PİLOT BİLGİ FORMU
Adı Soyadı
Lisans No
Lisanslar
☐CPL(A)
☐IR(A)
☐IR(H)
☐ATP(A) Teori Kredi
☐ATP(H) Teori Kredi
Sahip olduğu pilot Lisansları ve ☐ATPL(A)
Yetkileri ☐CPL(H)
☐ATPL(H)
Pilotluk Eğitimlerini Aldığı
Kuruluşlar
Öğretmenlik Eğitimlerini Aldığı
Kuruluşlar
Toplam Uçuş Yılı
Toplam Uçuş Saati
Son 1 yıl İçindeki Uçuş Saati
Toplam Öğretmenlik Saati
Son 1 Yılda Öğretmenlik Saati
Uçuş
Okullarındaki
Havayolu
İşletmelerindeki
Yetkiler
Öğretmenlik Saati
(FI, IRI, CFI, STI)
Öğretmenlik Uçak
Tipleri
Öğretmenlik Saati
(TRI, SFI, MCCI)
Öğretmenlik Uçak
Tipleri
Pilotluk Yaptığı Havacılık İşletmeleri
Öğretmenlik Yaptığı Havacılık
İşletmeleri
1inci Sınıf Sağlık Sertifikası
Geçerlilik Tarihi
Varsa Sağlık Kısıtlaması Kodu
Pilotlukla İlgili Diğer Eğitimleri ve
Kursları
Pilot Bilgi Formu
1/1
Öğretmenlikler
☐FI
☐IRI
☐CRI
☐STI
☐TRI
☐SFI
☐MCCI
Download

Pilot Bilgi Formu için Tıklayınız