19 05 2014
Sayı 26
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Genel Değerlendirme – Ocak 2014
TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin
değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın istihdamı, işyeri, esnaf, çiftçi ve
kamu çalışanı sayısında bir önceki aya ve geçen yıla göre en fazla artış gösteren iller ve sektörler
incelenmiştir.
Türkiye genelinde sigortalı ücretli sayısı Ocak 2014’te geçen yıla göre 630 bin artarak 12 milyon
448 bine ulaşmıştır. Esnaf ve çiftçi sayısı ile geçen yıla göre 243 bin azalarak 2 milyon 721 bine
düşmüştür. Kamu çalışanı sayısı ise geçen yıla göre 171 bin artarak 2 milyon 839 bine ulaşmıştır.
Buna göre kayıtlı istihdam Ocak 2014’te geçen yıla göre 558 bin artarak 18 milyon 8 bin olmuştur.
Kayıtlı istihdam geçen yıla göre yüzde 3,2 artmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış serilere göre
kayıtlı istihdam Ocak 2014 itibariyle tarihteki en yüksek seviyeye ulaşmıştır.
İstihdamını en fazla artıran 10 sektör arasında inşaat, toptan ve perakende ticaret, turizm ve
hizmet sektörleri yer almıştır. İmalat sanayiden sadece giyim eşyaları imalatı sektörü ilk 10’a
girmiştir. Geçen yıla göre sigortalı ücretli istihdamı 629 artmış görünse de 24 sektörde yaklaşık
179 bin istihdam azalışı olmuştur. İmalat sanayideki artış oranı genel artış oranının altında
kalmıştır. Son 1 yılda sağlanan her 100 yeni istihdamın 20’si imalat sanayi tarafından
sağlanmıştır. Sigortalı ücretli istihdamı geçen yıla göre 81 ilin 70’inde artarken, 10’unda
azalmıştır.
Kadın istihdamındaki artış oranı, genel artış oranının üzerinde gerçekleşmiştir. Sigortalı ücretli
kadın istihdamı geçen yıla göre 205 bin (yüzde 6,9) artarken, bir önceki aya göre ise yaklaşık 24
bin (yüzde 0,7) artmıştır. Son 1 yılda sağlanan her 3 yeni istihdamın 1’ini kadınlar oluşturmuştur.
Son 1 yılda istihdam edilen her 4 kadından 1’i imalat sanayide istihdam edilmiştir. Kadın
istihdamının ildeki toplam istihdama oranının en düşük olduğu iller arasında Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’ndeki illerin ağırlığı dikkat çekmektedir. Benzer şekilde kadın esnaf
yoğunluğunun, çiftçi yoğunluğunun ve kamu çalışanı yoğunluğunun en fazla olduğu illerde Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller başı çekmektedir. Kadın çiftçi yoğunluğunun en fazla
olduğu iller arasında Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin ağırlıklı olduğu görülmektedir.
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Geçen yıla göre Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı 72 bin (yüzde 4,7), bir önceki aya
göre ise 6 bin (yüzde 0,4) artmıştır. Geçen yıla göre en çok işyeri açılan sektörlerin tamamını
hizmet sektörünün alt sektörleri oluşturdu. İşyeri sayısı oransal olarak en çok artan illerin büyük
çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.
Türkiye genelinde esnaf sayısı geçen yıla göre 64 bin (yüzde 3,4) azalırken, bir önceki aya göre
yaklaşık 2 bin (yüzde 0,1) artmıştır. 81 ilin 48’in geçen yıla göre esnaf sayısı azalmıştır. Geçen yıla
göre esnaf sayısı en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir’de azalmıştır.
Çiftçi sayısı Türkiye genelinde geçen yıla göre 142 bin (yüzde 13,5) azalırken, bir önceki aya göre
20 bin (yüzde 2,2) azalmıştır. Önceki aylarda da olduğu gibi çiftçi sayısı geçen yıla göre 81 ilin
tamamında azalmıştır.
Kamu çalışanı sayı geçen yıla göre 171 bin (yüzde 6,4) artarken, bir önceki aya göre 18 bin (yüzde
0,6) artmıştır. Geçen yıla göre 81 ilin tamamında kamu çalışanı sayısı artmıştır.
İşsizlik ödeneğine başvuru yapanların sayısı geçen yıla göre yaklaşık 4 bin (yüzde 4,2) artarken bir
önceki aya göre 13 bin (yüzde 18) artmıştır. İşsizlik ödeneği alanların sayısı ise geçen yıla göre 180
(yüzde 0,4), bir önceki aya göre 9 bin (yüzde 27) artmıştır.
www.tepav.org.tr | 3
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İstihdam En Çok Bina ve Çevre Düzenleme Sektöründe Arttı
Türkiye genelinde sigortalı ücretli istihdamı geçen yıla göre 630 bin (yüzde 5,3), bir önceki aya
göre ise 57 bin (yüzde 0,5) artmıştır. Sektörler bazında bakıldığında geçen yıla göre en çok artış
148 bin ilave istihdam ile bina ve çevre düzenlenme faaliyetlerinde olmuştur. Bu sektörü, 108
bin artış ile perakende ticaret, 67 bin artış ile bina inşaatı ve 54 bin artış ile toptan ticaret sektörü
takip etmiştir. Sigortalı ücretli istihdamının en fazla arttığı 10 sektörü inşaat, toptan ve
perakende ticaret, turizm ve hizmetler sektörü oluştururken, imalat sanayiden sadece giyim
eşyaları imalatı sektörü ilk 10’a girmiştir. Oransal artışta da geçen yıla göre en fazla artış yüzde
87,1 ile ev içi çalışanların faaliyetlerinde olmuştur.
Tablo 1. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En
Fazla Artan 10 Sektör (Ocak; 2014 - 2013)
Sektör
Yıllık artış
Şekil 1. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En Fazla
Değişen 10 Sektör (Ocak; 2014 - 2013)
Aylık artış*
Bina ve Çevre
Düzenleme
Faaliyetleri
147.796
68.540
Perakende Ticaret
107.601
49.421
Bina İnşaatı
66.888
14.028
Toptan Ticaret
53.994
10.575
46.531
Yiyecek ve içecek
Hizmeti Faaliyetleri
Büro Yönetimi ve
Desteği Faaliyetleri
Giyim Eşyaları
İmalatı
Motorlu Kara
Taşıtlarının Toptan
ve Perakende
Ticareti ve Onarımı
Bina Dışı Yapıların
İnşaatı
Konaklama
Tüm Sektörler
Ev içi çalışanların
faaliyetleri
87,1%
Kanalizasyon
54,6%
Bina ve çevre
düzenleme faaliyetleri
49,4%
7.187
Gayrimenkul
faaliyetleri
34,5%
42.386
9.448
İstihdam faaliyetleri
32,0%
28.975
4.868
Madenciliği
destekleyici hizmet
30,3%
21.906
3.918
Posta ve kurye
faaliyetleri
29,3%
15.842
3.508
Diğer mesleki, bilim
ve teknoloji…
23,0%
15.793
1.980
629.843
56.691
Kütüphane, arşiv ve
müzeler
22,7%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Bilimsel araştırma ve
geliştirme faaliyetleri
17,7%
0,0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
50,0%
100,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 4
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
88 Sektörün 24’ünde Geçen Yıla Göre İstihdam Azaldı
Geçen yıla göre sigortalı ücretli istihdamı 629 artmış görünse de 24 sektörde yaklaşık 179 bin
istihdam azalışı olmuştur. Geçen yıla göre istihdam en çok diğer hizmet faaliyetlerinde (96 bin)
azalmıştır. Bu sektörü, 14 bin istihdam azalışı ile özel inşaat faaliyetleri, 12 bin azalış ile
taşımacılık ve insan sağlığı hizmetleri takip etmektedir. Geçen yıla göre istihdamın en çok
azaldığı 10 sektörün 3’ünü imalat sanayi sektörleri oluşturmuştur. Geçen yıla göre oransal
olarak istihdam en çok tütün ürünleri imalatı (yüzde 32,9) sektöründe azalmıştır.
Tablo 2. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En
Fazla Azalan 10 Sektör (Ocak; 2014 - 2013)
Sektör
Diğer Hizmet
Faaliyetleri
Özel İnşaat
Faaliyetleri
Kara Taşımacılığı ve
Boru Hattı
Taşımacılığı
İnsan Sağlığı
Hizmetleri
Ana Metal Sanayi
Makine ve Ekipman
Kurulumu ve
Onarımı
İdari Danışmanlık
Faaliyetleri
Kömür ve Linyit
Çıkartılması
Kimyasal Ürünlerin
İmalatı
Kamu Yönetimi ve
Savunma; Zorunlu
Sosyal Güvenlik
Tüm Sektörler
Yıllık artış
Şekil 2. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En Fazla
Değişen 10 Sektör (Ocak; 2014 - 2013)
Aylık artış*
-96.361
-39.841
-14.234
-6.048
-12.503
-31.223
-12.304
-1.331
-10.716
-6.212
Tütün ürünleri imalatı
-32,9%
Diğer hizmet faaliyetleri
-30,9%
Veterinerlik hizmetleri
-21,6%
İyileştirme ve diğer atık
yönetim hizmetleri
-20,3%
Kamu yönetimi ve
savunma;zorunlu sosyal
güvenlik
-16,5%
-8.020
-1.295
-5.722
738
-2.538
2.704
-2.105
-956
-1.661
629.843
-12,7%
Balıkçılık ve su ürünlerü
yetiştiriciliği
-8,3%
Suyun toplanması
arıtılması ve dağıtılması
-7,7%
Kok kömürü ve petrol
ürünleri imalatı
-7,1%
Kumar ve müşterek
bahis faaliyetleri
-6,5%
Ana metal sanayi
-480
56.691
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
-40,0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
-20,0%
0,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 5
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Her 100 Yeni İstihdamın 20’si İmalat Sanayide Gerçekleşti
İmalat sanayi sektörlerinde istihdam geçen yıla göre 124 bin (yüzde 3,7), bir önceki aya göre ise
8 bin (yüzde 0,2) artmıştır. İmalat sanayideki artış oranı genel artış oranının altında kalmıştır.
