HİDRO DİZAYN
Hidro Dizayn Hakkında
1998 yılında kurulan Hidro Dizayn
Mühendislik, Müşavirlik, İnşaat, Turizm ve
Ticaret Ltd. Şirketi, çalışma alanlarındaki
projelerle ilgili olarak, herhangi bir projenin
ön incelemesinden işletmeye alınmasına
kadar, her safhasında mühendislik,
müşavirlik ve kontrolluk hizmetleri
sunmaktadır. Şirketin çalışma alanları şöyle:
• Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar
• Nehir Tipi Hidroelektrik Santralları
H
idro Dizayn’ın AutoCAD Civil
3D’yi seçme nedenleri; alternatifli
çalışmalarda kısa süre içerisinde
çok daha fazla alternatif deneyebilmeleri;
özellikle kazı projelerindeki güzergah
değişikliklerinin, boykesit ve enkesitlerinde
paralel olarak değişmesi; proje aşamasında
ya da ön çalışmalarda yapılan rutin işlerin
daha kısa sürede yapılması ve tekrarlanan
aşamalarda zaman kaybının önüne geçilmesi
ve daha çabuk neticelerin alınmasıdır. İnşaat
Mühendisi Faruk Çetin yazılımın verimliliği
artırdığını düşünüyor ve AutoCAD Civil
3D’nin katkılarını şu şekilde açıklıyor: “Hat
güzergahı geçirilmesi gibi değişiklerin
geneli etkilediği proje aşamalarındaki
değişikliklerin daha çabuk ve pratik
yapılması; yaklaşık kazı hesabı ve kesit
oluşturulmasında sağladığı faydalar; harita
düzeltilmesi ve eksik harita parçalarının
tamamlanması ve görsellik.”
• Regülatör ve Su Sağlama Yapıları
Hidro Dizayn aşağıdaki projelerde AutoCAD
Civil 3D’yi aktif olarak kullanıyor:
• Sulama Projeleri
• Uzundere-II Hes Projesi (iletim hattı, cebri
boru güzergahları, boy kesitleri, enkesitleri
ve kazıları, santral platform kazısı)
• İçme ve Kullanma Suyu İsale ve Şebeke
Sistemi Planlama, Fizibilite ve Projesi
• Akocak Regülatörü ve Hes (ulaşım yolları,
cebri boru güzergahı ve kazıları)
• Karayolu Projeleri
• Taşkın Hidrolojisi
• Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Drenajı
• Bangal Regülatörü ve Hes (santral kazısı)
• Zemin Etütleri ve Geoteknik Yapılar
• Cevizlik Regülatörü ve Hes (denge bacası
ulaşım yolu)
• Altyapı, Temel, İstinat Yapıları,Tünel
ve Kondüviler, Kazı İksa Sistemleri
Hesaplamaları ve Uygulama Projeleri
• Darıca Regülatörü ve Hes (santral kazısı ve
ulaşım yolları)
• Rüzgarlı Regülatörü Hes (iletim kanalı
güzergah, boy ve enkesitleri, kazıları)
• Arıtma Tesisleri, Binalar ve Endüstri
Yapıları Statiği ve Betonarme Projeleri,
Bütün Betonarme ve Çelik Yapıların Statik
Analizleri ve Projelendirilmesi.
• Sarmaşık Regülatörü ve Hes (harita kotları
düzeltilmesi)
• Gönençay Barajı Ulaşım Yolu Kati Projesi
• Kalen Regülatörü Ve Hes Projesi Ulaşım Yolu
Uygulama Projesi
Uzundere II HES Projesi:
Uzundere II HES Projesi, Çataldere I, II ve
III HES Projelerinin toplamından ibarettir.
Çataldere I Regülatörü ve HES Projesi
kapsamında 2100 m uzunluğunda CTP iletim
hattı, Çataldere II HES Projesi kapsamında
2150 m uzunluğunda iletim hattı ve Çataldere
III Regülatörü ve HES Projesi kapsamında
3.800 m uzunluğunda CTP iletim hattı
bulunmaktadır. Projelerin iletim hatları
tamamıyla Civil 3D ile çalışılmış, ayrıca cebri
boru güzergahlarının kati projeleri de Civil
3D yardımı ile hazırlanmıştır. Çataldere I ve
II HES Projelerinin brüt düşüleri 100.00 m,
Çataldere III Regülatörü ve HES Projelerinin
brüt düşüsü ise 1591.00 m’dir.
Çataldere III Regülatörü ve HES Santral binası Planı.
Kalen Regülatörleri ve HES Ulaşım Yolu Perspektif
Görünüşü.
Gönençay Barajı Kat’i Projesi Ulaşım yolu planı
ve Brükner Eğrisi.
Darıca Regülatörü ve HES Ulaşım yolu Planı.
Download

HİDRO DİZAYN