T.C
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
SINIF: 4B
Ders
(1)
08:00
08:50
Gün
V.ALAZ
THO405
S2
Pazartesi
(2)
Toplam
(4)
11:00
11:50
09:00
09:50
(3)
10:00
10:50
V.ALAZ
THO405
S2
B.ADIGÜZEL
THO423
M2
:
(5)
13:00
13:50
B.ADIGÜZEL
THO423
M2
Salı
Çarşamba
(7)
15:00
15:50
(8)
16:00
16:50
F.E.GÜÇLÜ
THO411
ŞAN
F.E.GÜÇLÜ
THO411
ŞAN
B.Y.GÜLMEZ
Çalgı
B.Y.GÜLMEZ
Çalgı
B.GÜNER
THO421
M3
B.GÜNER
THO421
M3
A.GENCER
THO413
ŞAN S.
A.GENCER
THO413
ŞAN S.
C.DEMİROK
THO403
KONS.S.
C.DEMİROK
THO403
KONS.S.
C.DEMİROK
THO403
KONS.S.
C.DEMİROK
THO403
KONS.S.
V.ALAZ
THO407
KONS.S.
V.ALAZ
THO407
KONS.S.
A.GENCER
THO 415
S1
A.GENCER
THO 415
S1
M.ADAMADZE
Çalgı
M.ADAMADZE
İ.AVCIOĞLU
THO417
M1
B.DİZDAR
Çalgı
B.DİZDAR
Çalgı
B.ADIGÜZEL
Çalgı
B.ADIGÜZEL
Çalgı
Çalgı
İ.AVCIOĞLU
THO417
M1
F.E.GÜÇLÜ
THO409
ŞAN S.
A.GENCER
THO419
M1
A.GENCER
THO419
M1
A.GENCER
THO 415
S1
A.GENCER
THO 415
S1
Bitirme
Projesi
Bitirme
Projesi
Perşembe
F.E.GÜÇLÜ
THO409
ŞAN S.
Cuma
Saat
(6)
14:00
14:50
Yukarıdaki dersler …/…/2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim. …./…./2014
…/…/2014
Aslını aldım.
S.No
Bilal DİZDAR
Bölüm Başkanı
Dersin Adı
Ders
Hs
Yer
Dersin Öğretmeni
CEREN DEMİROK
1
THO403
REPARTUAR-I
4
KONS.
S
2
THO405
TÜRK HALK OYUNLARI
(HORA)-I
2
S3
VOLKAN ALAZ
3
THO407
TÜRK HALK OYUNLARI
(AĞIR ZEYBEK)-I
2
S1
GÖKHAN BARUTÇU
4
THO409
TÜRK HALK OYUNLARI
(HALAY)-I
2
S2
ALİ GENCER
5
THO411
RİTİM BİLGİSİ-VII
2
S1
FATİH EMRE GÜÇLÜ
6
THO413
TÜRK HALK OYUNLARINDA
SANATSAL KURGU-III
2
S 3.
ALİ GENCER
7
THO415
TÜRK HALK OYUNLARI
(UYGULAMA)-VII
4
S1
ALİ GENCER
8
THO417
HALK BİLİMİ-III
2
M3
İLKER AVCIOĞLU
9
THO419
HARAKET NOTASYONU VE
SAHNELEME-III
2
S2
ALİ GENCER
10
THO421
FİZYOLOJİ -I
2
M2
BİROL GÜNER
11
THO423
PİYANO-VII
2
M3
BAHAR ADIGÜZLE
12
THO401
BİTİRME PROJESİ-I
13
SEC
ÇALGI
(9)
17:00
17:50
(10)
18:00
18:50
Download

4. sınıf b şubesi - Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı