GÖREV ALACAĞI ĠLÇE
ORTALAMA
Süresi Geçmiş
ADI SOYADI
2012 Sonuçları
SIRA
NO
2013 Sonuçları
GEDİZ İLÇESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KURAN KURSLARINDA
GÖREV ALACAK GEÇİCİ ÖĞRETİCİLERİN
16.09.2014 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAVI
Belge Tarihleri
PUANI
76,7
GEDĠZ
1
Merve ÖZÇELİK
85,3
GEDĠZ
2
3
Kübra KARADAĞ
79,0
GEDĠZ
3
4
Ümran ATALAY
75,7
GEDĠZ
4
5
F.Bilgili AKIN
74,3
GEDĠZ
5
6
Şükran KALYONCU
73,0
GEDĠZ
6
7
Öznur ŞENTÜRK BİLGİN
70,3
GEDĠZ
7
8
Gülsüm CENGİZ
70,0
GEDĠZ
8
9
Fatıma DÜNDAR
65,7
GEDĠZ
9
10
Ayşe BARDAKCI
0,0
GEDĠZ
10
1
Zeynep ÜNVER
2
74
girmedi
NOT: D.Ġ.B. Kur’an Kursları ile ilgili yönergenin 10. Maddesi gereği, Geçici Öğretici
mülakatında öncelikle Yeterliği olanlar ilk listeye sonra süresi geçmiş Yeterliği
olanlar 2. Listeye ve Hiç Yeterliği olmayanlar 3. Listeye sıralanmıştır.Sıralama
yapılırken 2014-2015 Eğ.Öğrt. Yılı K.Kursları uygulama esasları 1 ve 3. Maddesi
gereği Yeterlik puanı ile mülakat puanı ortalaması alınarak sıra belirlenmiştir.
Sıralama yapılırken 2014-2015 Eğ.Öğrt. Yılı K.Kursları uygulama esasları 1 ve 3.
Maddesi gereği Yeterlik puanı ile mülakat puanı ortalaması alınarak sıra
belirlenmiştir.
Download

gediz ilçesi 2014-2015 öğretim yılı kuran kurslarında görev alacak