Enerji Santrallarınızı
Optimize Ediyoruz
Yatırım Yönetimi / İşletmenin teknik olarak devreye alınma süreci
İşletmenin ekonomik olarak devreye alınması
Sistemde Verim Artışı / Sistemin Sürekli Kontrolü
TR
www.smsenerji.com
Sistemin Ekonomiklik
Araştırması
Sistemin Değer Tespiti
Sistemde Verim Artışı
GES’in Ömür Boyu
Yönetimi
Sistemin Devreye
Alınması
Sistemin Ekonomik
Olarak Devreye
Alınması
Yapılan GES Yatırımın amacı, yatırımcıya, sürekli olarak gelir
getirme yanısıra, yapılan yatırımın en kısa sürede geri dönüşümünü
sağlayarak, yenilenebilir Enerji Sistemlerinde sürekli olarak rekabet
edebilecek düzeyde olmayı sağlamaktır.
Sistemlerin kuruluşunda devletin sağlamış olduğu hibe , teşviklerin
kullanılmış olması bile, sistemin profesyonel kadrolar tarafından
yönetilmemesi durumunda, sistemin amortisman zamanında ve süre
içerisinde gelir getiren bir yatırım olma noktasında ciddi sorunlar
çıkacaktır.
Güneş Enerji Sistemlerinin kullanım ömürlerinin 25 yılın üzerinde
olması, bu tip sistemlerin „Ömür Boyu“ bakımlarının, sistemin sağlıklı
, verimli üretimde bulunmaları noktasında ne denli önemli olduğu
anlaşılmaktadır.
SMS-Enerji / ENcome Energy Performance birlikteliği ile, GES‘
leriniz emin ellerde, yıllarca Güneşten aldığı Enerjiyi, Elektrik
Enerjisine çevirerek, sizlerle karlı bir yatırımın garantisini
sağlamaktadır.
Verimi Garantilenmis Güneş
Enerji Santralleri
ENcome Energy Performance Fotovoltaik Sistemler
konusunda yaklaşık 20 yıllık tecrübeye sahip yöneticiler
tarafindan kurulmuş bir şirket olup, Türkiye‘ de
Lemsolar-Avusturya Şirketinin oluşumu olan SMS Enerji ile
calışmaktadır.
Sistem Satınalma Danışmanlığı
Son yıllarda GES sistem sağlayıcı ve
kurucuları normal olmayan bir şekilde
artış göstermiştir. Oldukca karışık bir fiat
sistemlerinin olduğu bir pazarda
yatırımcının hata yapma riskide
olabildiğince yükselmiştir. Yatırımcının
GES konusunda gerekli detayli bilgi
birikimine sahip olmaması, onu dışarıdan
gelecek her türlü olumsuz etkiye karşı açık
hale getirmektedir.
Fotovoltaik Sistemlerin projelenmesi, planlanarak, montaj ve
devreye alınması gerçek tecrübeli profesyonellerle
gerçekleştirilebilinecek bir oluşumdur.
Sistemin uzun yıllar, sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışabilmesi,
sistemin profesyoneller tarafından planlanarak devreye alınmasına
ve yine profesyonellerce yapılacak bakımına bağlıdır.
SMS Enerji/ ENcome birlikteliği yatırımcıya bu olanağı
sağlamaktadır.
Kurulacak Sistemler, direk olarak Avusturya
daki merkeze internet üzerinden bağlanarak,
365 gün 24 saat profesyonellerin kontrolünde
olacaktır.
Sistemde oluşma ihtimali olan sorunlar,
anında, hata daha oluşmadan tespit
edilerek, oluşması muhtemel hatalara
müdahale edilecektir.
Sistem Stratejisi
• Ülkelere özgün, beklentiler bazında yapılmasi düşünülen sistem yatırımların
stratejik değerlendirilmesi
• Seçilen Teknolojinin stratejik olarak değerlendirilmesi
• Yeni Sistem yatırımları değerlendirilmesi
Teknoloji Yönetimi
• Üreticilerin kalite Değerlendirilmesi
• Eski Sistemlerin yeni Teknolojiye dönüştürülmesi
• Değişik Teknolojilerin verimlilik ve uygunluk
karşılaştırılmaları
Varolan Sistemin Değerlendirilmesi
• “Try-and-Buy”: Varolan Sistemin, aşamalı olarak, Avusturya merkezimize
bağlanarak, sürekli kontrolü
• İki haftalık detaylı üretim analiz raporları- Sistemin Ölçümleri“Yenilebilinir Enerji Sistemleri, dünyanın gelecekteki Enerji • Seçilen ürün ve Sistem Tasarımının verimlilik analizleri, karşılaştırılmaları
• True Asset Value Analyse- Gerçek Aktif Değer Analizleri
Sistemleridir. ENcome'ın amacı, herbirlikte bu sürece
hazırlanarak, gelecekte yenilenebilir Enerji kaynaklarının en
verimli şekilde kullanımını sağlamak olmalıdır.
Şebeke Analizi
Dr. Robin Hirschl
CEO
• Kurulan Sisteme en uygun optime edilmiş şebekeye bağlanma
noktası seçimi
• Sistemin verimli çalışması için Elektrik Dağıtıcı Şirketle görüşmeler
• Senaryo Analizleri
SINIRSIZ……
Sistemlerin Teknik olarak Devreye Alınması
Sistemlerin Ekonomik olarak Devreye Alınması
Dışarıdan bakıldığında, Güneş Enerji
Sistemlerinin teknik olarak kurulup devreye
alınmaları cok basit bir işlemmiş gibi gözlenir.
Oysa, sistemlerin kurulması, verimli bir şekilde
çalışmaları, bir çok önemli faktörlere bağlıdır,
ki bunları profesyonel kişilerin dışında herhangi
bir kişinin bilmesine imkan yoktur.SMS Enerji/
ENcome temel stratejisi, yatırımcıların
maksimum geliri elde edebileceği Sistemlerin
Teknik olarak devreye alınarak, bu süreçten
yatırımcının maksimum gelirle çıkmasını
sağlamaktır..
Teknik sistemler dışında GES lerin yönetimleri de
oldukca kompleks sistemlerdir. Üretilen Enerjinin
satımından tutun da, faturalandırma , üçüncü
kişilerle yapılacak anlaşmalar, Sigorta
Anlaşmaları , Raporlar…vb……
SMS/ ENcome tüm bunları sizler için takip
ederek, yatırımınızın en güvenli ve en hızlı/ doğru
bir şekilde gerçekleşmesini ve uzun yıllar sorunsuz
calışmasının güvencesi olacaktır.
Uzaktan Kontrol
Anlaşma Yönetimi
• Tüm sistemin kritik bileşenlerinin ve tüm sistemin uzaktan sürekli
kontrolü
• Geçmişe ait, güvenilebilinir detay bilgilerin saklanması
• Verim değerlendirmesi
• Sistemin uzaktan bakımı
• Sözleşmelerin değerlendirilerek, potansiyellerin
Hata Analizleri
• 365 Gün, 24 Saat uzaktan kontrol
• Sistemde oluşabilecek hatalara en kısa sürede müdahale etme
• Sistem verimliliğinin artırılması amaclı geçmişe yönelik hata analizleri
Önleyici Bakım
• Sistemin sürekli kontrolü
• Temel Mekanik bileşenlerin periyodik bakımı
• Temel Elektriksel bileşenlerin periyodik bakımı
• Yedek Parca Yönetimi
Hataları Ortadan Kaldırıcı Bakımlar
• Verimlilik Anlasmaşı bazında sistem verimliliğinin sürekli
ölçülmesi
• Hata Tanıma ve hatanın kısa sürede ortadan kaldırılması
• Acil Durumların Koordine Edilmesi
Ek Hizmetler
• Sistem Alanının Bakımı
• Sistem Güvenliği
• Yangına Karşı Korunma
• Teknik Hotline
tanınması
• Sözleşme müzakerelerinde, yatırımcıya destek
• Sistem sahibini gerektiği yerlerde temsil etme
Raporlama
• Ekonomik olarak ihtiyaç duyulan raporların hazırlanması
• Sistem sahibine mobil cihazlar ile Raporlama sistemine giriş
hakkının verilmesi
• Sürekli raporlama teknik ve sistemlerinin uygulanması
• Çevre Raporları
• Geçmişe ait değerlerin/Ölçümlerin korunması
Sistemlerin Sigortalanması ve Zarar Tespitleri
• Yapılacak tüm anlaşmalarda sistem sahibinin temsil edilmesi
• Zararların tespit edilerek, raporlanması
• Sigorta Yönetimi
ENERJİ VERİMLİLİĞI…..