Son 1 yılda sağlanan her 100 yeni istihdamın 20’si imalat sanayi tarafından sağlanmıştır. İmalat
sanayide geçen yıla göre istihdamı en çok artan sektörlerin başında 29 bin yeni istihdam ile
giyim eşyaları imalatı gelmektedir. Bu sektörü, yaklaşık 15 bin imalat artışı ile motorlu taşıt
imalatı ve mobilya imalatı takip etmiştir. 24 imalat sanayi sektöründen sadece 7’sinde geçen
yıla göre istihdamda azalış olmuştur. İmalat sanayide geçen yıla göre oransal olarak ne fazla
artış yüzde 15,7 ile diğer imalatlar sektöründe olmuştur.
Tablo 3. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a)
Çalışan Sayısı En Fazla Artan 10 Sektör (Ocak; 2014
- 2013)
Sektör
Yıllık artış
Şekil 3. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan
Sayısı En Fazla Değişen 10 Sektör (Ocak; 2014 - 2013)
Aylık artış*
Diğer imalatlar
Giyim Eşyaları
İmalatı
Motorlu Kara Taşıtı
ve Römork İmalatı
Mobilya İmalatı
Gıda Ürünleri
İmalatı
Metalik Olmayan
Ürünlerin İmalatı
Elektrikli Teçhizat
İmalatı
Fabrikasyon Metal
Ürünleri İmalatı
Makine ve Ekipman
İmalatı
Kauçuk ve Plastik
Ürünlerin İmalatı
Diğer İmalatlar
Tüm İmalat Sanayi
15,7%
28.975
4.868
14.560
833
14.526
200
Motorlu kara taşıtı ve
römork imalatı
11.954
2.063
Elektrikli teçhizat imalatı
10,7%
11.362
1.889
Eczacılık ve eczacılığa
ilişkin malzeme imalatı
10,5%
10.938
1.465
Mobilya imalatı
10,1%
9.694
-1.294
9.372
972
Kağıt ve kağıt ürünleri
imalatı
12,8%
11,3%
İçecek imalatı
8.855
-573
6.638
1.736
124.387
7.828
8,8%
Ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar üretimi
8,1%
Deri ve ilgili ürünler
imalatı
7,6%
Giyim eşyaları imalatı
6,4%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
0,0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
10,0%
20,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 6
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Antalya, İstihdam Artışında İzmir ve Ankara’yı Geride Bıraktı
Sigortalı ücretli istihdamı geçen yıla göre 81 ilin 70’inde artarken, 10’unda azalmıştır. Geçen yıla
göre sigortalı ücretli istihdamı en fazla Ağrı’da azalmıştır. En fazla artan iller ise İstanbul,
Antalya, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep olmuştur. Oransal olarak sigortalı ücretli
istihdamı geçen yıla göre yüzde 11,6 artışla en fazla Hatay’da artmıştır. Hatay’ı, yüzde 11,1
artışla Yalova, yüzde 10,5 artışla Sakarya ve Antalya, yüzde 10,4 artışla Bingöl ve yüzde 10,1
artışla Bitlis takip etmektedir. Oransal olarak artışta ilk sıralarda yer alan iller arasında Sakarya,
Antalya, Gaziantep ve Kayseri dikkat çekmektedir.
Tablo 4. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En
Fazla Artan 15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
İller
Yıllık artış
Şekil 4. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En Fazla
Değişen 15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
Aylık artış*
İstanbul
209.277
26.623
Antalya
41.848
5.353
İzmir
34.963
3.816
Ankara
32.385
Kocaeli
Hatay
11,6%
Yalova
11,1%
Sakarya
10,5%
8.692
Antalya
10,5%
26.593
2.975
Bingöl
10,4%
Bursa
25.090
2.027
Bitlis
10,1%
Gaziantep
20.870
1.915
Konya
16.842
2.229
Adana
16.827
Hatay
Hakkari
9,6%
1.038
Burdur
9,5%
15.035
2.455
Kilis
Tekirdağ
14.938
1.686
Sakarya
14.487
1.492
Kayseri
13.201
1.389
Manisa
11.984
928
Aydın
9.327
1.136
Uşak
7,3%
629.843
56.691
Artvin
7,2%
Kayseri
7,2%
Tüm İller
9,2%
Gaziantep
8,9%
Kırklareli
8,0%
Aydın
7,8%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
0,0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
5,0%
10,0%
15,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 7
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Kadın İstihdamındaki Artış Genel Ortalamanın Üzerinde Gerçekleşti
Sigortalı ücretli kadın istihdamı geçen yıla göre 205 bin (yüzde 6,9) artarken, bir önceki aya
göre ise yaklaşık 24 bin (yüzde 0,7) artmıştır. Kadın istihdamındaki artış oranı, genel artış
oranının üzerinde gerçekleşmiştir. Son 1 yılda sağlanan her 3 yeni istihdamın 1’ini kadınlar
oluşturmuştur. Kadın istihdamında en fazla artış 52 bin yeni istihdam ile bina ve çevre
düzenleme faaliyetlerinde olmuştur. Bu sektörü, perakende ticaret, yiyecek ve içecek
hizmetleri, giyim eşyaları imalatı ve büro yönetimi izlemiştir. Oransal artışlara bakılınca ise ev
içi çalışanların faaliyetlerinde geçen yıla göre yüzde 94 artış olduğu görülmüştür.
Tablo 5. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı
En Fazla Artan 10 Sektör (Ocak; 2014 - 2013)
Sektör
Yıllık artış
Aylık artış*
Bina ve Çevre
Düzenleme
Faaliyetleri
52.129
Perakende Ticaret
31.706
3.481
Ev içi çalışanların
faaliyetleri
94,0%
7.416
Yiyecek ve İçecek
Hizmeti Faaliyetleri
Giyim Eşyaları
İmalatı
Büro Yönetimi ve
Desteği Faaliyetleri
19.215
2.129
19.160
2.237
18.346
3.016
Toptan Ticaret
16.601
3.000
Eğitim
10.771
529
Ev İçi Çalışanların
Faaliyetleri
8.936
1.153
Konaklama
7.745
1.036
Gıda Ürünleri
7.242
İmalatı
Tüm Sektörler
205.308
(Kadın)
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Şekil 5. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı En
Fazla Değişen 10 Sektör (Ocak; 2014 - 2013)
1.200
Madenciliği destekleyici
hizmet
71,4%
Bina ve çevre
düzenleme faaliyetleri
58,2%
Ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar üretimi
46,5%
Posta ve kurye
faaliyetleri
46,0%
Kanalizasyon
45,4%
Kütüphane, arşiv ve
müzeler
38,2%
Gayrimenkul faaliyetleri
30,5%
23.693
Diğer mesleki, bilim ve
teknoloji faaliyetleri
26,0%
Motorlu kara taşıtı ve
römork imalatı
18,0%
0,0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
50,0%
100,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 8
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Her 4 Kadından 1’i İmalat Sanayide İstihdam Edildi
İmalat sanayide istihdam edilen sigortalı ücretli kadın sayısı geçen yıla göre 48 bin, bir önceki
aya göre ise 1,4 bin artmıştır. Son 1 yılda istihdam edilen her 4 kadından 1’i imalat sanayide
istihdam edilmiştir. Kadın istihdamının en fazla arttığı imalat sanayi sektörlerinin başında 19 bin
istihdam artışı ile giyim eşyaları imalatı ve 7 bin istihdam artışı ile gıda ürünleri imalatı
gelmektedir. Ağaç ürünleri sektöründeki kadın istihdamı ise geçen yıla göre yüzde 46,5
artmıştır.
Tablo 6. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a)
Kadın Çalışan Sayısı En Fazla Artan 10 Sektör
(Ocak; 2014 - 2013)
Sektör
Giyim Eşyaları
İmalatı
Gıda Ürünleri
İmalatı
Fabrikasyon Metal
Ürünleri İmalatı
Elektrikli Teçhizat
İmalatı
Kauçuk ve Plastik
Ürünler İmalatı
Motorlu Kara Taşıtı
ve Römork İmalatı
Ağaç, Ağaç Ürünleri
ve Mantar Ürünleri
İmalatı
Yıllık artış
Şekil 6. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın
Çalışan Sayısı En Fazla Değişen 10 Sektör (Ocak; 2014 2013)
Aylık artış*
Ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar üretimi
46,5%
19.160
2.237
7.242
1.200
Motorlu kara taşıtı ve
römork imalatı
18,0%
3.451
-198
Mobilya imalatı
17,3%
3.261
231
Elektrikli teçhizat
imalatı
15,9%
3.098
-220
Diğer imalatlar
15,0%
3.071
352
Kağıt ve kağıt ürünleri
imalatı
14,7%
İçecek imalatı
14,0%
Eczacılık ve eczacılığa
ilişkin malzeme imalatı
13,3%
2.930
-66
Mobilya İmalatı
2.756
152
Metalik Olmayan
Ürünlerin İmalatı
2.021
123
Diğer İmalatlar
1.626
378
İmalat Sanayi
48.196
(Kadın)
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
1.396
Kauçuk ve plastik
ürünler imalatı
10,0%
Metalik olmayan
ürünler imalatı
9,4%
0,0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
20,0%
40,0%
60,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 9
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Artvin, Kadın İstihdamını En Fazla Artıran İl Oldu
Geçen yıla göre kadın istihdamını en fazla artıran illerin başında İstanbul (82 bin) gelmektedir.
İstanbul’u 13 bin artış ile İzmir, 12 bin artış ile Antalya takip etmektedir. Geçen yıla göre kadın
istihdamı en fazla Denizli’de azalmıştır. Oransal artışlarda ise geçen yıla göre kadın istihdamını
yüzde 21,4 artıran Artvin ilk sırada gelmektedir. Artvin’i yüzde 16,2 artış ile Bingöl, yüzde 15,9
artış ile Kırıkkale ve yüzde 15,7 artış ile Hatay takip etmektedir.
Tablo 7. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı
En Fazla Artan 15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
İller
Yıllık artış
Aylık artış*
İstanbul
82.188
8.325
İzmir
13.296
1.133
Antalya
12.102
1.404
Bursa
9.209
509
Kocaeli
8.200
731
Adana
5.288
595
Tekirdağ
4.700
435
Gaziantep
4.619
658
Sakarya
4.145
Aydın
Şekil 7. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı En
Fazla Değişen 15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
Artvin
21,4%
Bingöl
16,2%
Kırıkkale
15,9%
Hatay
15,7%
Gaziantep
14,4%
Burdur
13,9%
Van
13,5%
Bilecik
13,4%
299
Iğdır
13,4%
3.681
427
Amasya
13,1%
Hatay
3.613
629
Kahramanmaraş
13,1%
Eskişehir
3.553
238
Sakarya
12,8%
Samsun
3.547
346
Hakkari
12,6%
Mersin
3.440
3.051
Karabük
12,3%
Kayseri
3.163
239
Antalya
11,7%
205.308
23.693
Tüm İller
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 10
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Kadın İstihdamı Yoğunluğunun En Düşük Olduğu İllerin Başında
Şırnak Var
Kadın istihdamının ilin toplam istihdamına oranına bakıldığında yüzde 33,2 ile ilk sırada Edirne
yer alırken, yüzde 9,6 ile son sırada Şırnak yer almaktadır. İldeki kadın istihdam yoğunluğunun
en fazla olduğu iller Edirne, Karaman, Denizli, Düzce, İstanbul, Ordu ve İzmir olarak
sıralanmaktadır. İldeki kadın istihdam yoğunluğunun en az olduğu iller ise Şırnak, Siirt, Mardin,
Urfa, Bitlis, Van ve Muş olarak sıralanmaktadır. Kadın istihdamının ildeki toplam istihdama
oranının en düşük olduğu iller arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerin
ağırlığı dikkat çekmektedir.
Şekil 8. Kadın İstihdam Oranının En Yüksek Olduğu
15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
Edirne
33,2%
Şekil 9. Kadın İstihdam Oranının En Düşük Olduğu 15
İl (Ocak; 2014 - 2013)
Konya
16,2%
Karaman
30,9%
Hakkari
16,1%
Denizli
30,9%
Diyarbakır
15,9%
Düzce
30,1%
Yozgat
15,7%
İstanbul
30,1%
Kahramanmaraş
14,8%
Ordu
30,1%
Ağrı
14,6%
İzmir
30,1%
Batman
14,4%
Kırklareli
29,7%
Gaziantep
14,3%
Tunceli
29,4%
Muş
13,9%
Tekirdağ
29,0%
Van
Bursa
28,5%
Bitlis
12,6%
Giresun
28,5%
Urfa
12,4%
Sinop
28,0%
Aydın
28,0%
Bolu
27,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
13,2%
Mardin
11,1%
Siirt
10,1%
Şırnak
40,0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
0,0%
9,6%
5,0%
10,0% 15,0% 20,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 11
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
En Çok Kadın Esnaf Eskişehir’de Faaliyet Gösteriyor
İldeki kadın esnaf sayısının ildeki toplam esnaf sayısına oranına bakıldığında yüzde 26,8 ile ilk
sırada Eskişehir yer almaktadır. Eskişehir’i, İzmir, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Uşak takip
etmektedir. Erkek esnaf sayısının oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 94,8 ile Siirt’tir. Siirt’i,
Şırnak, Bitlis, Van, Ağrı, Hakkari ve Muş izlemektedir. Kadın esnaf yoğunluğunun düşük olduğu
illerin başında yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller gelmektedir.
Şekil 10. Kadın Esnaf (4/b) Oranının En Yüksek
Olduğu 15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
Eskişehir
26,8%
İzmir
26,3%
Şekil 11. Erkek Esnaf (4/b) Oranının En Yüksek
Olduğu 15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
Siirt
94,8%
Şırnak
93,9%
Yalova
26,0%
Bitlis
93,6%
Bilecik
26,0%
Van
93,4%
Kocaeli
25,0%
Ağrı
92,3%
Uşak
25,0%
Hakkari
92,1%
Muş
92,0%
Çanakkale
24,8%
Karabük
24,5%
Batman
Balıkesir
24,4%
Bingöl
91,2%
İstanbul
24,3%
Urfa
91,1%
Bursa
24,2%
Ardahan
Tekirdağ
23,7%
Kırklareli
23,4%
Ankara
23,2%
Muğla
20,0%
23,0%
22,0%
24,0%
26,0%
28,0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
91,7%
90,3%
Diyarbakır
89,6%
Kilis
89,5%
Kars
88,8%
Bayburt
88,7%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 12
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
En Çok Kadın Çiftçi Rize’de
İldeki kadın çiftçi sayısının ildeki toplam çiftçi sayısına oranına bakıldığında yüzde 41,7 ile ilk
sırada Rize yer almaktadır. Rize’nin ardından Bartın, Zonguldak, Karabük ve Burdur
gelmektedir. Kadın çiftçi yoğunluğunun en fazla olduğu iller arasında Karadeniz Bölgesi’ndeki
illerin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Erkek çiftçi sayısının en yoğun olduğu illerin başında ise
Siirt gelmektedir. Siirt’i, Van, Ağrı, Diyarbakır, Erzurum, Kars, Muş, Bitlis, Bingöl ve Ardahan
takip etmektedir. Kadın çiftçi sayısının en az olduğu illerde de Doğu ve Güneydoğu
Bölgesi’ndeki iller öne çıkmaktadır.
Şekil 12. Kadın Çiftçi (4/b) Oranının En Yüksek
Olduğu 15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
Rize
41,7%
Bartın
33,3%
Şekil 13. Erkek Çiftçi (4/b) Oranının En Yüksek Olduğu
15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
Siirt
97,0%
Van
96,7%
96,5%
Zonguldak
31,6%
Ağrı
Karabük
31,2%
Diyarbakır
Burdur
30,6%
Erzurum
95,8%
Kars
95,6%
Trabzon
28,3%
96,2%
Denizli
26,8%
Muş
95,3%
Uşak
26,5%
Bitlis
95,2%
Giresun
24,8%
Bingöl
95,1%
Yalova
24,0%
Ardahan
95,0%
Çanakkale
23,0%
Şırnak
94,0%
Bolu
21,6%
Mardin
92,0%
Kütahya
20,8%
Tokat
91,9%
Gümüşhane
20,6%
Niğde
91,8%
Amasya
0,0%
Urfa
19,2%
20,0%
40,0%
60,0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
90,0%
91,4%
93,0%
96,0%
99,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 13
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İzmir’deki Kamu Çalışanlarının Yüzde 41’i Kadın
İldeki kadın kamu çalışanı sayısının ildeki toplam kamu çalışanı sayısına oranına bakıldığında
yüzde 40,8 ile ilk sırada İzmir yer almaktadır. İzmir’i, İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli, Aydın ve
Eskişehir izlemektedir. Kadın kamu çalışan sayısı genellikle büyükşehirlerde ve sosyo-ekonomik
olarak gelişmiş şehirlerde daha fazladır. Erkek kamu çalışanı sayısının en yoğun olduğu il
Hakkari’dir. Hakkari’yi, Şırnak, Siirt, Bingöl, Tunceli, Bayburt ve Bitlis takip etmektedir. Erkek
kamu çalışanı sayısının en fazla olduğu illerde ile yine Doğu ve Güneydoğu’daki iller öne
çıkmaktadır.
Şekil 14. Kadın Kamu Çalışanı (4/c) Oranının En
Yüksek Olduğu 15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
İzmir
40,8%
İstanbul
39,7%
Antalya
39,1%
Bursa
38,5%
Denizli
38,3%
Aydın
38,0%
Eskişehir
Adana
37,8%
36,7%
Şekil 15. Erkek Kamu Çalışanı (4/c) Oranının En
Yüksek Olduğu 15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
Hakkari
87,3%
Şırnak
83,4%
Siirt
80,9%
Bingöl
80,3%
Tunceli
79,2%
Bayburt
79,2%
Bitlis
78,4%
Batman
76,4%
Mersin
36,0%
Gümüşhane
76,1%
Kocaeli
35,9%
Muş
76,0%
Ankara
35,9%
Erzincan
75,9%
Muğla
35,7%
Çankırı
75,8%
Samsun
35,6%
Mardin
75,7%
Manisa
35,5%
Van
75,1%
Düzce
35,5%
Ağrı
74,9%
32,0% 34,0% 36,0% 38,0% 40,0% 42,0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 14
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
En Çok İşyeri Hizmet Sektörlerinde Açılıyor
Geçen yıla göre Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı 72 bin (yüzde 4,7), bir önceki
aya göre ise 6 bin (yüzde 0,4) artmıştır. Geçen yıla göre işyeri sayısı en çok perakende ticaret (21
bin) sektöründe artmıştır. Perakende ticareti, ev içi çalışanların faaliyetleri (10 bin), bina ve
çevre düzenleme faaliyetleri (8 bin), toptan ticaret (7 bin) ve yiyecek ve içecek hizmeti
faaliyetleri (7 bin) takip etmiştir. Geçen yıla göre en çok işyeri açılan sektörlerin tamamını
hizmet sektörünün alt sektörleri oluşturmuştur. Oransal olarak artışa bakıldığında, ev içi
çalışanların faaliyetlerinde işyeri sayısı geçen yıla göre yüzde 93,5 artmıştır.
Tablo 8. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Artan 10 Sektör
(Ocak; 2014 - 2013)
Sektör
Perakende Ticaret
Ev İçi Çalışanların
Faaliyetleri
Bina ve Çevre
Düzenleme
Faaliyetleri
Toptan Ticaret
Yiyecek ve İçecek
Hizmeti Faaliyetleri
Büro Yönetimi,
Büro Desteği
Faaliyetleri
Motorlu Kara
Taşıtlarının Toptan
ve Perakende
Ticareti ve Onarımı
Gayrimenkul
Faaliyetleri
Yıllık artış
Aylık artış*
Şekil 16. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Değişen 10 Sektör
(Ocak; 2014 - 2013)
Ev içi çalışanların
faaliyetleri
93,5%
20.670
7.809
9.550
844
8.093
1.614
Gayrimenkul
faaliyetleri
22,2%
7.299
1.092
Posta ve kurye
faaliyetleri
21,1%
6.907
953
Kanalizasyon
19,8%
Kütüphane, arşiv ve
müzeler
19,0%
5.368
247
İstihdam faaliyetleri
38,5%
3.922
427
Bina ve çevre
düzenleme faaliyetleri
18,3%
1.973
199
Bilimsel araştırma ve
geliştirme faaliyetleri
16,6%
Eğitim
1.625
89
Hukuki ve
Muhasebe
Faaliyetleri
Diğer mesleki, bilim ve
teknoloji faaliyetleri
16,4%
1.451
-515
Tüm Sektörler
72.006
Hanehalkları
tarafından kendi…
15,0%
6.016
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
0,0%
40,0% 80,0% 120,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 15
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İşyeri Sayısı En Hızlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
Artıyor
İller bazında işyeri sayısına bakıldığında geçen yıla göre işyeri sayısı en fazla İstanbul’da (20 bin)
artmıştır. İstanbul’u, 6 bin artışla Ankara, 4 bin artışla Antalya ve İzmir, 3 bin artışla Bursa ve
Gaziantep takip etmektedir. Geçen yıla göre işyeri sayısı azalan hiç il olmamıştır, 81 ilin
tamamında işyeri sayısı artmıştır. Oransal artışlar incelendiğinde, ilk sırada Kilis yer almaktadır.
