İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi
öğrenci medya sözleşmesi
Sayın velî,
İstanbul Özel Saint-Joseph Lisesi, cep telefonunun ve sosyal ağların derslerde doğru
kullanımına önem vermektedir.
Bu amaçla, sizden;
a) cep telefonu kullanımı ile birlikte, okulla bağlantılı sosyal ağları kullanan çocuklarınızın
üstlendiği sorumluluk hakkında bilgi edinmenizi,
b) çocuğunuza dijital aygıtlar aracılığıyla internette eğitsel amaçlı yayın yapma izni vermenizi,
c) yayınladığı içeriğin okulun eğitim ekibi tarafından kullanılmasına onay vermenizi
rica ediyoruz.
Saygılarımızla,
Ender Üstüngel
Türk Müdür Başy.
Jean Michel Tricart
Müdür
Öğrencinin sorumlulukları
Saint-Joseph Lisesi öğrencisi olarak, okul içinde cep telefonu ve derslerde sosyal ağların
kullanımında kişilik haklarıyla, toplum düzeniyle ve içerik tutarlığıyla ilgili aşağıda belirtilen
noktalara bağlı kalacağıma söz veriyorum.
Cep telefonu kullanımı :
- Sabah sınıfa girdiğimde cep telefonumu görevli öğrenci tarafından kilitlenecek dolaba
koyacağım,
- Gün içinde okulda cep telefonumu kullanmayacağım,
- Gün sonunda, okuldan çıkarken cep telefonumu dolaptan alacağım.
Sosyal ağların kullanımı :
- Kimseye hakaret etmeyeceğim, iftira atmayacağım.
- Küçük düşürücü, şiddet içeren veya asılsız içerikler paylaşmayacağım.
- Kişi ve kişilerin fotoğraflarını kendilerinden izin almadan paylaşmayacağım.
- Irkçılığın, şiddetin veya suçun savunmasını yapmayacağım.
- Okul sınırları içerisinde dinî veya siyasal fikirlerimi ifade etmeyeceğim.
- Yayınlayacağım içeriğin eğitsel yönden yararlı olmasına dikkat edeceğim.
Öğrencinin Adı Soyadı
İmzası
Ailenin sorumlulukları
Saint-Joseph Lisesi'nde eğitim gören …....................................................... isimli öğrencinin
velisiyim. Okulun eğitim ekibi tarafından seçilecek sosyal ağlarda çocuğumun sözlü, yazılı ve
görsel yayın yapmasına
[ ] İzin veriyorum ve sorumluluğunu paylaşıyorum.
[ ] İzin vermiyorum.
Velinin Adı Soyadı
İmzası
Download

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrenci medya sözleşmesi