Sistem Veriminin Artırılması
Türkiye‘ de bugün değil ama gelecekde
Güneş Enerji Sistemlerinde yaşanacak en
ciddi sorun, sistem bileşenlerinin ve
dolayısıyla sistemin yaşlanması ile birlikte
verimlerinin düşmeye başlaması olacaktır.
Bu durumda, sistem ekeonomik olmadığında
yapılması gereken ne olacaktır? Sistemin
devam etme, yenilenme yada elden çıkarma
kararını neye göre vereceksiniz ??
Sistemlerin Değerlendirilmesi
Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemlerinden
elektrik üretme prosesesi onyıllarca sürecek
olan bir prosesdir. Her malzemenin
doğasında olduğu gibi, bir gün, Güneş
Enerjsi Sistemi ömrünü tamamlayacaktır.
Bu durumda, sistemin kurulduğu alandan
sökülmesi, alanın yine eski haline
getirilmesi, kim/kimler tarafından
yönetilerek gerçekleştirilecektir?
Teknolojilerin Karşılaştırılması
Sistemlerin Sökülmesi
• Sistem bileşenlerinin ve tüm sistemin sürekli detaylı analizlerinin
yapılması
• Sistem bileşenlerinin ve tüm sistemin uluslararası bazda
karşılaştırılması
• Sistem bileşenlerinin değiştirilmesi ya da yeni teknolojiye geçilmesi
sürecinde simulasyonların yapılması
• Sistemlerdeki güncel durumun modelleme yöntemi ile sürekli kontrol
altında tutulması
• Sistemlerin geri sökülme maliyetlerinin en uygun şekilde
yönetilmesi
• Sistemin sökülme yerine alternatiflerin araştırılması ( örneğin ,
satma, kiralama vb….)
• Sistemin sökülme prosesinin yönetilmesi
Verim Artışları
• Elektro teknik yapının optimum kurgulanması ve montajı
• Sistem ayarlarının en verimli şekilde yapılarak şebekeye
bağlanım
• Optimim kablo çapları ve mesafeleri
Sistem Verimi
• Sistem veriminin en üst düzeyde olacağı teknik alt yapının hazırlanması
• Yeni Teknolojilerin kullanımı
Verimlilik ve Ağ Yönetimi
• Yapıya özel işletme modeli
• Enerji Yönetim Sistemine uygun teknik altyapının hazırlanması
• Sistemin ve şebekenin bağlantı yerlerinin en verimli şekilde tespit
edilmesi
Sistem bileşenlerinin geri kazanımı (recycling)
• Tüm bileşenlerin sınıflandırılarak, ayrıştırılması
• Sistem sahibi adına mümkün olan bileşenlerin satılması
• Modüllerin geri kazanımı ( recycling)
Alanın tekrar kullanılabilinir hale getirilmesi
• Alandaki beton, yeraltı kabloları vb…nin temizlenmesi
• Alanın restore edilmesi
• Alanın teslimi sırasındaki tüm bürokratik işlemlerin
gerçekleştirilmesi
> Yenilenebilir Enerji Piyasasında, sistemlerin teknik ve ekonomik olarak devreye alınmasında Lider !
> Üretilcilerden tamamen bağımsız raporlama !
> Yılların Tecrübesi, ve yenilenebilir Enerji sistemlerinde Öncü !
> Teknik Ekspertiz Hizmetleri !
> Verim Artışı Ve Sürekli Uluslararası Karşılaştırma !
> Maksimum Esneklik…..365 gün , 24 Saat Sistem Kontrolü !
> Uzmanlardan Oluşan Uluslararasi Profesyoneller Ekibi !
Enerji Tarlalarınızı
Optimize Ediyoruz !
SMS Enerji Danışmanlık
Paü Teknoloji Geliştirme BölgesiÇamlaraltı Mah.
Hüseyin Yılmaz Cad. No:67 D Blok G-17Kınıklı /
DenizliTel./Fax: +90 258 2155121
www.smsenerji.com mail.:[email protected]
encome Energy Performance GmbH
Lakeside B08b
9020 Klagenfurt
ÖSTERREICH
Download

SMS-ENCOME broşürü