Abdulhamit DÜNDAR
[email protected]
Araştırma Görevlisi
Adres
: Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, İ.İ.B.F. Binası
B-Blok, B109
Telefon
: 2282141187
Doğum Yeri, Tarihi : Tokat 30.03.1986
Kadro Yeri
: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,
Bölümü, Tarih Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat
Fakültesi,
Tarih
ÖĞRENİM BİLGİSİ
Doktora
2013
Yüksek Lisans-Tezli
2009-2012
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı (Dr.)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Bölümü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Ortaçağ
Tarihi Bilim Dalı
Tez adı: Selçuklular Devri Bağdat medreseleri: İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Medresesi Örneği
(2012)
Lisans-Anadal
2005-2009
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Tarih Pr.
AKADEMİK ÜNVANLAR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Tarih
Anabilim Dalı
2012
ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
ABDULHAMİT DÜNDAR (2013), İbn Havkâl'ın Sûretü'l-arz Adlı Eserinde Akdeniz,
Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu
2. Turgut Reis ve
ABDULHAMİT DÜNDAR (2014), Iraklı Türkmen Tarihçi ve Dilbilimci Âlim Prof. Dr. Mustafa Cevad’ın
Hayatı ve Eserleri, Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu’da Türkmenler(Irak-İran-Suriye) Uluslararası
Sempozyumu
Download

Araş.Gör. Abdulhamit DÜNDAR - Tarih