Kilis’te işyeri sayısı geçen yıla göre yüzde 17,7 artmıştır. Kilis’i, yüzde 14,9 ile Mardin, yüzde 14,5
ile Urfa ve yüzde 14,2 ile Şırnak izlemektedir. İşyeri sayısı oransal olarak en çok artan illerin
büyük çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.
Tablo 9. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Artan 15 İl
(Ocak; 2014 - 2013)
İller
İstanbul
Yıllık artış
Şekil 17. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Değişen 15 İl (Ocak;
2014 - 2013)
Aylık artış*
20.265
1.968
Ankara
5.706
370
Antalya
4.035
355
İzmir
3.572
364
Bursa
3.022
281
Gaziantep
2.515
210
Kayseri
1.784
155
Konya
1.622
121
Kocaeli
1.584
139
Adana
1.420
108
Mersin
1.333
162
Urfa
1.308
Hatay
Kilis
17,7%
Mardin
14,9%
Urfa
14,5%
Şırnak
14,2%
Muş
12,3%
Kahramanmaraş
11,4%
Iğdır
11,0%
Tunceli
10,5%
Van
10,4%
Siirt
9,6%
Gaziantep
9,1%
143
Bingöl
9,1%
1.294
188
Adıyaman
Kahramanmaraş
1.279
115
Diyarbakır
7,8%
Tekirdağ
1.223
114
Bartın
7,7%
Tüm İller
72.006
6.016
0,0%
8,5%
5,0%
10,0% 15,0% 20,0%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 16
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Esnaf Sayısının En Fazla Azaldığı İller: İstanbul, Ankara, İzmir
Türkiye genelinde esnaf sayısı geçen yıla göre 64 bin (yüzde 3,4) azalırken, bir önceki aya göre
yaklaşık 2 bin (yüzde 0,1) artmıştır. 81 ilin 48’inde geçen yıla göre esnaf sayısı azalmıştır. Geçen
yıla göre esnaf sayısı en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir’de azalmıştır. Esnaf sayısının en fazla
arttığı illerin başında ise Samsun, Urfa, Sakarya, Sinop, Osmaniye ve Uşak gelmektedir.
Oransal artışlara bakıldığında ise Sinop’ta esnaf sayısının geçen yıla göre yüzde 14 arttığı
görülmektedir. Oransal azalışta ise ilk sırada yüzde 11,9 azalış ile Giresun gelmektedir.
Tablo 10. Esnaf Sayısı (4/b) En Fazla Değişen 15 İl
(Ocak; 2014 - 2013)
İller
İstanbul
Yıllık artış
Aylık artış*
-30,660
-4.855
Ankara
-7.477
-1.305
İzmir
-6.579
-1.819
Mersin
-3.894
-469
Bursa
-3.022
-653
Hatay
-2.867
-1.686
Kayseri
-1.568
-285
Aydın
-1.465
-310
Eskişehir
-1.371
-155
Antalya
-1.333
-702
Denizli
-1.297
-319
Adana
-1.247
-281
Kocaeli
-1.123
437
Giresun
-1.072
Çanakkale
Tüm İller
Şekil 18. Esnaf Sayısı (4/b) En Fazla Değişen 15 İl (Ocak;
2014 - 2013)
Giresun
-11,9%
-9,1%
Diyarbakır
-9,0%
Mersin
-9,0%
Şırnak
Eskişehir
-8,6%
Hatay
-7,7%
-7,1%
Amasya
-7,0%
Artvin
-6,5%
İstanbul
-6,5%
Kars
-6,4%
Erzurum
-6,4%
Ağrı
-6,2%
Çanakkale
-575
-6,0%
Ankara
-1.013
-109
-5,8%
Isparta
-64.417
1.867
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 17
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Çiftçi Sayısı En Fazla Samsun, Konya ve Antalya’da Azaldı
Çiftçi sayısı Türkiye genelinde geçen yıla göre 142 bin (yüzde 13,5), bir önceki aya göre 20 bin
(yüzde 2,2) azalmıştır. Önceki aylarda da olduğu gibi çiftçi sayısı geçen yıla göre 81 ilin
tamamında düşmüştür. Geçen yıla göre çiftçi sayısı en fazla Samsun (7 bin), Konya (7 bin),
Antalya (6 bin), Balıkesir (6 bin), Manisa (6 bin) ve Bursa’da (6 bin) azalmıştır. Geçen yıla göre
oransal azalışa bakıldığında ise Sinop’un ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Sinop’ta çiftçi sayısı
geçen yıla göre yüzde 33,1, Bitlis’te yüzde 26,4, Samsun’da ve Bursa’da yüzde 20,3 ve Ağrı’da
yüzde 20,2 azalmıştır.
