Kamu İdareleri payları (mahalli idareler hesap planında 363)
Maski (Malatya su ve kanalizasyon idaresi) tarafından 2014 Kasım ayında Malatya il sınırları içersinde
konutlara ait 100.000 TL (KDV hariç) Su Kullanım Bedeli ve bununla beraber 20.000 TL Çevre Temizlik
Vergisi tahakkuk ettirilmiş tir.
Tahakkuk ettirlien 20.000 TL lik Çevre Temizlik Vergisinin;
5.000 TL si A ilçesi sınırlarındaki su abonelerine
7.000 TL si B ilçesi sınırlası içerisindeki su abonelerine
8.000 TL si ise C ilçesi sınırları içersindeki su abonelerine aittir.
Maski tarafından yapılan tahakkuk kaydı; (5 Kasım 2014)
120. su bedeli
108.000
120. ÇTV A- belediyesi
5.000
120. ÇTV B- belediyesi
7.000
120. ÇTV C- belediyesi
8.000
600. Su bedeli
600. çtv bedeli
391. kdv
100.000
20.000
8.000
Maski tarafından Ay sonuna kadar yapılan tahsilat (30.Kasım 2014)
120. su bedeli
120. ÇTV A- belediyesi aboneleri
120. ÇTV B- belediyesi aboneleri
120. ÇTV C- belediyesi aboneleri
102
800.
805
55.000
1.500
2.200
4.000
71.700
Maski tarafından Yapılan ÇTV tahsilâtının %80 inin ilgili belediye payı %20 sinin ise B.Şehir (çöp imha
tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere) payı olarak ayrılması
630.5.8.5.2
630.5.8.5.3
363.5.1
363.5.2 A- belediyesi
363.5.2 B- belediyesi
363.5.2 C- belediyesi
830.
835.
900
905
1540
6160
1540
1200
1.760
3.200
Maski tarafından ayrılan payların 20 Aralık 2014 tarihine kadar bildirim ile ilgile belediyelere
aktarılması
363.5.1
363.5.2 A- belediyesi
1540
1200
363.5.2 B- belediyesi
363.5.2 C- belediyesi
103.
1760
3200
7.700
A belediyesin Maski tarafından gönderilen 1200 TL. ÇTV pay kaydı ( Aralık 2014)
600.5.2.2.52
102
800.
805.
1200
1200
1200 TL tutarında Çtv tahsilatına 20 TL de gecikme uygulanmış oldu düşünülürse
A belediyesin, Maski tarafından gönderilen 1200 TL ÇTV payı + 20 TL gecikme zammı kaydı ( Aralık
2014)
600.5.2.2.52
600.5.3.4.1
102
800.5.2.2.52
800.5.3.4.1
805
1200
20
1220
1200
20
1220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burada A belediyesinin Kasım 2014 sonu itibari ile kendi sınırları içerisinde tahakkuk eden ÇTV
toplamını öğrenerek
120-600 kaydını yapması daha sağlıklı olabilir. Buda idarenin kendi karar vereceği bir durumdur.
Müze giriş ücretleri, eğlence vergileri vb. paylarda aynı muhasebe kayıtları ile kayıt altına alınır.
Download

363 Kamu İdareleri Payları Hesabı