Güvenli İskele,
İskelede Güvenlik
“Güvenliğimizi Birlikte İnşa Edelim”
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 42 İ-Blok Kat 4 06100 Emek - Ankara
Telefon: 0312 296 68 46 - Faks: 0312 215 50 28
www.isggm.gov.tr - www.gip.gov.tr - [email protected]
SEMİNER PROGRAMI
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:35
Kayıt
Açılış Konuşmaları
Almanya’da Güvenli İskele Uygulamaları
BG BAU
10:35-11:10 Ülkemizde Cephe İskeleleri ile İlgili Mevzuat ve Standartlar
ÇSGB/İSGGM
11:10-11:30 Ara
11:30-12:05 İnşaatlarda Denetim ve İdari Yaptırımlar
ÇSGB/İTK
12:05-12:30 Soru - Cevap
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:00 Cephe İskelelerinin Ürün ve Belgelendirilmesi ile
Muayene ve Gözetim
TSE
14:00-14:30 Cephe İskele Projesi Ne Zaman Verilir?
ÇŞB
14:30-15:00 Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında
Güvenli Çalışma Yöntemleri
ÇSGB/İSGGM
15:00-15:15 Ara
15:15-15:45 Cephe İskelelerini Kim(ler) Kurmalıdır?
İNTES
15:45-16:15 Güvenli Cephe İskelesinin Karşılaştırmalı Maliyet Analizi
ÇSGB/İSGGM
16:15-16:30 Soru - Cevap
ÇSGB: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
BG BAU: Alman İnşaat Meslek Sandığı
İTK: İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
TSE: Türk Standartları Enstitüsü
İNTES: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Yer: HiltonSA, Sinanpasa Mah, Hacı Sabancı Bul. No:1, 01220 Adana
Tarih: 04 Aralık 2014, Perşembe
İnşaat sektöründe cephe iskelelerinden kaynaklanan
iş kazalarının azaltılması amacıyla 04 Aralık 2014,
Perşembe günü Adana ilimizde gerçekleştirilecek olan
“Güvenli İskele, İskelede Güvenlik Projesi”
kapsamında yapılacak seminere teşriflerinizden
onur duyarım.
Kasım ÖZER
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Download

davetiye için tıklayınız.