Küresel CEO Araştırması
2014 - Türkiye Sonuçları
Dijital Dönüşüm ile Büyüme
Dijital Dönüşüm ile Büyüme
Accenture’ın gerçekleştirdiği “Küresel CEO Araştırması 2014 –
Türkiye Sonuçları: Dijital Dönüşüm ile Büyüme” başlıklı
araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk
duyuyorum. Accenture tarafından Economist Intelligence Unit (EIU)
iş birliği ile yapılan araştırma 20 ülkede yer alan çeşitli şirketleri
temsil eden 1.041 üst düzey yöneticinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.
Araştırma kapsamında Türkiye özelinde yapılan çalışma,
CEO’ların gündeminde olan önemli konulara vurgu yapıyor.
Araştırma sonuçlarına göre Türk CEO’ların büyük çoğunluğu ülke
ekonomisinden ve şirketlerinin gelecek performansından umutlu.
Kendi işleri ve ülke ekonomisi konusunda sergiledikleri iyimser
tutuma paralel olarak Türk CEO’ların büyük bir kısmı kârlılık ve ciro
rakamlarının önümüzdeki 12 ay içerisinde yükseleceğini düşünüyor.
Türkiye’de iç tüketimin yavaşlayacağı öngörüsü yapılırken Türk
yöneticiler yabancı yöneticilere göre azalan tüketici talebi hususunda daha az endişeliler. Türk CEO’ların büyük
bir kısmı dijital teknolojilerin gelecek yıllarda sektörlerine büyük etki yapacağını düşünüyor. Türk CEO’ların
üçte biri bu etkiyi büyük bir değişiklik olarak yorumlarken, bir kısmı da bu etkinin bütünsel bir dönüşüm
sağlayacağına inanıyor.
Araştırma bulguları gösteriyor ki Türkiye’deki işletmelerin yöneticileri, şirketlerinin ekonomik potansiyelleri
konusunda iyimserliklerini koruyor.
Birçok Türk CEO, aralarında Avrupa Birliği ve gelişmekte olan piyasaların da bulunduğu, yeni ürün ve hizmet
satabilecekleri kendi ülkeleri dışındaki pazarlara yatırımlarını ve dikkatlerini yoğunlaştırmayı planlıyor.
Ancak büyüme için seçtikleri yaklaşım çerçevesinde Türk şirketleri, işleri için iki konuyu yeniden düşünmeliler:
Yenilikçilik ve Dijital Teknolojiler. Türk şirketlerinin yeni ürün ve hizmetlere odaklanırken, potansiyel
müşterilerine yeni fırsatlar sunabilmek amacıyla Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine yaptıkları yatırımları
artırmaları önemli bir gereklilik. Benzer şekilde, dünyanın dört bir yanındaki yeni müşterilere ulaşabilmeleri
için de daha çok sayıda Türk şirketinin, dijital teknolojilerle ilgili yeni ürün ve hizmetleri sunarak ve bu ürün ve
hizmetler için yeni satış kanalları oluşturarak büyük dijital dönüşüm gerçekleştirmeleri yarışta öne geçmeleri
için önemli hale gelecek.
Araştırma sonuçlarını keyifle okumanızı diler ve herhangi bir sorunuz olursa veya araştırmanın sonuçlarını daha
detaylı görüşmek isterseniz memnuniyetle yardımcı olmak isteriz.
Saygılarımla,
Tolga Ulutaş
Genel Müdür
Accenture Türkiye
Giriş
Accenture tarafından gerçekleştirilen “Küresel CEO Araştırması 2014 – Türkiye Sonuçları:
Dijital Dönüşüm ile Büyüme” raporu, Türkiye’deki ekonomik büyümenin yavaşladığını
gösteren verilere rağmen Türk yöneticilerin hem Türkiye’nin hem de kendi şirketlerinin
geleceği konusunda iyimser olduklarını ortaya koyuyor. Economist Intelligence Unit
(EIU) tarafından Eylül 2013 – Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Accenture
araştırmasına katılan Türk yöneticilerin çoğu, şirketlerinin önümüzdeki yıl kârlarını ve
gelirlerini arttıracağına inanıyor.
Araştırma sonuçları öte yandan ortaya koyuyor ki Türk şirketlerin büyümesindeki en
önemli engel Araştırma ve Geliştirme’ye az yatırım yapmaları ile yeni ürün ve hizmet
geliştirerek yeni satış kanalı oluşturabilecekleri dijital dönüşüme adaptasyonda geç
kalmaları.
