A3 BLOK - SU KULLANIM MİKTARI ve BEDELİ - MAYIS 2014
Daire
A3-1
A3-2
A3-3
A3-4
A3-5
A3-6
A3-7
A3-8
A3-9
A3-10
A3-11
A3-12
A3-13
A3-14
A3-15
A3-16
A3-17
A3-18
A3-19
A3-20
A3-21
A3-22
A3-23
A3-24
A3-25
A3-26
A3-27
A3-28
A3-29
A3-30
A3-31
A3-32
SICAK SU SOĞUK SU Kullanım
Miktarı
İlk
Son İlk
Son
(m3)
15
18
24
29
8
28
32
85
92
11
131
140 155 164
18
7
8
53
57
5
44
45 171 180
10
0
0
4
4
0
6
7
8
10
3
1
2
7
7
1
0
0
14
14
0
39
42 101 107
9
37
40 168 179
14
11
13
21
24
5
2
2
4
5
1
112
119 155 166
18
0
0
2
2
0
0
0
1
1
0
134
146 134 144
22
19
22
97 108
14
105
114 186 202
25
65
70 157 166
14
18
22
79
76
1
83
90 122 131
16
32
36
68
78
14
33
36
89
93
7
0
0
0
0
0
26
30
58
66
12
3
3
3
3
0
58
62 127 135
12
22
25 144 149
8
57
62
81
88
12
42
49
98 115
24
46
53
89
99
17
M3
KABB fiyatı*
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
7,88
3,37
ÇTV
Birim
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
Toplam
ÇTV
Fatura Tutarı
2,07 TL
36,91 TL
2,85 TL
47,80 TL
4,67 TL
73,21 TL
1,30 TL
26,03 TL
2,59 TL
44,17 TL
0,00 TL
7,88 TL
0,78 TL
18,77 TL
0,26 TL
11,51 TL
0,00 TL
7,88 TL
2,33 TL
40,54 TL
3,63 TL
58,69 TL
1,30 TL
26,03 TL
0,26 TL
11,51 TL
4,67 TL
73,21 TL
0,00 TL
7,88 TL
0,00 TL
7,88 TL
5,70 TL
98,34 TL
3,63 TL
58,69 TL
6,48 TL
125,16 TL
3,63 TL
58,69 TL
0,26 TL
11,51 TL
4,15 TL
65,95 TL
3,63 TL
58,69 TL
1,81 TL
33,28 TL
0,00 TL
7,88 TL
3,11 TL
51,43 TL
0,00 TL
7,88 TL
3,11 TL
51,43 TL
2,07 TL
36,91 TL
3,11 TL
51,43 TL
6,22 TL
116,22 TL
4,41 TL
69,58 TL
TOPLAM
Görevli
1.402,96 TL
112
117
178
190
17
7,88
Fatura Tutarı:
Dairelere Tahakkuk Edilen Tutar:
Ada Kasasından Ödenecek Tutar:
3,37
1.523,05 TL
1.402,96 TL
120,09 TL
*.20 m3 üzeri kullanımlarda m3 bedeli 8,68 TL dir.
*ÇTV: Çevre temizlik vergisi, KABB: Katı atık bertaraf bedeli
SON ÖDEME TARİHİ
0,24
23.05.2014
4,41 TL
69,58 TL
Download

A3 BLOK - SU KULLANIM MİKTARI ve BEDELİ