DOÇ. DR. GÖKÇER ÖZGÜR
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1999
Doktora: University of Utah, Department of Economics, 2007
VERDİĞİ DERSLER





Introduction to Economics
Political Economy
International Political Economy
Latin American Economic History and Development
Economic History
PROFESYONEL İŞ TECRÜBELERİ




Instructor, Dept. of Econ., Hacettepe University, 2006-present.
Visiting Instructor, Dept. of Econ., Izmir Economy University, 2011
Visiting Instructor, Latin American Studies Center, Ankara University, 2011.
T. A. and Instructor, Dept. of Economics,University of Utah, 2000-2006
HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER






“Double Movement, Globalization and Crisis,” (forthcoming), American Journal of
Economics and Sociology, 73(4) (with H. Özel).
“Endogenous Money in the Age of Financial Liberalization,” (forthcoming) Review of
Political Economy (with K. Ertürk).
“Marx‟ın Para Teorisi: Hayali ve Gerçek Sermaye Farkı,” Praksis, 2011/2 (26): 199219 (with H. Özel).
“Türkiye Ekonomisi‟nde Para Arzının İçsel Süreci,” Ekonomik Yaklaşım, 2011, 22
(78): 67-90.
“Küreselleşme, Finansal Genişleme ve Bunalım,” TODAİE Amme İdaresi Dergisi,
2010, 43 (1): 33-56. (with H. Özel).
“İçsel Para Teorisi‟ne Genel Bir Bakış,” H. Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 2008, 26 (2): 51-79.
KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ:



“The Decline of Traditional Banking and the Endogenous Money,” in Epstein, G., and
Vernengo, M. (eds.)Monetary Policy and Financial Regulation, (forthcoming in
2012), Northampton, M.A: Edward Elgar (with K. Ertürk).
“Üç Kriz, İki Mekanizma,” in Özgür, G., Yetkiner, H. (eds.) Zor Zamanlarda İktisat,
pp. 77-97, 2011, Ankara: Efil Yay.
“The Subprime Crisis: A Minsky Moment,” in Fontana, G., McCombie, J., and
Sawyer, M. (eds.)Macroeconomics, Finance and Money, 2011, pp. 209-223, New
York: MacMillan Palgrave (with K. Ertürk).
KİTAP EDİSYONLARI:

Zor Zamanlarda İktisat, 2011, Ankara: Efil Yay (with H. Yetkiner).
VERDİĞİ KONFERANSLAR:











“Latin Amerika‟ya Makro Ölçekli Bir Bakış,” Latin Amerika Çalıştayı, Latin Amerika
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Turkey,
November 22-23, 2012.
“Marx‟ın Para Teorisi: Finansal Sistem ve Devrevi Dalgalanmalar,” Marx,
Marksizmler ve Özgürlük Sempozyumu, İngilizce İktisat Bölümü, İİBF, Hacettepe
Üniversitesi, (with H. Özel), Ankara, Turkey, November 8-9, 2012.
“Makroekonomik İstikrarsızlıklar,” Zor Zamanlarda İktisat III: İktisadın Doğası,
Ekonomi Politiği Sempozyumu, İİBF, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Turkey, July
13-14, 2012.
“Kapitalizm ve Küreselleşme: Sermayenin Gerçek Boyunduruğu,” 12. Ulusal Sosyal
Bilimler Kongresi, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, METU, Ankara, Turkey (with H.
Özel), December 14-16, 2011.
“Makroekonomik İstikrar ve Kur İkâmesi,” Zor Zamanlarda İktisat II: Quo Vadis
Oeconomia Sempozyumu, İngilizce İktisat Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,
Turkey, May 12-13, 2011.
“Üç Kriz, İki Mekanizma,” Zor Zamanlarda İktisat Sempozyumu, EKOLİDER, İzmir
Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Turkey, February 17-18, 2010.
“Para, Değer ve Kriz: Marksist Bir Yaklaşım,” 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,
Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, METU, Ankara, Turkey (with H. Özel), December
9-11, 2009.
“Can „Double Movement‟ Explain Globalization and Its Crisis?” Third IIPPE
International Research Workshop, METU, Ankara, Turkey (with H. Özel), September
14-15, 2009.
“Kapitalizm, Küreselleşme ve Sermayenin Gerçek Boyunduruğu,” 3. Karaburun Bilim
Kongresi, Karaburun, İzmir, Turkey (with H. Özel), September 5-7, 2008.
“Endogenous Money in the Age of Financial Liberalization,” Finance, Monetary
Policy and the Political Economy of Financial Regulation Conference, PERI, Univ. of
Massachussetts, Amherst, MA, U.S. (with K. Ertürk), May 2-3, 2008.
“Bubble-Burst Cycles and Changing Nature of (Financial) Hoarding in U.S.
Economy” Allied Social Science Association (ASSA) Annual Conference, Union for
Radical Political Economy (URPE) Section, Philadelphia, PA., U.S., January 7-9,
2005.
“Changes in Investors‟ Sentiments and the Real Economy”Western Social Science
Association (WSSA) Annual Conference, Economics (Association for Institutional Thought)
Section, Salt Lake City, U.T., U.S., April 21-24, 2004
Download

Doç. Dr. Gökçer Özgür - Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve