygulama alanlarını da
ziyaret eden öğrencilerin
tarımsal ürün üretim
sürecini doğrudan temasla
ve izleyerek öğrenmeleri
sağlanarak doğayı ve
doğal döngüleri daha iyi
tanımalarına yardımcı
olunmaya çalışıldı.
Öğrenciler ebru eğitimi
etkinliklerine de katıldı.
Ebrunun tarihçesi hakkında
bilgilenen çocuklar,
yüksek lisans öğrencisi
Remzi Aydın’ın desteği ile
kendi ebru çalışmalarını
gerçekleştirdi.
11 Temmuz 2014
tarihinde gerçekleştirilen
eğitimlerde ise Küçük
Bahçevanlar Yaşam
Bilimleri Okulu ve Su Okulu
Programları etkinlikleri
gerçekleştirildi.
Prof. Dr.
Timur Gültekin
yürütücülüğünde
gerçekleştirilen
Yaşam Bilimleri
Okulu programı
ile çocukların
beslenmeleri, vücut tipleri
hakkında bilgi edinmeleri
sağlandı ve sağlıklı bir vücuda
sahip olmaları için gerekenler
anlatıldı. Ayrıca vücutlarının
bazı bölümlerinde ölçümler
yapılarak kendilerine bilgi
verildi.
Yine aynı tarihte
gerçekleştirilen ve
Prof. Dr. Ahmet
Altındağ
tarafından
yürütülen
Su Okulu
programı,
çocuklar tarafından
ilgi ile karşılandı. Sularda
yaşayan canlıları keşfederek
yeni bir dünyayla tanışmaları,
su kaynaklarımızın durumu ve
korunmasına yönelik eğlenceli
bilgi ve uygulamalarla
bilinçlenmeleri ve sulak
alanlarımızı sevmelerini
amaçlayan program çocukların
ilgisini çekti.
“Çocuk ve Mimarlık” Yaz Okulu
M
imarlar Odası
Ankara Şubesi,
‘Çocuk ve Mimarlık’
çalışmaları kapsamında
yaz okulunu Ankara
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi ile birlikte
gerçekleştirdi. Yaz okulu
kapsamında çocuklar,
ağaçları tanıdılar,
dağlara tırmandılar,
kiraz topladılar, süt
fabrikasını ve meyve suyu
fabrikalarını gezdiler.
Gavur Kale’de Hititlere ait
12
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
olan heykellere dokundular.
Mimarlar Odası Ankara
Şube Başkanı Tezcan
Karakuş Candan, bir hafta
süren yaz okulu sonunda
düzenlenen sertifika
töreninde, büyük kentlerde
çocukların doğaya hasret
büyüdüğünü belirterek,
“Çocuk ve mimarlık
çalışmaları kapsamında
çocukları kentin betonlaşmış
çevresinden çıkartarak
doğayla buluşmalarını
hedefledik. Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ile işbirliği içerisinde
pilot uygulama olarak
gerçekleşen etkinliğimiz,
Ziraat Fakültesi’nin
araştırma uygulama
çiftliğinde yapıldı.
Çocuklar mimarlığın temel
kavramlarını, simetri,
ışık, denge, ölçek, renk
kavramlarını öğrenirken,
katılım, paylaşım ve sorun
çözme, araştırma konularını
da uygulama içerisinde
aldılar. Oyunla, doğadan
çok şey öğrendiler” dedi.
Üniversitemiz Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ahmet Çolak da
mimarlarla ve çocuklarla
işbirliklerinin devam
edeceğini belirterek,
“Mimarlar Odası Ankara
Şubesi ile birçok proje
planladık. İlk olarak
çocuklarla pilot olarak
başlayan bu projede,
çocukların gelişimlerine
katkı sağlıyoruz” diye
konuştu.
ETKİNLİKLER
Mühendis Gibi Çiftçi Yetiştireceğiz
T
ürkiye ile Fransa
arasında ilk kez
agroekoloji konulu
“Agreenium Sempozyumu”
düzenlendi. Sempozyum
sonucunda, mühendis
niteliğinde çiftçilerin
yetiştirilmesi için
ortak teknik eğitim
programlarının
oluşturulması kararlaştırıldı.
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen
ve dört gün süren
sempozyumda çok sayıda
uzman ile iki ülkenin ilgili
kuruluşlarının temsilcileri
bir araya geldi.
Fransa Büyükelçisi
Laurent Bili’nin işbirliği
mesajları verdiği
açılış konuşmasıyla
başlayan etkinlikte tarım
uygulamaları masaya
yatırıldı.
Sempozyumun açılış
konuşmasını yapan Ankara
Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Sibel
A. Özkan, sürdürülebilir ve
ekolojik gibi sağlıklı tarım
uygulamalarının önemine
dikkat çekti. Prof. Dr. Sibel
A. Özkan, yenilenmeyen,
suni, genetiği değiştirilmiş
kaynaklardan oluşan yıkıcı
tarımın ise toprağı, suyu,
iklimi ve geleceği tehlikeye
atacağını belirterek,
“Yıkıcı tarım, küresel insan
kaynaklı iklim değişikliğine
neden olan gaz salınımının
temel kaynaklarından
biridir” dedi.