Türk Yöneticiler İyimser ve
Büyümeden Yana Umutlu
Accenture’ın “Küresel CEO
Araştırması 2014 - Türkiye
Sonuçları: Dijital Dönüşüm ile
Büyüme” raporunda Türk CEO’ların,
Türkiye ekonomisinin (yüzde 72)
ve kendi kurumlarının (yüzde 78)
ekonomik potansiyeli hakkında
iyimser veya oldukça iyimser
oldukları gözlemlenmiştir. Türk
CEO’lar, Küresel CEO’lara kıyasla
kendi ülke ekonomileri hakkında
daha iyimserler (Şekil 1). Konu
küresel ekonomi olduğunda da
Türk CEO’ların yüzde 48’i (küresel
yöneticilerin yüzde 44’üne kıyasla)
iyimser ifadeler kullanıyor.
Türkiye ekonomisi ve kendi
şirketlerinin büyümesi konusunda
iyimser olan Türk CEO’ların çoğu,
önümüzdeki 12 ay içerisinde
hem kârlarında (yüzde 71) hem
de gelirlerinde (yüzde 73) artış
bekliyor.
Türkiye’deki ekonominin
büyümesinin yavaşlamasıyla bu
iyimser tablo ne kadar gerçekçi
olabilir?
Örneğin, FocusEconomics’in
ekonomi uzmanları Şubat 2014’te
Türkiye’ye yönelik GSMH büyüme
tahminlerini bir önceki aya göre
yüzde 0,7 oranında aşağıya çekti.
Sonuç olarak, Temmuz 2013’ten
bu yana yaptıkları yedi farklı düşüş
gösteren revizyon ile tahminlerini
neredeyse yüzde iki oranında
düşürdüler.
Benzer şekilde Avrupa Komisyonu
da aynı ayda Türkiye’nin
büyümesine yönelik tahminini
düşürerek 2014 için yüzde
2,5 ve 2015 için ise yüzde
3,0 beklentisinde olduklarını
belirttiler. Komisyon’un bu şekilde
karar almasının birincil nedeni
yerel politikadaki belirsizlik ve
sıkılaştırılan mali politikalar olarak
gösteriliyor.
Ayrıca Türkiye’de artan faiz
oranlarına ve Türk Lirası’nın
değer kaybedip daha pahalı
ithalat yapılmasına rağmen, Türk
yöneticiler artan ham madde
maliyetleri konusunda yurtdışındaki
CEO’lara kıyasla daha fazla endişe
duymuyorlar (yüzde 26’ya yüzde
25).
Büyüme tahminleri çok dirençli
gözükmese de, küresel olarak
diğer şirketlerle karşılaştırıldığında
Türkiye merkezli şirketler
büyümekteler. Türk yöneticilerin
dörtte üçü (araştırmaya katılan
Küresel CEO’ların yüzde 65’ine
karşılık), şirketlerinin iş gücü ve
yine hemen hemen aynı yüzdeyle
(araştırmaya katılan Küresel
CEO’ların yüzde 64’üne karşılık)
sermaye yatırımında önümüzdeki
12 ay içinde artış beklemekteler.
Türk CEO’ları daha çok maddi
varlıklara (makine, gayrimenkul,
tesis, ekipman) ve maddi olmayan
varlıklara (patent, telif hakları,
ticari markalar) yatırım artışı
yapmayı planlarken Küresel
CEO’lar daha fazla insan
sermayesi varlıklarına (işe alım,
çalışanları elde tutma, eğitim,
beceri geliştirme) yatırım yapmayı
planlıyorlar (Şekil 2).
Yine de Türk yöneticiler, ülkenin
rekabetçiliğini arttırmak ve
Tüm bu etkenler Türkiye’deki yerel
büyümesini desteklemek için çok
tüketimin artışını olumsuz yönde
daha fazlasının yapılabileceğini
etkileyebilecek bile olsa yöneticiler, kabul ediyorlar. En çok değindikleri
azalan tüketici talebi konusunda
faktörler ise ticarette daha fazla
diğer CEO’ların çoğundan çok daha serbestlik (yüzde 38’e yüzde 21)
az endişe duyuyorlar (yüzde 16’ya
ve iş gücü piyasasında daha fazla
yüzde 30).
esneklik (yüzde 32’ye yüzde 21).
