20 March 2014
ULUSLARARASI ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ VE TİCARETİ KONFERANSI
INTERNATIONAL CEMENT INDUSTRY AND COMMERCE CONFERENCE
5*BYOTELL – İSTANBUL
Öğle yemeği & Boyun bağı sponsoru
Coffee Break Sponsoru
REFRAKTER MALZEME SAN. TİC. A.Ş.
08.00-09.00
09.00-09.10
Kayıt ve ikram – network / Registration and snacks – network
BMY EVENTS HOŞGELDİNİZ KONUŞMASI
Welcome message by BMY Events
(AÇILIŞ KONUŞMASI- OPENING SPEECH)
09.10-09.30
ÇİMENTO ve İNŞAAT Endüstrisine yönelik Devlet Politikaları, Yeni Düzenlemeler
Government Policies Towards CEMENT & CONSTRUCTION Industry, New Regulations
09.30-10.20
1. Oturum: Çimento Pazarının bugünü ve geleceği
Session 1: Cement Market’s Today and Future
Mr. Abut Özsezikli
General Manager
Medcem Global
EREN HOLDING

Mr.Arash Habibi Azad,
Planning Manager
Fars & Khuzestan Cement Co
Çimento Endüstrisindeki gelişme ve beklentiler
Developments and exectations of Cement Industry
Sn. Hakan Gürdal ( konfirme bekleniyor)


Türk ihraç pazarlarındaki değişim “Süveyşden Cebelitarığa’
Changes Turkish export markets ‘’ Suez Canal to Gibraltarian’
Mr. Abut Özsezikli
İran Çimento Sanayi ve Irak, Türkiye ve İran Çimento pazarı arasında iş fırsatları
Iran’s Cement Industry and Iraq market and Business opportunities between Turkey
and Iran Cement Market.
Dr. Arash Habibi Azad, Planning Manager, Fars and Khuzestan Cement Co - IRAN
10.20-10.30
Ticari Sunum – Trade Presentation
10.30-11.00
Kahve molası, network - Coffee-break, network
11.00-12.00
2. Oturum: Çimento Endüstrisinde Enerji Verimliliği ve yenilikler
Session 2: Cement Industry energy productivity and Innovations
Mr. M.Hayrettin Şener
General Manager
Nuh Çimento


Mr. Mustafa Görgünel
General Manager
Union Cement Norcem Co. Ltd.
Enerji Verimliliği- Sn. Hayrettin Şener
Energy productivity
Birleşik Arap Emirlikleri Çimento Sektörüne bakış - Sn. Mustafa Görgünel
UAE Cement Industry Outlook
12.00-13.00
Öğle yemeği ikramı, network- Lunch, network
13.00-13.50
3. Oturum: Türkiye Çimento İhracatı ve Finansman
Session 3: Cement Export and Financing in Turkey
Mr. Levent Karaçelik
President
MARVEL
Mr. Metin Atik
General Manager
META Foreign Trade

Çimento İhracatı Lojistiği ve limanlar
Cement Export Logistics & Ports
Mr. Levent Karaçelik- President, MARVEL

2014 İhracat öngorüsü ve Kuzey ve Batı Afrika pazarları
Export foresight and North & West Africa Markets
Mr. Metin Atik –General Manager, META Foreign Trade

Çimento İhracatının güncel durumu ve finansal etkileri maliyeti
The Current Situation of Cement Export and Cost Effects on Financing –
Sn. Arda Özkır ( konfirme bekleniyor)

Çimento sektörü fiyat hareketi ve tahminleri Price Movements and Forecasts in Cement Sector

Çimento Üreticilerinin Ekonomik Kriz karşısındaki Stratejileri
Strategies of Cement Producers’ Strategies Against the Economic Crysis
13.50-14.00
14.00-14.30
TİCARİ SUNUM- Commercial Presentation
Kahve molası, network - Coffee-break, network
14.30-16.00
4. Oturum: Çimento Sektörünün İnşaat sektörüne yansımaları
Session 4: Reflections of the Cement Sector on Construction Sector
Mr. Asaf Erdoğan
Planning Specialist
Ministry of Development
Mr. Adnan Dalgakıran
Chairman
DALGAKIRAN Makina –
OAIB Machinery&Accessories
/Board of Diroctor
Mr. Buğra Kavuncu
Managing Director
Turkey &Market Manager
Russia & CIS
BASF

Kentleşme ve kentsel dönüşüm çerçevesinde çevre dostu ve enerji verimli binaların
desteklenmesi ve inşaat malzemeleri sanayii için fırsatlar
Promoting environment-friendly and energy efficient buildings within the
framework of urbanization and urban transformation and opportunities for the
building materials industry
Mr. Asaf Erdoğan- Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development)
Planlama Uzmanı – Planning Specialist

Çimento sanayiine makine üretimi, Sanayi Ar-Ge, İnovasyon Programları
Machinery Manufacturing for Cement Industry, Industry R&D, Innovation Programs
Sn. Adnan Dalgakıran –DALGAKIRAN Makina
16.00-17.00

Turkiye, Rusya ve CIS ülkelerinde çimento ve beton sektörlerine genel bakış
A general view to the cement and concrete sectors in Turkey, Russia and CIS
Countries
Mr. Bugra Kavuncu, BASF - The Chemical Company
Managing Director Turkey & Market Manager Russia and CIS Construction
Chemicals Division

Bölgesel Çimento fabrikası yatırımları ( SANKO Holding- Ytong- to be confirmed )
Regional Cement Factory Investments
Coffee-break, network – KAPANIŞ- End of the Conference
Download

• Çimento Endüstrisindeki gelişme ve beklentiler Developments and