“Mühendislerimizi de
Çiftçi Yapmak İstiyoruz”
Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Çolak,
bu projeyle çiftçilerin,
adeta uygulamadan
haberdar ziraat mühendisi
gibi bilinçlendirilmesini
amaçladıklarını belirterek,
“Ziraat mühendislerimizi
de birer çiftçi, girişimci,
yatırımcı yapmak istiyoruz.
Çünkü ülkemizin tarımına
en üst düzeyde, en bilinçli
düzeyde ancak bu şekilde
sahip çıkabiliriz. Bu projeyi
son derece önemsiyoruz.
Fransız ortağımızın bu
konuda büyük deneyimi
var” dedi.
Sempozyumun sonuç
oturumunda, bir sonraki
buluşmanın 2015’te
Fransa’da gerçekleşmesine
ve Türkiye’nin de üyesi
olduğu Eranet, PhC
Bosphore ile EviMed
benzeri araştırma
programlarından daha
aktif yararlanılmasına
karar verildi. Mühendis
niteliğinde çiftçilerin
yetiştirilebilmesi için
kısa süreli ortak teknik
eğitim programlarının
oluşturulması,
ikili ortaklıkların
güçlendirilmesi, araştırmacı
ya da öğretim üyeleri için
iki ülke arasında teknik
ziyaretlerin düzenlenmesi
ve öğrenci/öğretim üyesi/
araştırmacı odaklı aktif bilgi
alışverişinin sağlanması için
sanal platformun kurulması
kararlaştırıldı.
Fransa ve Türkiye
Cumhuriyeti Tarım
Bakanlıkları, Ankara
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, YÖK, Fransa
Büyükelçiliği Ekonomi
Servisi ve Kültürel
Faaliyetler İşbirliği Servisi
ile Fransız Agreenium
kurumu tarafından ortaklaşa
düzenlenen sempozyum,
öğretim üyesi, araştırmacı,
kurum yetkilileri ve
öğrencilerden oluşan 80
katılımcıyla gerçekleşti.
Sempozyum, TürkiyeFransa arasında ilk kez
düzenlenirken, ziraat
bilimleri alanında araştırma
ve eğitim işbirliğini
güçlendirecek sürecin
önemli aşamasını oluşturdu.
Kayasız Keçiören’e Doğru
K
eçiören’de, Ankara
Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
tarafından yapılan jeolojik,
jeofizik ve jeoteknik
incelemeler sonunda
hazırlanan proje ile
Selçuklu Caddesi üzerindeki
660 metre uzunluğundaki
‘kaya düşme riski’ bulunan
alan, güvenli bir yerleşim
merkezine dönüştürülüyor.
Kayalık alanda
temizleme çalışmaları,
uzman dağcı ekiplerce
yapılıyor.
Yapılaşmaya açılacak,
eskiden taş ocağı,
gecekondu bölgesi, çöp
ve atık malzeme deposu
olarak kullanılan alan,
Keçiören’in en güzel çevre
ve manzarasına sahip
prestijli bölgelerinden birisi
haline getirilecek.
Proje kapsamında,
bölgedeki heyelan
tehlikesini önlemek
amacıyla serilen
galvanizli çelik ağlar,
çelik halatlar yardımıyla
sabitleniyor.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
13
Şili Büyükelçisi’nden
LAMER ve Gözlemevi’ne Ziyaretler
T
ürkiye’deki görevine 1
Temmuz 2014 tarihinde
başlayan Şili Büyükelçisi
Fernando Varela Palma, ilk
ziyaretlerinden birini 15
Temmuz 2014’te Ankara
Üniversitesi Latin Amerika
Çalışmaları Araştırma ve
Uygulama Merkezi’ne
(LAMER) gerçekleştirdi.
LAMER’de bulunan,
Latin Amerika’daki ilk
Nobel Edebiyat Ödüllü
kadın yazar olan Şilili
ozan Gabriela Mistral’in
büstünü görmekten büyük
mutluluk duyduğunu ifade
eden Büyükelçi Fernando
Varela Palma, akademik
anlamda Üniversitemiz
ve LAMER’le ilişkileri
geliştirmek niyetinde
olduklarını ve Ankara
Üniversitesi ile sadece
Sosyal Bilimler alanında
değil tüm branşlarda
işbirliğini geliştirmek
istediklerini belirtti.
Kreiken Gözlemevi’ni
Ziyaret Etti
Büyükelçi Fernando
Varela Palma, LAMER
Müdürü Prof. Dr. Mehmet
Necati Kutlu ile birlikte
24 Temmuz 2014 gecesi
de Ankara Üniversitesi
Kreiken Rasathanesi’ni
ziyaret etti. Dünyanın en
önemli gözlemevlerinin
Şili’de bulunduğunu
vurgulayan Büyükelçi,
Astronomi çalışmaları
konusunda da işbirliğine
hazır olduklarını sözlerine
ekledi.
Türk astronomlarının
Şili’deki son teknoloji
ürünü teleskoplarla
gözlemler yapabilmesinin
yollarını aramak ve Şilili
meslektaşları ile ortak
çalışmalar yapmak üzere
ikili işbirlikleri tesis
etmek üzere görüşmelerin
gerçekleştirildiği gecede
Ankara Üniversitesi
Kreiken Rasathanesi
ile Astronomi ve Uzay
Bilimi Bölümü’ndeki
araştırmacıların çalışma
alanları ve Türkiye’deki
gözlem kapasitesi ve
potansiyeli üzerine
bir sunumun yanı sıra
teleskoplarla gözlemler
gerçekleştirildi.
Dünya üzerindeki tüm astronomi altyapı yatırımlarının
% 42’sini barındıran ve 2018 yılı itibarı ile bu oranın
% 70’e ulaşacağı Şili “Dünya’nın astronomi başkenti”
konumuna gelmiş bulunuyor. Cerro Paranal şehrinde
bulunan dünyanın en büyük teleskoplarından Avrupa
Güney Gözlemevi’ne (European Southern Observatory,
ESO) ait 8.2 metrelik çaplı dört teleskoptan oluşan Very
Large Telescope (VLT), Las Campanas Gözlemevi’nde
bulunan 6.5 metrelik ikiz Magellan Teleskopları, La
Silla’da bulunan ve Güneş’ten başka yıldızların etrafında
dolanan pek çok gezegen sisteminin keşfinde kullanılan
3.6 metrelik ESO teleskobu, denizden 5000 metre
yükseklikteki Atacama Çölü’ne konuşlandırılmış 66 adet
radyo teleskoptan oluşan Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ağı, Dünya astronomisine yön
veren gözlem araçları arasında sayılıyor.
Çin Büyükelçisi Üniversitemizdeydi
Ç
in’in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, sefire Zhao
Minmin, Kültür Müsteşarı Zhu Zihao ve Kültür
Müsteşar Yardımcısı Wang Chao, 21 Ağustos 2014 tarihinde
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’i makamında
ziyaret etti
Prof. Dr. Erkan İbiş, iki ülkenin köklü bir geçmişe sahip
olduğunu anlatarak “Çin bizim için oldukça önemli bir
ülke. Çin’deki üniversitelerle işbirliğini önemsiyoruz. Bu
anlamda ikili ilişkileri iyi noktalara taşıyacağız” dedi. Sadece
bilimsel değil, sosyal ve kültürel işbirliklerinin de çok önemli
olduğunu söyledi.
Büyükelçi Yu Hongyang da akademik işbirliğini
teşvik ettiklerini belirterek, “Üniversiteniz, Türkiye
Cumhuriyeti’nin modernleşme sürecinde en önemli
uzmanları yetiştirdi. Ankara Üniversitesi’nin Çin
üniversiteleri ile daha çok işbirliği yapmasını, eğitim
tecrübelerini paylaşmasını istiyoruz” dedi. Türkiye’de
ve Çin’de daha fazla Türkçe ve Çince tercümana ihtiyaç
bulunduğunu sözlerine ekledi.
14
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
ULUSLARARASILAŞMA
Öğrencilerimiz Gürcistan’daydı
A
vrupa Komisyonu
tarafından desteklenen
ve Üniversitemiz
Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı’na
bağlı olarak çalışan
AB Gençlik Programı
Ofisi’nin ortak olduğu
Tune in for Democracy
- Citizenship&Youth
Participation eğitim kursu
3-11 Mayıs 2014 tarihleri
arasında Gürcistan’ın
Kobuleti şehrinde
düzenlendi.
Eğitim kursunda,
gençlik çalışanlarının
demokrasi ve gençlik
katılımı ilişkisi ile
dezavantajlı bireylerin
vatandaşlık haklarından ne
kadar yararlanabildiklerini
değerlendirdikleri ve
gençlik katılımını mümkün
kılacak koşulları tartıştıkları
oturumlar gerçekleştirildi.
12 ülkeden 24 gençlik
çalışanının katıldığı, 9
gün süren ve toplamda 32
oturumdan oluşan eğitim
kursu tamamen yaygın
eğitim teknikleri kullanılarak
yürütüldü.
Ortaklık anlaşmasını
Prof. Dr. Onur Özsoy’un
imzaladığı ve öğrenci
asistanı Mehmet Salih
Tatlı’nın ortaklık sürecini
yürüttüğü eğitim kursu
kapsamında, katılımcıların
konaklama ve yemek
masraflarının tamamı ile
ulaşım masraflarının
% 70’ini Avrupa Komisyonu
karşıladı. Eğitim kursunun
hazırlık çalışmaları, İdari
İşler Şube Müdürü Aysun
Ergül Topçu ve Özlem
Güllü tarafından yürütüldü.
Eğitim kursuna AB Gençlik
Programı Ofisi’nden
Mehmet Burak Demircan
ve Kimya Bölümü öğrencisi
Emine Damla Akkaya
katıldı.
