İHALEYE DAVET
T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
SUDA KURTARMA EKİP ARACI VE EKİPMAN ALIMI İHALESİ
Tarih
İkraz No
İhale No
: …./…/……
: 8033-TU
: AF-GA3.1-NCB
1.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), “İstanbul
Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi”nin finansmanında kullanılmak
üzere ikraz (İkraz No 8033-TU) almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Suda
Kurtarma Ekip Aracı ve Ekipman Alımı (AF-GA3.1 - Paket 1 / Paket 2)” İhalesi
sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale,
Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale
(NCB) seklinde yapılacaktır.
2.
Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB); uygun
teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan mobilyaların tedarikini kapsayacak
şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.
İhale iki ayrı ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ihale;
Suda Kurtarma Ekip Aracı ve Ekipman Alımı
Paket 1
Kalem 01
Suda Kurtarma Ekip Aracı
Paket 2
Kalem 01
Kalem 02
Kalem 03
Kalem 04
Kalem 05
Kalem 06
Kalem 07
Kalem 08
Kalem 09
Kalem 10
Kalem 11
Kalem 12
Kalem 13
Kalem 14
Kalem 15
Kalem 16
Kalem 17
Kalem 18
Kalem 19
Kalem 20
Kalem 21
Kalem 22
Kalem 23
Sualtı İlkyardım Seti
İp ve Canyeleği Fırlatma Tüfeği
El Kamerası
Regülatör Takımı (Oktobus, Konsol Dahil)
Kuru Elbise İçin Termal İçlik
Palet Çorabı tip 1
Palet Çorabı tip 2
Palet (Kapalı Tip)
Dalış Eldiveni
Su ve Rüzgar Geçirmez Güverte Ceketi
Su ve Rüzgar Geçirmez Güverte Elbisesi
Tüp
Deniz Dürbünü
Can Yeleği
Dalış Çantası
Dalış Patiği
Denge Yeleği (BC)
Maske
Şnorkel
Su Altı Feneri
Başlık Feneri
Çakar Feneri
Derinlik Ölçme Cihazı
1 Adet
2 Set
2 Adet
2 Adet
10 Takım
12 Takım
12 Çift
12 Çift
12 Çift
30 Çift
12 Adet
12 Adet
4 Adet
2 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Çift
8 Adet
6 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
2 Adet
Kalem 24
Kalem 25
Kalem 26
Kalem 27
Kalem 28
Kalem 29
Kalem 30
Kalem 31
Kalem 32
Kalem 33
Kalem 34
Kalem 35
Kalem 36
Kalem 37
Kalem 38
Kalem 39
Kalem 40
Kalem 41
Kalem 42
Kalem 43
Kalem 44
Kalem 45
Kalem 46
Makaralı Kurşunlu Arama Halatı
Arama Halatı
Makaralı Yüzer Halat
Kuru Elbise
Ana Dalış Bıçağı
BC Bıçağı
Ağırlık Kemeri
Kurşun Ağırlık
Torba Ağırlık
Sonar Cihazı
Yüzücü Elbisesi Tip 1
Yüzücü Elbisesi Tip 2
Gövde Tipi Çizme
Sualtı Yazı Tahtası
Mobil Tablet PC
Sert Tabanlı Kurtarma Botu
Malzeme ve Ekipman Rafları
Ekip Görev Kıyafeti
El Arabası (Bot Motoru Taşıma)
El Tipi GPS
Çok Amaçlı Kurtarma Çakısı
Soluma Havası Saflık Test Cihazı
İp
1 Adet
1 Adet
1 Adet
12 Adet
15 Adet
15 Adet
12 Adet
100 Kg
200 Kg
1 Adet
12 Adet
12 Adet
30 Adet
5 Adet
4 Adet
2 Adet
4 Takım
12 Takım
4 Adet
2 Adet
12 Adet
1 Adet
400 Metre
olarak belirlenmiştir.
3.
Teklif sahibi bir paket veya her iki paket için teklif verebilir.Teklif sahibi her paket için ayrı
ayrı mühürlenmiş zarf içerisinde tekliflerini teslim edecektir. Teklifler her paket için ayrı
ayrı değerlendirilecektir. Teklif sahibi bir paket içindeki tüm kalemler için teklif vermelidir.
Paket içindeki tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve
reddedilecektir. Teklifler bir paketin içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde
değerlendirilecek ve ihale teknik şartnamedeki koşulları sağlayan paketteki tüm
kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını
karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir ihale paketi içindeki tüm kalemler için teknik
yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin diğer unsurları bakımından şartname
koşullarına sağlaması durumunda, Alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek
kalem bazında en ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar.
4.
Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiştir. Her iki pakete birden
yeterlilik alabilmek icin, Teklif sahibinin Paket-1 ve Paket-2 icin istenilen şartların
toplamini sağlamasi gerekmektedir
Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.
i. Teklif Sahibi benzer malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında en az
üç (3) yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri
ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son üç (3) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin
isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.
ii. Teklif Sahibinin, yeni kurulacak bir ortak girisim olmasi halinde ortak girisimi
olusturan firmalarin herbirinin yukarida Paket 1 ve Paket 2 icin istenilen sartlari
ayri ayri sagliyor olmalari gerekmektedir. Ortak girisimi olusturan firmalarin
mevcut bir ortak girisim altinda yukarida Paket-1 ve Paket-2 icin istenilen sartlari
birlikte karsilamalari halinde de (bahsi gecen sozlesmeleri ortak girisim olarak
tamamlamislarsa) ayni ortak girisime yeterlilik verilecektir.
Ayrıca, Teklif Sahiplerinin asağıdaki ilave hususlari her durumda sağlıyor olması ve
gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir:
iii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl içerisinde tamamladığı veya
halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal
durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya
eksik bilgi vermesi başvurusunun iptaline neden olabilecektir.
iv. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.
5.
İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale
belgelerini bu adreste inceleyebilirler. İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini
almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir.:
T.C. İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8 34126 Beyazıt /İstanbul
Tel
: +90 (212) 518 55 00
Faks
: +90 (212) 518 55 05
E-posta : [email protected]
Web
: www.ipkb.gov.tr
6.
İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin
tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank Mercan
Şubesinde bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53
numaralı hesabına AF-GA3.1 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da
elden yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar
kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.
7.
Teklifler en geç 09 Temmuz 2014 saat 14:00 ’e kadar Paket-1 için 15.000 TL (Onbeşbin
Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki, Paket-2 için 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası)
veya eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir
8.
Teklifler 09 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. Kemalettin
Mah. Tiyatro Cad. No:8, 34126 Beyazıt /İstanbul adresinde teklif sahiplerinin
temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen
açılacaktır.
9.
Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 09 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 90 takvim günü
süreyle geçerli olacaktır.
10. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.
Download

İndir - ipkb