product.csv
Products.csv dosyası Visilabs Target ile müşteri ürün bilgilerinin senkronize olmasını sağlar.
Visilabs Target müşteri web sitesi üzerinden erişilebilen bir adresten günlük olarak indirdiği
products.csv dosyası ile ürün bilgilerini güncel tutar. Products.csv senkronizasyonunun düzgün
çalışabilmesi için lütfen aşağıdaki kurallara uyunuz.










Dosya internet uzerinden HTTP protokolü ile erişilebilir bir adres üzerinden paylaşılmalıdır.
Dosya zip sıkıştırma tekniği ile sıkıştırılmalıdır.
Dosyadaki alanlar 7(yedi) ASCII kodlu BELL/BEEP karakteri ile ayrılmalıdır.
Her bir alan(kolon), her satırda mutlaka doldurulmalıdır.
Dosyanın güncel hali her gece 01:00’de aynı URL’e konulmalıdır.
Dosyanın ilk satırında başlık olmamalı. Her satırda sadece ürün bilgisi yer almalıdır.
Dosya encoding’i UTF­8 olmalıdır.
Stokta kalmayan veya satışı durdurulan ürünün Inventory bilgisi(kolonu) 0 gönderilmeli veya
ürün güncel dosyada yer almamalıdır.
Ürünün Discounted Price değeri yok ise , Original price değeri Discounted Price'a değer olarak
geçilmelidir.
Dosyadaki alanlar aşağıdaki sırada olmalıdır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
product.csv
Product Code
Product Name
Category Code
Brand
Inventory (ilgili ürünün kalan adedi)
Original Price (Kuruş virgül ile ayrılmalı)
Discounted Price (Kuruş virgül ile ayrılmalı)
Product URL (Orn: http://www.e­ticaret­sitesi/urunun­adresi.html)
Small Image URL (Orn: http://www.e­ticaret­sitesi/resim­adresi.jpg)
Medium Image URL
Large Image URL
Rating (Urun kac yildiz/puan aldigi)
OriginalPriceCurrency (Döviz Tipi)
DiscountPriceCurrency (Döviz Tipi)
Same Day Delivery(0 veya 1)
Free Delivery (0 veya 1)
Number Of Comments
Discount Rate (Ondalıklı sayı virgül ile ayrılmalı)
Attribute 1
Attribute 2
Attribute 3
Attribute 4
Attribute 5
Color
Material
ItemGroupID
Gender
AgeGroup
2
Download

Products.csv