Eğitim kursu sayesinde,
ortak kuruluşların kendi
yapıları içinde gençlik
katılımını desteklemeleri,
gençlik çalışanlarının
demokrasi ile gençlik
katılımı ilişkisini
kavramaları ve gelecekteki
gençlik çalışmalarında bu
bilgileri aktarabilmeleri
amaçlandı. Kursa katılan
gençlik çalışanlarının,
ülkelerine döndükten sonra
çarpan etkisini arttırmak
için takip projesi yapmaları
planlandı. Takip projesi
olarak, eğitim kursuna
ortak olan kuruluşların,
“Demokrasi ve Gençlik
Katılımı” temalı birer
Öğretim Üyemiz, İbrani Gazetelerindeki
Osmanlı Türkçesinin İzini Sürdü
Ü
niversitemiz Dil
ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Bedrettin
Aytaç, 1 Mayıs-1
Temmuz 2014 tarihleri
arasında İsrail Hayfa
Üniversitesi’ne bir çalışma
ziyareti gerçekleştirdi.
Hayfa Üniversitesi
öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Aharon Geva
Kleinberger’le, “Kutsal
Ülke’de İlk Dönem İbranice
Gazetelerdeki Osmanlı
Türkçesi Söz Varlığı”
konulu bir ortak
araştırma yapan
Prof. Dr. Bedrettin
Aytaç, ayrıca,
11 Haziran 2014
tarihinde, Hayfa
Üniversitesi’nde
Prof. Aharon Geva
Kleinberger’le,
“Celile
Bölgesi Arap
Lehçelerindeki Osmanlı
Türkçesi Kelimeleri”
konulu ortak bir sunum
gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Bedrettin
Aytaç, 1860-1917 yılları
arasını kapsayan “Kutsal
Ülke’de İlk Dönem İbranice
Gazetelerdeki Osmanlı
Türkçesi Söz Varlığı”
konulu araştırmada,
Osmanlı idari ve askeri
yapısına ait sözcüklerin
ağırlıklı olduğu görülmekle
birlikte yiyecek-içecek,
giyecek, alet isimleri
gibi gündelik kültüre
ait unsurların da dikkati
çektiğini söyledi.
uluslararası gençlik projesi
geliştirmeleri amaçlandı.
Eğitim kursuna katılan
Mehmet Burak Demircan, AB
Gençlik Programı Ofisi’nde
görevli asistan öğrenciler ve
gönüllü öğrencilerin katılımı
ile Üniversitemiz adına takip
projesi geliştirecek bir proje
takımı kuruldu.
G. Kore, Polonya
ve Kırgızistan
Üniversiteleriyle
Akademik
İşbirliği
Ü
niversitemiz ile
Güney Kore Gachon
Üniversitesi arasında
akademik işbirliği
protokolü imzalandı.
Protokol, 3 Temmuz 2014
tarihinde yürürlüğe girdi.
Polonya Varşova
Üniversitesi ve
Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi’yle
var olan akademik işbirliği
protokolleri de yenilendi.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
15
AÇAUM’dan,
Afrikalı
Öğrencilerimizin Gözüyle
Afrika Seminerleri
Ü
niversitemiz
Afrika Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma
Merkezi (AÇAUM),
son dönemde “Afrikalı
Öğrencilerimizin Gözüyle
Afrika Seminerleri” başlıklı
iki seminer gerçekleştirdi.
Seminerin ilkini sunan
Üniversitemiz Sosyal
Bilimler Enstitüsü yüksek
lisans öğrencisi Adan
Jarso Golole, Kenya’nın
sosyo kültürel ve coğrafi
özellikleri ile tarihini anlattı.
Seminerlerin ikincisinde
ise Najad A. Sheikh
Çin’in Afrika ülkeleriyle
ilişkilerini sundu. Çin’in
Afrika’da hemen hemen
tüm çatışmalı bölgelerde yer
aldığını belirtti.
Bologna
Üniversitesi’yle
Ortak Çalıştay
Ü
niversitemiz Hukuk Fakültesi, İtalya Bologna
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle ortaklaşa
“Multilevel Protection of Human Rights” başlıklı bir
çalıştay gerçekleştirdi. Üniversitemizin Manavgat ÖRSEM
tesislerinde 2-4 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenen
çalıştayın ikincisi 25-27 Eylül 2014 tarihlerinde İtalya’nın
Bologna kentinde yapılacak.
Uluslararası Görev
A
nkara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku
Anabilim Dalı öğretim
üyesi Doç. Dr. Selin Esen,
International Constitutional
Law Association’ın
(IACL),16-20 Haziran
2014 tarihlerinde
Oslo’da gerçekleştirilen
Dünya Anayasa Hukuku
Kongresi’nde yönetim
kurulu üyeliğine seçildi.
