YANIKARA
Sığırlara özel kas ve bağ dokularda gazlı şişkinlikler meydana getiren akut, ateşli, öldürücü ve toksemi
ile karakterize bir bakteriyel bir hastalıktır. Yanıkara hastalığı topraktaki sporların karıştığı yem ve
sularla, bulaşık meralarla, açık yaralarla ve sindirim sistemi ile bulaşır. Hastalık mera mevsiminde
daha sık görülür.
Belirtileri:
İneklerde hastalık çıkışı anidir. Başlangıçta beden ısısında artış gözlenir ancak vücuttaki kas
şişkinlikleri çıktığı dönemde beden sıcaklığı normal ya da normalin altındadır. Geviş getirme durur,
topallama, iştahsızlık, bitkinlik, diş gıcırdatması ve sinirsel semptomlar gibi belirtiler görülür. Bir iki gün
içinde sırt, omuz, boyun ve göğüsün yan tarafında deri altı şişlikler görülmeye başlar. Şişlikler giderek
büyür ve birbiriyle birleşir. Başlangıçta ağrılı ve sıcak olan şişlikler gittikçe soğur ve ağrısız hale gelir.
Bu dönemde en önemli olan belirti bahsedilen şişliklere bastırıldığında duyulan çıtırtı sesidir.
Korunma:
Hayvanları bu hastalıktan korumak için yapılacak en iyi uygulama aşılamadır.
Tedavi:
Veteriner hekime danışınız.
Kesimi yasak hastalıktır. Hayvan sağlığı zabıtası kanunu ’ un 97.maddesine göre hasta ve hastalıktan
şüphesi olan hayvanların kesimi yasaktır.
Download

YANIKARA Sığırlara özel kas ve bağ dokularda gazlı şişkinlikler