Tablo 11. Çiftçi Sayısı (4/b) En Fazla Değişen 15 İl
(Ocak; 2014 - 2013)
İller
Yıllık azalış
Aylık azalış*
Samsun
-7.226
-972
Konya
-6.997
-1.013
Antalya
-6.241
-1.931
Balıkesir
-5.932
-1.914
Manisa
-5.678
-839
Bursa
-5.600
-2.445
Hatay
-4.094
-316
Mersin
-3.912
-344
Aydın
-3.213
-631
Sivas
-3.171
-1.356
Ordu
-3.145
-401
Urfa
-3.084
-262
Denizli
-2.996
-300
Ankara
-2.963
-1.108
İzmir
-2.885
-372
-142.138
-20.368
Tüm İller
Şekil 19. Çiftçi Sayısı (4/b) En Fazla Değişen 15 İl (Ocak;
2014 - 2013)
Sinop
-33,1%
Bitlis
-26,4%
-20,3%
Samsun
-20,3%
Bursa
-20,2%
Ağrı
-19,7%
Bilecik
-19,5%
Kastomonu
-18,7%
Erzincan
-18,7%
Zonguldak
-17,8%
Sivas
-17,7%
Edirne
-17,7%
Çankırı
-17,4%
Çorum
-17,3%
Düzce
-17,1%
Balıkesir
-40,0% -30,0% -20,0% -10,0%
0,0%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 18
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Geçen Yıla Göre Kamu Çalışanı Sayısı 171 Bin Arttı
Kamu çalışanı sayı geçen yıla göre 171 bin (yüzde 6,4), bir önceki aya göre 18 bin (yüzde 0,6)
artmıştır. Geçen yıla göre 81 ilin tamamında kamu çalışanı sayısı yükselmiştir. Kamu çalışanı
sayısı en fazla İstanbul’da (25 bin) artmıştır. İstanbul’u İzmir (9 bin), Ankara (6 bin), Adana (6
bin), Bursa (6 bin) ve Antalya (6 bin) izlemiştir. Oransal artışlar incelediğinde en fazla artışın
yüzde 19,8 Bolu’da olduğu görülmektedir. Bolu’yu yüzde 19,1 ile Hakkari, yüzde 17,5 Bingöl ve
yüzde 13,5 ile Van takip etmektedir.
Tablo 12. Kamu Çalışanı (4/c) Sayısı En Fazla Artan
15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
İller
İstanbul
Yıllık artış
Aylık artış*
24.675
1.988
İzmir
9.198
739
Ankara
6.171
446
Adana
5.845
331
Bursa
5.747
459
Antalya
4.980
Konya
Şekil 20. Kamu Çalışanı (4/c) Sayısı En Fazla Değişen 15
İl (Ocak; 2014 - 2013)
Bolu
19,8%
Hakkari
19,1%
Bingöl
17,5%
Van
13,5%
Şırnak
12,7%
225
Bilecik
12,4%
4.337
329
Tekirdağ
11,1%
Kayseri
4.211
282
Karabük
10,7%
Van
4.176
567
Iğdır
10,7%
Gaziantep
4.101
622
Osmaniye
10,3%
Mersin
3.800
272
Kocaeli
3.715
309
Diyarbakır
3.680
359
Hatay
3.549
Urfa
Tüm İller
Kayseri
9,8%
Gaziantep
9,6%
376
Adana
9,2%
3.245
532
Kilis
8,8%
170.889
17.577
Tunceli
8,8%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 19
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İşsizlik Ödeneğine Başvuru Bir önceki aya ve Geçen Yıla Göre Arttı
İşsizlik ödeneğine başvuru yapanların sayısı geçen yıla göre yaklaşık 4 bin (yüzde 4,2), bir önceki
aya göre 13 bin (yüzde 18) artmıştır. İşsizlik ödeneğine başvuru en çok İstanbul,
Kahramanmaraş, Adana ve İzmir’de yükselmiştir. İşsizlik ödeneği alanların sayısı ise geçen yıla
göre 180 (yüzde 0,4), bir önceki aya göre 9 bin (yüzde 27) artmıştır. İşsizlik ödeneği alanların
sayısı da en fazla İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana ve Gaziantep’te yükselmiştir.
Tablo 13. İşsizliği Ödeneğine Başvuru Sayısı En
Fazla Artan 15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
İller
İstanbul
Yıllık artış
Tablo 14. İşsizliği Ödeneği Alan Sayısı En Fazla Artan
15 İl (Ocak; 2014 - 2013)
Aylık artış
2.915
3.715
Kahramanmaraş
640
607
Adana
570
449
İzmir
498
1.185
Balıkesir
299
Siirt
İller
Aylık artış
1.284
2.845
İzmir
201
817
Eskişehir
185
152
Adana
182
201
641
Gaziantep
161
77
273
305
Denizli
153
125
Denizli
264
380
Manisa
142
127
Sakarya
258
235
Kahramanmaraş
125
251
Eskişehir
239
215
Sakarya
106
159
Gaziantep
220
177
Bingöl
74
110
Erzurum
202
-184
Balıkesir
70
348
Mersin
194
385
Ankara
63
743
Manisa
155
108
Bolu
52
64
Aydın
144
460
Çanakkale
51
19
98
45
Siirt
45
33
3.512
13.322
180
8.904
Çanakkale
Tüm İller
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
İstanbul
Yıllık artış
Tüm İller
Ocak 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 20
Download

Istihdam Izleme Bulteni 01 2014