Uluslararası Lüminesans ve
ESR Dozimetri Kongresi
Ü
niversitemiz Nükleer
Bilimler Enstitüsü
tarafından düzenlenen
“Uluslararası Lüminesans
ve ESR Dozimetri
Kongresi” 27-29 Ağustos
2014 tarihleri arasında
Rektörlük 100. Yıl
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kongrede “Lüminesans
Mekanizmaları”
ana başlığında,
“Termolüminesans, Optik
Uyarmalı Lüminesans,
Radyolüminesans,
Diğer Lüminesans
Mekanizmaları”;
“Lüminesans Materyaller”
ana başlığında “Doğal
Materyaller, Sentetik
Materyaller, Lüminesans
Özellikleri, Kristal Kusurlar
(Lüminesans ve ESR
16
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
Çalışmaları), Malzeme
Üretimi ve Uygulamaları”;
“Uygulamalı Radyasyon
Fiziği” ana başlığında
“Radyasyonun Madde ile
Etkileşimi, Radyasyon
Güvenliği ve Korunma,
Gıdaların Radyasyonla
Korunması, Radyasyon
ile Sterilizasyon, Çevresel
Radyoaktivite”; “Dozimetri
Yöntemleri” ana başlığında
“Lüminesans Dozimetri,
Kişisel Dozimetri,
Tıbbi Dozimetri, ESR
Dozimetri”; “Işınlanmış
Gıdaların Dedeksiyonu”
ana başlığında
“Termolüminesans,
Elektron Spin Rezonans,
Optik Uyarmalı
Lüminesans”; “Arkeolojik
ve Jeolojik Eserlerin Yaş
Tayini” ana başlığında
“Termolüminesans
Yöntemi, Optik Uyarmalı
Lüminesans Yöntemi ve
ESR Yöntemi” konularında
bildiriler sunuldu.
ETKİNLİKLER
Üniversitemiz Adli Bilimler Enstitüsü’nden
Kosova-Türkiye Adli Bilimler Günleri
A
nkara Üniversitesi Adli
Bilimler Enstitüsü,
Türkiye Mezunlar Derneği
(TÜMED) ve Kosova
Adli Bilimler Ajansı’nın
katkılarıyla düzenlenen
“Kosova-Türkiye Adli
Bilimler Günleri”, 12-14
Ağustos 2014 tarihlerinde
Prizren’de Kosovalı
bakanların katılımıyla
gerçekleştirildi.
İki Dilli Sempozyum
Resmi dili ArnavutçaTürkçe olan sempozyumda
Üniversitemiz Gıda
Güvenliği Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Nevzat
Artık, Türkiye’nin AB
üyesi olmadığı halde süt,
süt ürünleri vb. gıda ihraç
ettiğini belirterek, “Riski
bilirsek yönetebiliriz” dedi.
“Tek Yumurta
İkizlerinin DNA
Dizilimleri Aynı Değil”
Üniversitemiz Adli
Bilimler Enstitüsü Müdür
Yardımcısı Prof. Dr.
Aslıhan Avcı, “Adli Kimya
ve Metabolizma” üzerine
gerçekleştirdiği bildirisinde,
bilinçsiz kullanılan
alternatif tıp ürünlerinin,
kan biyokimyasında
beklenmeyen değişimlere
sebep olduğunu hatta
ölümcül sonuçlar
doğurabileceğini söyledi.
Biyoteknoloji
Enstitüsü’nden Dr. Yeşim
Doğan, Bio. Merve İyras,
Bio. Merve Parlakgörür
ve Biomüh. Emine
Firdevs Yıldırım’ın ortak
olarak hazırladıkları
“Tek Yumurta İkizlerinin
Kimliklendirilmesi”
konulu bildiride, örnek
olayların ardından tek
yumurta ikizlerinin
DNA dizilimlerinin aynı
olmadığı belirtildi ve ayırt
edilebilmeleri amacıyla
literatürde kabul edilen
farklı yaklaşımlar anlatıldı.
Giderek artan tek yumurta
ikizi nüfusuna paralel olarak
yaygın olarak kabul edilen
bir metot oluşturulmasının
gerekliliğinden söz edildi.
Adli Bilimler
Enstitüsü’nden Psk. Sevgi
Güney, suç ve suç faili
belirlenmesinde, görgü
tanıklarının güvenilir ve
geçerliliği olan ifadelerinin
alınmasında adli psikoloji
ve klinik psikolojinin
önemine dikkat çekti.
Ankara Üniversitesi
Nükleer Bilimler
Enstitüsü’nden Eren
Şahiner ve Doç. Dr. Niyazi
Meriç’in “Adli dozimetri”
konulu bildirisinde, maruz
kalınan radyasyon dozunun
belirlenmesinde kullanılan
parametreleri anlatan Eren
Şahiner, nükleer adli bilimlerin
doğuşunu, Japonya-Fukushima
Daiichi Santrali’nde kayda
geçen en büyük son kazayı
ve radyasyon kazaları
ile maruziyet dozunun
belirlenmesinde kullanılan
teknikleri anlattı.
Toplu Gömülerde
Tarihlendirme
“Toplu Gömülerde
Tarihlendirme” konulu
bildiriyi gerçekleştiren Ankara
Üniversitesi Nükleer Bilimler
Enstitüsü Müdürü Doç.
Dr. Niyazi Meriç, göreceli
ve mutlak yaşlandırma
tekniklerini, mutlak
yaşlandırmada kullanılan
C-14, elektron spin rezonans
ve lüminesans yöntemlerini
anlattı.
Genç Bilim Kadınlarının Başarısı
U
luslararası Hayvan
Genetiği Derneği
tarafından iki yılda bir
organize edilen ve bu yıl
Çin’in Xi’an şehrinde
34. düzenlenen kongreye
Üniversitemiz Veteriner
Fakültesi Genetik Anabilim
Dalı öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Bengi Çınar Kül ve
Doktora öğrencisi Araş. Gör.
Nüket Bilgen katıldı.
ISAG düzenleme
komitesi tarafından ödül
ve burs verilen kongrede,
400 aday arasından Yrd.
Doç. Dr. Bengi Çınar Kul,
“Genome-Wide Analysis to
Identify Genes Responsible
for Ankyloglossia in Kangal
Dogs” adlı çalışmasıyla
“Erken Kariyer Bilim
İnsanı” kategorisinde;
Araş. Gör. Nüket Bilgen ise
“Trace Back Analysis of
Paternal Lineages in Local
Goat Breeds of Turkey by
Using Y-Chromosomal
DNA” başlıklı çalışmasıyla
“Doktora Öğrencisi”
kategorisinde başarı
sertifikası ve seyahat bursu
ödülü kazandı.
Araştırmacılarımız,
sertifikalarını kongrenin
açılış gününde ISAG
komitesinden aldı.
Kongre kapsamında
düzenlenen çalıştaylar
sonrasında Koyun-Keçi
Komitesi’ne Yrd. Doç. Dr.
Bengi Çınar Kul, KediKöpek Komitesi’ne ise Araş.
Gör. Nüket Bilgen komite
üyesi olarak seçildi.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
17
Üniversitemiz ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Hemşirelerinden
Trabzon’da Sempozyum
Ü
niversitemiz Tıp
Fakültesi İbn-i Sina
Hastanesi ile Cebeci
Hastanesi ve Karadeniz
Teknik Üniversitesi, 12-15
Haziran 2014 tarihleri
arasında Trabzon’da “10.
Klinik Sorumlu Hemşireleri
Sempozyumu”nu düzenledi.
Sempozyumda
Üniversitemiz Sağlık
Bilimleri Fakültesi öğretim
üyesi Yard. Doç. Dr. Figen
Işık Esenay “Kanıta Dayalı
Hemşirelik ve Kavram
Haritaları”nı sundu.
Cebeci Hastanesi’nde de
pilot bir uygulama olarak
yaptıkları kavram haritaları
çalışmasından örnekler
verdi.
Üniversitemiz Tıp
Fakültesi Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr.
Safiye Tuncer “Fiziksel
Aktivite ve Sağlıklı Yaşam”
konulu sunumunda, üç
erişkinden birinin sedanter
yaşam sürdüğünü ve bunun
sonucunda obezite ve
kronik hastalıkların arttığını
dile getirdi.
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Başhemşireleri Uzm.
Hem. E. Emel Türkbey ve
Başhemşire Selda Kafalı,
sempozyumun bilimsel
ve sosyal programına
katkılarından dolayı
Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi KBB Anabilim
Diyabet Sempozyumuna
Ankara Tıp İmzası
Dalı öğretim üyesi Prof.
Dr. Gürsel Dursun’a ve
Sempozyum ev sahipliği
için Farabi Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Tevfik
Özlü ile Başhemşiresi
Ayşe Kavgacı’ya Ankara
Üniversitesi logolu
armağanlar sundu.
Prof. Dr. Çetin Erol
ESC
Yönetim
Kurulu’nda
Ü
A
nkara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Endokrinoloji
ve Metabolizma Hastalıkları
Bilim Dalı öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Ali
Rıza Uysal’ın başkanı, Prof.
Dr. Demet Çorapçıoğlu’nun
sekreteri olduğu “50’nci
Ulusal Diyabet Kongresi”
Antalya Beldibi’nde,
23-27 Nisan 2014
tarihlerinde yapıldı. Kongre
sırasında 16’ıncı Diyabet
18
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
Diyetisyenliği Sempozyumu
ve 16’ıncı Diyabet
Hemşireliği Sempozyumu
da yapıldı.
Prof. Dr. Demet
Çorapçıoğlu, diyetisyenlerin
sempozyumuna 48
diyetisyen, hemşirelerin
sempozyumuna ise 140
hemşirenin katıldığını
söyledi. Yaklaşık 1400
kişinin katıldığı kongrede,
konferanslarda, oturum
başkanlığında ve kursta
110 kişi görev aldı.
50’nci Ulusal Diyabet
Kongresi’nde sözlü ve
poster sunumlarda ilk üç
dereceye girenler seçildi.
