KLİNİK
ASKÜLER
BİYOLOJİ DERNEĞİ
AKADEMİ TOPLANTISI
26-28 Eylül 2014
MERIT CRYSTAL COVE HOTEL / KKTC
KLİNİK
ASKÜLER
BİYOLOJİ DERNEĞİ
AKADEMİ TOPLANTISI
26-28 Eylül 2014
MERIT CRYSTAL COVE HOTEL
KKTC
Sevgili Meslektaşımız,
2014 Klinik Vasküler Biyoloji Derneği Akademi Programı çerçevesinde Akademi
toplantılarını başlatmaktan ve sizleri bu programa davet etmekten büyük bir
memnuniyet ve onur duyuyoruz.
Çeşitli konularda hem pratiğimizi geliştireceğimiz, hem konuları olgular ile
beraber detaylı tartışıyor ve öğreniyor olacağımız bu iki günlük programlarda
meslektaşlarımızın bu olanağı en iyi şekilde değerlendireceklerinden eminiz.
Kıbrıs’ta görüşmek dileği ile,
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Eralp Tutar
Başkan
KLİNİK VASKÜLER BİYOLOJİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
Başkan
Eralp TUTAR
Başkan Yardımcıları
Hakan KÜLTÜRSAY
Fatih Sinan ERTAŞ
Genel Sekreter
Mustafa KILIÇKAP
Sayman
Çağdaş ÖZDÖL
Üyeler
M. Nail ÇAĞLAR
Kenan KEVEN
KLİNİK
ASKÜLER
BİYOLOJİ DERNEĞİ
AKADEMİ TOPLANTISI
26-28 Eylül 2014
MERIT CRYSTAL COVE HOTEL
KKTC
Bilimsel Program
26 Eylül 2014 18.00-18.50 Kan basıncını düşürmede yeni hedefler ve stratejiler
Moderatör: Ömer Kozan
Tartışmacı: Eralp Tutar
18.50-19.00 İnteraktif Tartışma: Hipertansif çoklu risk faktörü olan hastalarda
tanısal değerlendirme; Kan basıncı ölçümü, ilaç tedavisi ve yan
etkileri
Konuşmacı: Eralp Tutar
27 Eylül 2014 Moderatör: Ömer Kozan, Eralp Tutar
10.00-10.20 Akut Koroner Sendromda antiagregan tedavi stratejisi
Konuşmacı: Ömer Kozan
10.20-10.40 Yeni antiagreganların artıları eksileri
Konuşmacı: Ömer Kozan
10.40-11.00 İnteraktif Tartışma: Antiagreganların neden olduğu pıhtılaşma
bozuklukları.
Konuşmacı: Eralp Tutar
11.00-11.15 Ara
Moderatör: Ömer Kozan, Eralp Tutar
11.15-11.45 Perkütan Koroner Girişim uygulanan hastalarda antiagregan
kullanımının ilkeleri
Konuşmacı: Eralp Tutar
11.45-12.15 Antiagregan direnci ve klinik yansımaları
Konuşmacı: Mustafa Kılıçkap
12.15-14.00 Öğle Yemeği
Moderatör: Eralp Tutar, Mustafa Kılıçkap
14.00-14.30 Güncel Kılavuzlar ışığında hipertansiyon Tedavisi
Konuşmacı: Mustafa Kılıçkap
14.30-15.30 İlginç olgu sunumları
Konuşmacı: Eralp Tutar, Mustafa Kılıçkap
15.30-16.00 İnteraktif Tartışma: Yeni kılavuz tedavisinde neler değişti? Günlük
Pratiğimize getirdiği farklılıklar
Konuşmacı: Mustafa Kılıçkap
28 Eylül 2014 10.00-12.00 Uzmanına Danış- Global Risk Yönetimi: Ateroskleroz ve Risk
Faktörleri
Konuşmacı: Ömer Kozan, Eralp Tutar, Mustafa Kılıçkap
Hızlı ve Etkin1
Kan Basıncı Kontrolü
1. Brunner H.R. Olmesartan medoxomil current status of its use in monotherapy. Vascular health and Risk Management 2006:2(4) 327-340.
AKS’li hastalarda KV ölüm, non fatal MI ve inmeden oluşan riski azaltır.1
İnme riskinde anlamlı azalma sağlar.2
PCI için hastaneye yatmadan önce uygulanan klopidogrel tedavisi mortalitede azalmaya sebep olur.3
1. The CURE trial investigators, N Engl J Med 2001;345:494-502.
2. Wang et al. N Engl J Med 2013;369:11-19.
3. Dörler J et al. Clopidogrel pre-treatment is associated with reduced in - hospital mortality in primary percutaneous coronary intervention for acute ST-elevation myocardial infarction. Eur Heart J. 2011 Dec; 32(23): 2954-61.
Download

AKADEMİ TOPLANTISI 26-28 Eylül 2014