Şekil 1: Yöneticilerin iyimser oldukları alanların yüzdesi:
Kendi kurumlarının
ekonomik durumu
76
78
62
Türkiye ekonomisi
72
44
Küresel ekonomi
48
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Şekil 2: Yatırım artışı yapmayı planlayan yöneticilerin yüzdesi:
İnsan sermayesi varlıkları (işe
alım, çalışanlarını elde tutma,
eğitim, beceri geliştirme
75
70
51
Maddi olmayan varlıklar (patent,
telif hakları, ticari markalar)
76
56
Maddi varlıklar (makine,
gayrimenkul, tesis, ekipman)
67
64
Toplam sermaye yatırımı
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Türk İşletmelerin Büyümedeki Odağını
Ağırlıkla Avrupa Oluşturuyor
Hızlı değişen ve zor ekonomi
şartlarında büyüme fırsatlarını
ortaya çıkarmak ve değerlendirmek
hiç de kolay değil. Özellikle de
dünyanın büyük pazarlarının
performanslarındaki belirsizlik
söz konusu olduğunda bu durum
daha da öne çıkıyor. Doğru
öngörüde bulunabilmek, şirketlerin
iyimserliklerini gerçekleştirmede
önemli bir etkiye sahip.
Araştırmaya göre, Türk CEO’ların
yaklaşık dörtte üçünün kendi
ülke ekonomileri ile ilgili iyimser
görüşleri olsa da, Türk şirketlerin
çoğu ağırlıklı olarak Türkiye
dışındaki pazarlara yatırım yapmayı
planlıyor. Türk CEO’ların yüzde 60’ı
kendi pazarları dışındaki yatırımlara
öncelik vermeyi planladıklarını ve
yüzde 58’i de önümüzdeki 12 ay
içinde Avrupa Birliği ekonomilerinin
gelişeceği inancıyla yatırımlarını
muhtemelen Avrupa Birliği’ne
doğru kaydıracaklarını söylüyor
(Şekil 3). Bununla birlikte Türk
CEO’lar, kilit pazarlardaki mali
kemer sıkma politikalarının
ekonomik büyüme üzerindeki olası
olumsuz etkilerinden diğer CEO’lara
kıyasla çok daha fazla endişe
duyuyor (yüzde 66’ya yüzde 51).
Araştırmadan elde edilen diğer
verilere göre Türk CEO’ların,
gelişmekte olan piyasaların
büyümeye katkısının eskiden
olduğu gibi devam edeceğine dair
tereddütleri var.
Türk CEO’ların arasında küresel
CEO’lar ile karşılaştırıldığında
gelişmekte olan belli başlı
ekonomilerin önümüzdeki
12 ay içerisinde yavaşlama
yaşayacaklarını düşünenlerin
oranları (sırasıyla yüzde 62’ye karşı
yüzde 43), bu ülkelerde güçlü ve
istikrarlı büyüme yaşanacağını
düşünenlerin oranından (sırasıyla
yüzde 38’e karşı yüzde 57) çok
daha fazla. Bu nedenle de Türk
CEO’ların çoğunluğunun (yüzde
54) gözlerini BRIC ülkelerinden
(Brezilya, Rusya, Hindistan ve
Çin) ziyade daha hızlı büyüyen
diğer gelişmekte olan piyasalara
kaydıracaklarını söylemesi şaşırtıcı
değil (Şekil 3).
Türk şirketlerinin çoğunluğu, kendi
ülkeleri dışında elde edecekleri
gelir artışını, ağırlıkla hem gelişmiş
(yüzde 40) hem de gelişmekte
olan (yüzde 52) piyasalarda
yeni müşterilere yeni ürünler ve
hizmetler satarak elde etmeyi
planlıyor. Ancak Türk CEO’ların
inovasyona yönelik görüşleri bu
stratejiyle çelişiyor ve bu büyüme
hedeflerine ulaşmada bir engel
olabilir.
Türk CEO’lar, Küresel CEO’lara
kıyasla, inovasyon ve yeni ürün
ve hizmet üretmenin Türkiye’nin
rekabet gücü açısından önemli
olduğuna pek inanmıyor ve
önümüzdeki yıl Araştırma ve
Geliştirme çalışmalarını Küresel
CEO’lara oranla daha az arttırmayı
planlıyorlar (yüzde 62’ye yüzde 80).
