ANKARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİMYA ANABİLİM DALI
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SEMİNER PROGRAMI
Öğrenci
No
Öğrenci
Adı Soyadı
Programı
DR/YL
Seminer Konusu
Tarih
Saat
Yer
Danışman
10811322 Gökhan Sevinç
DR
Fotofiziksel Enerji ve Elektron
Aktarım Mekanizmaları
4 Nisan 2014
14:00
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Mustafa Hayvalı
10811301 Burak Derkuş
YL
Mikroakışkan Biyoteknoloji
11 Nisan 2014 10:00
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Emel Emregül
11811316 Hatice Bodakçı
YL
Endüstriyel Organik Atıkların
Elektrokoagülasyon Yöntemiyle
Arıtılması
21 Nisan 2014 10:00
Akıllı sınıf
Doç.Dr. Kamran Polat
12831320 Cansu Karpınar
YL
Grafen Oksit Sentezi
Fonksiyonlaştırılması ve
Elektrokimyasal Uygulamaları
7 Mayıs 2014
9:00
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Ali Sınağ
13821301 Yusuf Osman Donar
YL
Kirliliklerin Oksidatif Giderimi için
Organik Fotokatizörler
7 Mayıs 2014
9:45
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Ali Sınağ
12821302 Kıvanç Aydıncak
DR
Yakıt Hücrelerinde Kullanılan
7 Mayıs 2014
Desteklenmiş ve Kompozit Katalizörler
10:30
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Ali Sınağ
12821307 Cemal Emrah Çetin
DR
Türkiye’de Üretilen Bor Ürünlerinin
Üretim Süreçleri
7 Mayıs 2014
11:15
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Ali Sınağ
12811306 Tuba Buran
YL
Organoklorlu Pestisitlerin GC-ECD ile
Tayini
9 Mayıs 2014
14:00
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Mustafa Taştekin
12811333 Veysi Kamar
YL
ICP-OES ile Ağır Metal Tayini
9 Mayıs 2014
15:00
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Mustafa Taştekin
13811302 Tuğçe Özmen
Şeyda Eylenoğlu
YL
Kimyasal Ölçümlerde Kalite
İki Boyutlu Sıvı Kromatografi
Doktora Uygulamaları
9 Mayıs 2014
16:00
Akıllı sınıf
16.05.2014
9:00
Yeni Derslik
Prof.Dr.Mustafa Taştekin
Prof.Dr.Orhan Atakol
12831333 Melike Ceren Miser
YL
Dipirin Metal Komplekslerinin
Lüminesans Özellikleri
26 Mayıs 2014 10:30
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Mustafa Hayvalı
12811320 Pelin Tekdemir
YL
Tetramerik Bileşiklerin Sentezi
İzomerleri ve İzomerlerinin Ayrılması
26 Mayıs 2014 11:00
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Zeynel KILIÇ
11811307 Reşit Cemaloğlu
YL
Organik Sentezler İçin Gerekli
Süperbazlar
26 Mayıs 2014 11:30
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Zeynel KILIÇ
DR
Fotodinamik Terapide
Ftalosiyaninlerin Kullanılması
26 Mayıs 2014 13:30
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Mustafa Hayvalı
12831318 Öznur Şener
YL
Floresans Özellik Gösteren Moleküler
Sensörler
26 Mayıs 2014 14:30
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Zeliha Hayvalı
12811317 Metehan Yazıcıoğlu
YL
Bazı Tetrazal Bileşiklerinin Korozyon
İnlubitörü Olarak Kullanılması
2 Haziran 2014 10:00
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Kaan Cebesoy Emregül
088831304 K.Taylan Çetin
DR
Sulu Ortamda Radikallik Reaksiyonlar 2 Haziran 2014 14:00
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Sebla Dinçer
12811312 Serhan Pektaş
YL
Tiramin, Türevleri ve Kullanım
Alanları
4 Haziran 2014 14:00
Akıllı sınıf
Doç.Dr.Selen Bilge Koçak
1181301 Özlem Eser
YL
Sol-Jel Yöntemiyle Kaplama
5 Haziran 2014 11:00
Akıllı sınıf
Prof.Dr.A.Abbas Aksüt
13821303 Orhan Zengin
DR
Fenolik Elektrokimyasal Biyosensörler 5 Haziran 2014 13:30
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Zehra Yazan
12811331 Mehmet Emin Eroğlu
YL
Gikozo Dayalı Elektrokimyasal
Biyosensörler
Akıllı sınıf
Prof.Dr.Zehra Yazan
Gülnihal Davulga Erten
5 Haziran 2014 15:00
Download

ankara üniversitesi fen bilimleri enstitüsü kimya anabilim dalı 2013