Yard.Doç.Dr. Yonca Yuzugullu
EERG (Enzyme Engineering Research Group)
Lisans, 1997 Ankara Üniversitesi
Doktora, 2010 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ÖYP)
Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi
Akademik İlgi Alanlarım
Protein
Biyokimyası
Üretim, karakterizasyon, spektrofotometri, elektroforez,
kromatografi (afinite, iyon değişim…)
Moleküler
Biyoloji
DNA analizi, PCR, klonlama, mutasyon çalışmaları
Biyodönüşüm
Farmakolojik öneme sahip ilaç ham maddelerinin
enzimler varlığında sentezi ve potansiyel adayların TLC,
HPLC ve GC kullanılarak tanımlanması
X-ışını
kristalografisi
Kristal tarama testleri, X-ışını geçirilmiş kristallerde veri
toplama, verilerin CCP4 yazılımlarından MOSFLM ve
SCALA kullanılarak analiz edilmesi, üç boyutlu yapı
modelinin MOLREP ve REFMAC5 programları vasıtasıyla
belirlenmesi
2.7Å
1.4Å
Understanding the oxidative mechanism
of catalase from S. thermophilum
Yonca Yuzugullua, Chi Trinhb, Mark Smithb,c, Arwen Pearsonb,d, Zumrut
B. Ogele, Melis Zengina, Michael J. McPhersonb
aDepartment
of Biological Sciences, Kocaeli University, Turkey, bAstbury Centre for Structural Molecular Biology,
University of Leeds, UK, c NATRUE, Brussel, Belgium, dHamburg Centre for Ultrafast Imaging, University of
Hamburg, Hamburg, Germany, eFood Engineering Department, Middle East Technical University, Turkey
Download

Assist. Prof. Dr. Yonca Yüzügüllü - Middle East Technical University