Şekil 3: Yöneticilerin yüzdesi:
Odağını BRIC ülkeleri piyasalarından
60
daha hızlı büyüyen diğer gelişmekte
54
olan piyasalara kaydırmayı düşünenler
55
Yatırımları AB’ye
kaydırmayı düşünenler
58
58
Dış piyasalardaki yatırımları
önceliklendirmeyi düşünenler
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Şekil 4: Dijital teknolojilerin işleri için önemli olduğunu düşünen yöneticilerin yüzdesi
Veri analitiği
53
46
Türk CEO’lar Dijital Teknolojilere Hevesli
47
Mobil
39
42
Sosyal Medya
44
49
Makineler arası iletişim
52
Sürdürülebilir büyüme için Türk
şirketleri de, yabancı şirketler gibi,
gelişmelerine yardımcı olacak
dijital teknolojileri her geçen gün
daha fazla kullanmak istiyor. Türk
CEO’ların çoğunluğu, e-ticaretin
ve makineler arası iletişimin
önümüzdeki 12 ay içinde şirketleri
için oldukça önemli olacağını
söylerken her 10 yöneticiden
hemen hemen dördü ise aynı
durumu bulut bilişim, veri analitiği,
sosyal medya ve mobil teknolojiler
için söylüyor (Şekil 4).
diğer şirketlere oranla daha çok
odaklanmış durumda. Hatta
Türk yöneticilerin çoğunluğuna
göre dijital teknolojiler, satışları
arttırmada ve müşteri deneyimini
geliştirmede önemli bir rol oynuyor.
Türk şirketleri dijital teknolojilerin
iş süreçlerini basit ve verimli
kılma özelliklerine daha çok ilgi
gösteriyor. Her on şirketten yaklaşık
dokuzu bu gibi teknolojilerin,
operasyonlarının verimliliğini
arttırmada kendilerine yardımcı
olduğunu belirtiyor (Şekil 5).
Ayrıca yine Türk CEO’ların
çoğunluğu, dijital teknolojilerin
önümüzdeki yıl sektörlerinde
önemli bir etkisinin olacağı
kanaatinde ve yüzde 33’ü bu etkiyi
önemli bir dönüşüm şeklinde
açıklarken yüzde 18’i ise tam bir
dönüşüm yaşanacağı düşüncesinde.
Türk şirketlerin dijital teknolojileri
benimsemede hala katetmesi
gereken çok yol var. Türk CEO’ların
sadece yüzde 24’ü şirketlerinin
kilit iş süreçlerinin en az yarısının
mevcut dijital teknolojilerle
desteklendiğini söylerken bu
oran, araştırmaya katılan diğer
ülkelerdeki şirketlere baktığımızda
yüzde 36 olarak karşımıza çıkıyor
(bu oran ABD’de % 45). Türk
CEO’larına göre dijital teknolojileri
hayata geçirme sürecinde
Türk şirketleri, büyüme fırsatlarını
sermayeye dönüştürme ve
müşterilere ulaşmanın yeni yollarını
yaratmada dijital teknolojilere
kendilerine engel olan bazı
güçlükler de var: kıdemli yönetici
desteğinin eksikliği, tüketicilerin
dijital teknolojilere yönelik
yetersiz talebi, dijital yetkinlik
gerektiren becerilerde eksiklik,
yetersiz finansman ve değişimleri
yönetmede yaşanan güçlükler.
54
E-ticaret
62
45
Bulut bilişim
46
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Şekil 5: Dijital teknolojilerin önemli olduğunu söyleyen yöneticilerin yüzdesi:
69
Operasyonel verimliliği arttırma
86
61
Müşteri deneyimini arttırma
62
En iyi yeteneklere sahip olma ve
elde tutma
60
52
44
Yönetim kontrolünü, gözetimini
ve yönetişimi geliştirme
44
44
Yeni satış kanalları açma
36
45
Satışları arttırma
56
46
Yeni ürünler ve hizmetler
oluşturma
44
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sonuç
Metodoloji Hakkında
Türkiye, ülkenin büyümesini yavaşlatan bir dizi güçlükle mücadele etse de Türk CEO’lar,
şirketlerinin ekonomik potansiyelleri konusunda iyimserliklerini koruyor. Birçok Türk CEO için
bunun en önemli nedeni, aralarında AB ve Gelişmekte olan Piyasaların da bulunduğu yeni
ürün ve hizmet satabilecekleri kendi ülkeleri dışındaki pazarlara yatırımlarını ve dikkatlerini
yoğunlaştıracak olmaları
“Küresel CEO Araştırması 2014 - Türkiye Sonuçları: Dijital Dönüşüm ile Büyüme” araştırması
The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yazılan bir Accenture raporudur. Bu araştırma,
küresel çapta üst düzey yöneticilerin küresel ekonomi ve kendi şirketleri ile ilgili görüşlerini
analiz etmektedir. Araştırmada ayrıca, küresel ekonomik değişimler, şeffaflık ve dijital
teknolojilerin gerekliliği konuları da incelenmiştir. Bu konulara açıklık getirebilmek için EIU
dünya çapında 20 ülkeden 1,041 üst düzey yöneticiyi kapsayan bir araştırma düzenlemiştir.
