2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ
İÇİNDEKİLER
SIRA
NO
1
TARİFENİN NEV'İ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR
NO
KARAR
TARİHİ
SAYFA
NO
42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
1
Akaryakıt, Lpg Ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları
1.1
Akaryakıt Pompası
adet
8,000
TL
1.2
Lpg Dispenseri
adet
7,000
TL
1.3
Biodizel Pompası
adet
4,600
TL
1.4
Lift
adet
4,800
TL
1.5
Portatif Lift
adet
2,000
TL
1.6
Yıkama Var İse
maktuen
1,850
TL
2
Asansörler (İnsan-Yük-Yemek) (Sıhhi Müesseselerden)
2.1
0-320 Kg Taşıma Kapasitesi
adet
275
TL
2.2
321-500 Kg Taşıma Kapasitesi
adet
385
TL
2.3
501-1000 Kg Taşıma Kapasitesi
adet
550
TL
2.4
1001 Kg Taşıma Kapasitesi Ve Fazlası İçin
adet
750
TL
3
Asfalt Şantiyeleri
3.1
Asfalt Şantiyeleri, Asfalt Ve Zift Eritme Yerleri
10,500
TL
3.2
2000 m² Ve Üzeri Kullanım Alanından
m2
3.65
TL
4
Avan Proje Onayı-Akaryakıt, Lpg, Cng, Lng Otogaz Ve Biodizel Satış Ve
Servis İstasyonları
4.1
1000 m² Ye Kadar Kullanım Alanından
m2
13
TL
4.2
1001-3000 m² Kullanım Alanından
m2
6.5
TL
4.3
3001-5000 m² Kullanım Alanından
m2
3.3
TL
4.4
5001 m² Kullanım Alanı Ve Fazla Kısmından
m2
1.4
TL
4.5
Akaryakıt Pompası
adet
4,125
TL
4.6
Lpg Dispensiri
adet
3,645
TL
4.7
Biodizel Pompası
adet
2,365
TL
4.8
Lift
adet
2,530
TL
4.9
Yakıt Tankı
adet
670
TL
4.10
Cng / Lng Dispenserı
adet
2,970
TL
4.11
Kompresör
adet
300
TL
4.12
Basınçlı Tüpler
maktuen
485
TL
5
Buhar Kazanları
5.1
Buhar Jeneratörü
adet
130
TL
5.2
1-25 m² Isıtma Yüzeyi Olan Buhar Kazanı
adet
140
TL
5.3
25,1-50 m² Isıtma Yüzeyi Olan Buhar Kazanı
adet
210
TL
5.4
50,1-100 m² Isıtma Yüzeyi Olan Buhar Kazanı
adet
380
TL
5.5
100,1-150 m² Isıtma Yüzeyi Olan Buhar Kazanı
adet
600
TL
maktuen
42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
5.6
150,1 m² Isıtma Yüzeyi Olan Buhar Kazanı Ve Fazlası İçin
6
Cng / Lng Otogaz İstasyonları
6.1
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
adet
800
TL
Cng / Lng Dispenseri
adet
6,000
TL
6.2
Kompresör
adet
600
TL
6.3
Basınçlı Tüpler
maktuen
970
TL
7
Elektrik Motorları
7.1
1000 Hp' ye Kadar Motor Gücü
hp
13
TL
7.2
1001-2000 Hp Arası Motor Gücü
hp
6.6
TL
7.3
2001 Hp Ve Fazla Motor Gücü Olanlardan
hp
3.3
TL
8
Elektrik Rezistanslı Cihazlar
8.1
1000 Kw' ye Kadar Toplam Rezistans Gücü
kw
4.4
TL
8.2
1001 Kw Toplam Rezistans Gücü Ve Fazlasından
kw
2.4
TL
9
Elektrik Üretim Tesisleri
9.1
20MW'a Kadar Elektrik Üretim Kapasitesi
Mw
3,750
TL
9.2
20MW'tan Fazla Elektrik Üretim Kapasitesi
Mw
2,600
TL
10
Gemi Yapım Ve Onarım Yerleri
10.0
1000 m'ye Kadar Kullanım Alanından
maktuen
5,500
TL
10.1
1001- 2000 m² Ye Kadar Kullanım Alanından
maktuen
11,000
TL
10.2
2001-5000 m² Kullanım Alanından
maktuen
16,000
TL
10.3
5001-10,000 m² Kullanım Alanından
maktuen
26,000
TL
10.4
10,001 m² Ve Fazlasından
0.7
TL
11
Hazır Beton Santralleri
11.1
1-100 Hp' ye Kadar Toplam Motor Gücü Olanlardan
maktuen
6,500
TL
11.2
101-250 Hp Toplam Motor Gücü
maktuen
9,500
TL
11.3
251-500 Hp Toplam Motor Gücü
maktuen
13,000
TL
11.4
501 Hp Ve Daha Fazla Toplam Motor Gücü Olanlardan
7.4
TL
12
Her Nevi Kimyevi Madde Depoları
12.1
1000 m² Ye Kadar Kullanım Alanından
maktuen
3,900
TL
12.2
1,001-3,000 m² Kullanım Alanından
maktuen
6,800
TL
12.3
3,001 m² Kullanım Alanı Ve Fazlasından
m2
0.65
TL
13
Kaynak Jeneratörleri
13.1
10 Kw' ye Kadar
adet
50
TL
13.2
10,1 Kw Ve Fazlasından
adet
105
TL
14
Kaynak Makinaları, İndiksiyon Ocakları Ve Redresörleri
m2
hp
42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
14.1
10 Kva' ya Kadar
adet
52
TL
14.2
10,1 Kva Ve Fazlasından
adet
80
TL
15
Kompresörler (Hava Tankları)
15.1
0,1-0,50 m³ Depo Hacmi
adet
130
TL
15.2
0,51-1,00 m³ Depo Hacmi
adet
230
TL
15.3
1,01-2,00 m³ Depo Hacmi
adet
450
TL
15.4
2,01 m³ Depo Hacmi Ve Fazlasından
adet
570
TL
15.5
Vidalı Kompresörlerden
adet
275
TL
16
Kızgın Yağ Kazanları
16.1
Atmosfere Kapalı Kazan
adet
230
TL
17
Lpg , O2 Vb Üretim Ve Dolum Tesisleri
17.1
Yalnız Dolum Yapan Tesislerden
maktuen
2,750
TL
17.2
Gaz Üreterek Dolum Yapan Tesislerden
maktuen
4,500
TL
18
Lpg Satış Bayileri Ve Depoları
18.1
1000 Kg ' a Kadar Depolama Kapasitesi Olanlar
maktuen
605
TL
18.2
1001-10,000 Kg ' a Kadar Depolama Kapasitesi Olanlar
maktuen
1,850
TL
18.3
10,001-30,000 Kg ' a Kadar Depolama Kapasitesi Olanlar
maktuen
2,800
TL
18.4
30,001 Kg Ve Fazla Depolama Kapasitesi Olanlar İçin
maktuen
4,100
TL
19
Oto Tamir & Bakım Yerleri
19.1
300 m² Ye Kadar Kullanım Alanından
m2
4.4
TL
19.2
301 m² Kullanım Alanı Ve Fazlasından
m2
2.2
TL
19.3
Lift
adet
615
TL
19.4
Açık Kanal / Portatif Lift
adet
340
TL
20
Otoklavlar
20.1
Otoklav
adet
220
TL
21
Otopark / Oto Yıkama Ve Yağlama Yerleri
21.1
Kapalı Ve Açık Otoparklardan
maktuen
650
TL
21.2
1000 m²' ye Kadar Kullanım Alanından
m2
2.5
TL
21.3
1001 m² Kullanım Alanı Ve Fazlasından
m2
1.3
TL
21.4
Yıkama Varsa
maktuen
1,300
TL
22
Sıhhi Ve Diğer İşyerleri
22.1
Sıhhi Ve Diğer İşyerleri (Otoparklar Hariç)
maktuen
130
TL
22.2
20 m²' Ye Kadar Kullanım Alanından
m2
53
TL
22.3
21 m² - 1000 m²' Ye Kadar Kullanım Alanından
m2
1.65
TL
42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
22.4
1001 m² Ve Üzeri Kullanım Alanından
23
Taş & Maden Ocakları
23.1
10.000 m²' ye Kadar Kullanım Alanı İçin
23.2
m2
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
1
TL
maktuen
9,000
TL
10.001-20.000 m² Kullanım Alanı İçin
maktuen
13,000
TL
23.3
20.001-40.000 m² Kullanım Alanı İçin
maktuen
18,000
TL
23.4
40.001 m² Ve Üzeri Kullanım Alanı İçin
maktuen
22,000
TL
23.5
Kireç Ocağı, Kum Ocağı & Depoları
maktuen
4,500
TL
24
Tesis İzni -1. Sınıf Gsm' lerden
24.1
1000 m² Ye Kadar Kapalı Alandan
m2
3.03
TL
24.2
1001-3000 m² Kapalı Kısmından
m2
2.53
TL
24.3
3001-5000 m² Kapalı Kısmından
m2
1.65
TL
24.4
5001 m² Ve Fazla Kapalı Kısmından
m2
0.83
TL
24.5
Açık Alanlardan
m2
0.83
TL
25
Vinç, Kreyn Vb.
25.1
0,1-1 Ton Kaldırma Kapasitesi
adet
65
TL
25.2
1,1-3 Ton Kaldırma Kapasitesi
adet
130
TL
25.3
3,1-5 Ton Kaldırma Kapasitesi
adet
180
TL
25.4
5,1-10 Ton Kaldırma Kapasitesi
adet
250
TL
25.5
10,1-20 Ton Kaldırma Kapasitesi
adet
490
TL
25.6
20,1-50 Ton Kaldırma Kapasitesi
adet
700
TL
25.7
50,1 Ton Kaldırma Kapasitesi Ve Üzeri
adet
970
TL
26
Yakıt Tankları
26.1
1 m³ Depo Hacmi
adet
75
TL
26.2
1,01-3,00 m³ Depo Hacmi
adet
205
TL
26.3
3,01-10,00 m³ Depo Hacmi
adet
490
TL
26.5
10,01-20,00 m³ Depo Hacmi
adet
770
TL
26.5
20,01-40,00 m³ Depo Hacmi
adet
1,180
TL
26.6
40,01-100 m³ Depo Hacmi
adet
1,500
TL
26.7
100,01 m³ Depo Hacmi Olan Tanklardan Ve Fazlasından
m3
9.7
TL
27
Yürüyen Merdivenler
27.1
Yürüyen Merdiven
adet
490
TL
AÇIKLAMALAR
1- Bu tarife hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca yürütülür.
2- Bu tarife hükümleri 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında geçerlidir.
3- Her ilçe belediye başkanlığı ve OSB (Organize Sanayi Bölgesi) yönetimi yetki ve sorumluluk alanındaki sosyo ekonomik duruma göre kendi ücret
tarifesini yapar.
4- İşletici değişikliği olmaksızın yalnız unvan değişikliği ve ruhsat yenileme taleplerinde 1/10 ücret alınır.
42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
5- Adres, pafta-ada-parsel gibi değişikliklerden dolayı yapılan ruhsat güncelleme taleplerinde 1/20 ücret alınır.
6- Ruhsat devirlerinde 1/2 ücret alınır.
7- Deneme izinlerinde 1/8 ücret alınır.
8- Ruhsatın intibakı durumunda (veraseten devir) 1/10 ücret alınır.
9- Birden fazla madde kapsamına giren ücretlendirmelerde daha yüksek olan miktardan ücretlendirme yapılır, mükerrer ücretlendirme yapılmaz.
10- Mevcut ruhsatlı işyerlerinde ilave bölüm ve teçhizatlarda (teçhizatların kapasite artışları dahil) sadece ilave bölüm ve teçhizatlar için ücret alınır.
11- Maktuen alınan ücretlerde, aksine bir durum belirtilmedikçe motor ve teçhizat ücreti alınmaz.
12- Gayrisıhhi müesseselerde Yönetmelik gereği motor gücünden dolayı üst sınıfa geçen ruhsatlı işyerlerinin yeniden ruhsatlandırılması durumunda,
daha önce ruhsatlandırılmış teçhizattan ücret alınmaz. İlave teçhizat için ücret alınır.
13- Gayrisıhhi müesseselerle ilgili sınıflandırmanın değişmesi nedeniyle üst sınıfa geçen ruhsatlı işyerlerinin yeniden ruhsatlandırılması durumunda
1/16 ücret alınır.
14- Mevcut akaryakıt, LPG/LNG/CNG ve biodizel istasyonlarında cihazların onaylı projelerine göre yer değiştirmesi durumunda 1/5 ücret alınır,
eskiyen teçhizatın yenilenmesi durumunda ücret alınmaz.
15- Akaryakıt, LPG ve biodizel satış ve servis istasyonları ile CNG/LNG otogaz istasyonlarından motor gücü ücreti alınmaz.
16- LPG, O2 vb. üretim ve dolum tesislerinden ayrıca her türlü motor ve teçhizat ücreti alınır.
17- Kurulmamış tesislerde tadilat avan proje ücretleri tadil edilen kısımlar için alınır, yer değişikliği durumlarında 1/10 ücret alınır.
18- Tesis izni ve avan proje tadilatları proje onay tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir. 5 yıl içinde inşaata başlama izni alınmadığı takdirde tesis izni ve
avan proje mevcut mevzuata göre yeniden değerlendirilir.
19- Gemi yapım ve onarım yerlerinden ayrıca her türlü motor ve teçhizat ücreti alınır.
20- İşyerlerindeki yakıt tanklarının ücreti madde 26'ya (yakıt tankları) göre alınır.
21- Sıvı kimyevi madde depoları ücreti madde 26'ya (yakıt tankları) göre alınır.
22- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden madde 22'de (sıhhi işyerleri) hesaplanan ücretin 1,5 katı alınır.
23- Canlı müzik izinlerinde ruhsat ücretinin 1/2'si alınır.
24-Ücretlere KDV dahildir.
25-Bu tarife hükümleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce yürütülür.
Download

ruhsat ve denetim müdürlüğü