Kazananlara para ödülü
verildi. Diyabetle ilgili
yeni bilgilerin paylaşıldığı,
moleküler ve genetik
bilgilerin verildiği kongre,
dinamik bir ortamda
oldukça verimli geçti.
niversitemiz Tıp
Fakültesi Dahili
Tıp Bilimleri Bölümü ve
Kardiyoloji
Anabilim
Dalı
Başkanı
Prof. Dr.
Çetin Erol,
6 birlik,
4 konsey,
16 çalışma
grubu ve 56 ülkenin ulusal
derneklerini barındıran ve
bunların hepsinin belirli
sayılarda oy hakkına sahip
olduğu Avrupa Kardiyoloji
Derneği’nin (European
Society of Cardiology, ESC)
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne
seçildi.
EMEKLİLERİMİZ
Üniversitemizden,
Temmuz ve Ağustos
2014 tarihlerinde 34 kişi
emekliye ayrıldı.
Ankara Üniversitesi’ne
verdikleri değerli
hizmetlerden dolayı,
emekli olan hocalarımıza
ve personelimize
teşekkürlerimizi ve
saygılarımızı sunar;
sağlıklı ve mutlu yıllar
dileriz.
Kaybettiğimiz
Ankara
Üniversiteliler
Z
iraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
emekli öğretim üyesi Prof.
Dr. Metin Yeldan, DTCF
Tiyatro Bölümü emekli
öğretim üyesi Prof. Dr.
Sevda Şener ve İlahiyat
Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Salih Akdemir
vefat etti.
Prof. Dr. Metin
Yeldan, Prof. Dr. Sevda
Şener ve Prof. Dr. Salih
Akdemir’e Allah’tan
rahmet, yakınlarına ve
bilim dünyasına başsağlığı
dileriz.
Değişiklik
S
iyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü Kent ve
Çevre Sorunları Anabilim
Dalı’nın adı “Kent, Çevre ve
Yerel Yönetim Politikaları
Anabilim Dalı” olarak
değiştirildi.
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Yayın Organıdır. Parayla satılmaz.
Ankara Üniversitesi Adına Sahibi:
Prof. Dr. Erkan İbiş (Rektör)
Genel Yayın Yönetmeni:
Prof. Dr. Sibel Ayşıl Özkan
Temmuz ve Ağustos 2014’te Emekli Olan
Akademik ve İdari Personelimiz
Akademik Personel
ADI SOYADI
BİRİMİ
EMEKLİLİK TARİHİ
Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu
Siyasal Bilgiler Fakültesi
01 Temmuz 2014
Prof. Dr. Hediye Melek Delilbaşı
DTCF
12 Temmuz 2014
Prof. Dr. Hamit Selim Bostancı
Diş Hekimliği Fakültesi
16 Temmuz 2014
Prof. Dr. Murat Palabıyıkoğlu
Tıp Fakültesi
16 Temmuz 2014
Prof. Dr. Gülriz Erişgen
Tıp Fakültesi
16 Temmuz 2014
Prof. Dr. Rıza Haluk Mutlu
Mühendislik Fakültesi
18 Temmuz 2014
Prof. Dr. Makbule Dilek Dalat
Diş Hekimliği Fakültesi
30 Temmuz 2014
Prof. Dr. Halil Kurt
Tıp Fakültesi
31 Temmuz 2014
Prof. Dr. Nuri Erişgin
Siyasal Bilgiler Fakültesi
16 Ağustos 2014
Prof. Dr. Ahmet Gökhan Türkçapar
Tıp Fakültesi
20 Ağustos 2014
Prof. Dr. Yüksel Keçik
Tıp Fakültesi
26 Ağustos 2014
Öğr. Gör. Ramazan Atila Cangır
İletişim Fakültesi
5 Temmuz 2014
Okt. Naciye Özdemir
TÖMER
17 Temmuz 2014
Uzm. Fatma Ceyda Satıoğlu
İlahiyat Fakültesi
21 Temmuz 2014
Okt. Serap Alakoç
TÖMER
16 Ağustos 2014
Uzm. Hüseyin Esen
Spor Bilimleri Fakültesi
21 Ağustos 2014
İdari Personel
ADI SOYADI
BİRİMİ
EMEKLİLİK TARİHİ
Dilek Yalçın
Tıp Fakültesi
14 Temmuz 2014
Ahmet Dursun
Tıp Fakültesi
14 Temmuz 2014
Tekin Otuzoğlu
Ziraat Fakültesi
14 Temmuz 2014
Ali Tonguç İlhan
Tıp Fakültesi
14 Temmuz 2014
Mevlüt Karagöz
Tıp Fakültesi
15 Temmuz 2014
Ahmet Müfit Tuzocak
Tıp Fakültesi
15 Temmuz 2014
Dağıstan Tekin
Yabancı Diller Yüksekokulu 16 Temmuz 2014
Zarife Birgün Taşatan
Diş Hekimliği Fakültesi
16 Temmuz 2014
Ali Ateş
Rektörlük
21 Temmuz 2014
Hatice Uçak
Tıp Fakültesi
15 Ağustos 2014
Mehmet Ziya Güler
Rektörlük
15 Ağustos 2014
Erol Ayyıldız
Eczacılık Fakültesi
18 Ağustos 2014
Hüseyin Coşgun
Spor Bilimleri Fakültesi
18 Ağustos 2014
Nursen Aydoğdu
Rektörlük
18 Ağustos 2014
Hüsniye Çalışkan
Sağlık Bilimleri Fakültesi
18 Ağustos 2014
Bahaettin Kuru
Tıp Fakültesi
22 Ağustos 2014
Birol Özekin
Spor Bilimleri Fakültesi
25 Ağustos 2014
Halil Coşgun
İletişim Fakültesi
28 Ağustos 2014
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Özkan Kıymaz
[email protected]
Dağıtım Koordinasyon:
Ufuk Koyuncu
Yayın İdare Merkezi:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü,
Basın Halkla İlişkiler Birimi,
Tandoğan 06100, Ankara
Yayın İdare Merkezi Telefon:
(0 312) 212 79 08
(0 312) 212 60 40 / 2055
Faks: (0 312) 221 16 43
www.ankara.edu.tr
Yayının Türü:
Yerel Süreli Yayın
(7000 adet basılmıştır)
Baskı: Ankara Üniversitesi
Basımevi, İncitaşı Sok. No:10,
Beşevler/Ankara
Tel: (0 312) 213 66 55, 222 28 40
Basım Tarihi: 15 Eylül 2014
Renk Ayrımı: Vadi Grafik
Matbaacılar Sitesi. 35. Cad. No: 76,
Ostim/Ankara
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
19
Sigarasız Üniversite İçin
Bir Adım Daha:
Dumansız
Hava Sahası
A
nkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu’nun
15 Ağustos 2014 tarih ve 21977 sayılı kararı gereğince
1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Tıp Fakültesi Morfoloji
Yerleşkesi’nde iki alan dışında her yerde tütün ve tütün
ürünlerinin içilmesi yasaklandı. Sigara içilebilecek alanlara
kırmızı, içilmeyecek alanlara da mavi balonlar asıldı.
Morfoloji Yerleşkemizin “Dumansız Hava Sahası”
ilan edilmesiyle ilgili olarak Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Erkan İbiş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehsuvar
Ertürk ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin katıldığı bir tören
düzenlendi. Tören öncesinde Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş
öğrencilerle tek tek sohbet etti ve sigarasız üniversite
temasından söz etti.
Üniversitemiz Sigara Savaş Grubu
(SİSAG) Başkanı Prof. Dr. Fikri İçli, “Biz tıp
öğrencilerinin sigaraya başlamamasını, içenlerin
de bırakmasını istiyoruz. Çünkü doktorlar
toplumda rol model” dedi.
Sigara içilen alanlarda da bir
süre sonra sigara içilmeyeceğini belirten
Dekan Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk ise
“Biz birtakım yasaklar getirmek, onlarla
ilgili çeşitli müeyyideler uygulamak gibi
bir yaklaşımda değiliz asla. Ama örneğin, alanın dışında
sigara içen olursa küseriz. Kırmızı kart gösteririz. Ya da
başka türlü uygulamalar yaparız. Siz de o arkadaşlara öyle
yaklaşın. Hem yeni başlayacakları engelleme, hem de
içmekte olan arkadaşlar için bırakma anlamında çok yararlı
olacak bu. Pasif içicilik açısından, içmeyenlere çok katkısı
olacak” dedi.
Konuşmaların ardından, Tıp Fakültesi öğrencilerinin
oluşturduğu müzik grubu küçük bir konser
sundu.
“İlk Sigara Yasağını Biz Uyguladık”
Eskiden her yerde sigara içmenin serbest olduğunu, insanların otobüs ve uçağa binince sigara
yaktığını, hatta konuklara şeker kutusu içinde sigara ikram edildiğini hatırlatan Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, o dönemlerde bir ilki Ankara Tıp’ın gerçekleştirdiğini, 1996’da Ankara
Üniversitesi Cebeci Hastanesi’nin sigara konusundaki ilk yasağı uygulayan hastane olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Erkan İbiş, “Ülkemizde sigara ve tütün mamüllerinin kullanımının azaltılmasında çok zorlu
süreçler yaşandı ama bunlar, bu konudaki sağduyulu, kararlı, bilinçli insanlar ve özellikle gençlerin
desteğiyle aşıldı. Bugün, dünya ülkelerine baktığımız zaman sigarayla mücadele
konusunda ne kadar iyi konumda olduğumuzu görebilirsiniz. Sizlerin katkıları
ve ortak çabayla gelecekte çok daha iyi konuma ulaşacağımıza
inanıyorum” dedi. Sigarasız yerleşke ile Ankara
Tıp’ın, bir ilki daha başlattığını, bunun tüm
üniversiteye yaygınlaşacağını
sözlerine ekledi.
Download

Yeşil Enerji İçin Ortak Adım - Ankara Üniversitesi Bültenleri