Farklı endüstri dallarından olmakla beraber, katılımcıların hepsi CEO, Yönetim Kurulu Üyesi
veya Üst Düzey Yöneticilerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğunu %36 ile Avrupa, %28 ile Asya
Pasifik, %15 ile Kuzey Amerika ve geri kalan kısmını ise Orta Doğu ve Afrika, Latin Amerika ve
Doğu Avrupa oluşturmaktadır. Araştırmada temsil edilen şirketlerin %85’inin yıllık geliri 500
milyon ABD Doları üzerindedir.
Ancak büyüme için seçtikleri yaklaşım çerçevesinde Türk şirketleri, işleri için iki hususu yeniden
düşünmeliler: Yenilikçilik ve Dijital Teknolojiler. Türk şirketlerinin çoğunluğu yeni ürün ve
hizmetlere odaklanırken, potansiyel müşterilerine yeni fırsatlar sunabilmek amacıyla Araştırma
ve Geliştirme faaliyetlerine yaptıkları yatırımları arttırmaları gerekli. Benzer şekilde, dünyanın
dört bir yanındaki yeni müşterilere ulaşabilmeleri için de daha çok sayıda Türk şirketinin, dijital
teknolojilerin yeni ürün ve hizmetleri oluşturmalarına ve yeni satış kanalları açmalarına nasıl
yardım edeceğini keşfetmesi de gerekiyor.
İstanbul Ofisi
RBS Binası
Tamburi Ali Efendi Sokak No: 13 Etiler
34330 İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 349 32 00
Fax: +90 212 351 78 81
http://www.accenture.com.tr
Ankara Ofisi
Eskişehir Devlet Yolu
9.km No:266 B blok No:114,
06800 Mustafa Kemal mah.
Çankaya
Ankara, Türkiye
http://www.accenture.com.tr
İletişim
TOLGA ULUTAŞ
Genel Müdür
[email protected]
CENK İKİZ
Yönetim Danışmanlığı Lideri
Yönetici Ortak
[email protected]
CENK KARADUMAN
Strateji Kıdemli Müdürü
[email protected]
İzmir Ofisi
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
A1 Binası No:12
İYTE Kampüsü Gülbahçe Mahallesi
Urla 35430
İzmir, Türkiye
http://www.accenture.com.tr
1 Bu araştırma, Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından düzenlenmiş ve Accenture tarafından desteklenmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki 20
ülkede yer alan çeşitli şirketleri temsil eden 1.041 Üst Düzey Yöneticinin katılımıyla düzenlenmiştir.
2 “Doğu Avrupa - Ekonomik Bakış” FocusEconomics, 11 Şubat 2014, http://www.focus-economics.com/en/economy/region-outlook/Eastern_Europe
3 “AB, Türkiye’nin Büyüme Tahminlerini Düşürdü,” The Journal of Turkish Weekly, 26 Şubat 2014, http://www.turkishweekly.net/news/163706/eudowngrade-growth-forecast-for-turkey.html
Bu raporda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına yapılan her türlü atıf, Accenture Danışmanlık Limited Şirketi tarafından bilgilendirme amacı ile kullanılmıştır. Bu raporda
yer alan bilginin güvenilir kaynaklardan alınması hususunda gerekli özen gösterilmiş olup, herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı Accenture Danışmanlık Limited
Şirketi sorumlu tutulamaz. Burada yer alan hiçbir bilgi profesyonel veya hukuki alanda tavsiye niteliğinde değildir. Accenture Danışmanlık Limited Şirketi işbu raporda
yer alan bilgiye dayanılarak yapılan hiç bir işlemden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bu sebeple işbu raporda yer alan bilgiyi kullanmadan once profesyonel
danışmanlara başvurmanız tavsiye edilmektedir.
Accenture Hakkında
Accenture yaklaşık 289 bin çalışanı
ile 120’den fazla ülkedeki
müşterilerine hizmet veren küresel
yönetim danışmanlığı, teknoloji
hizmetleri ve dış kaynak kullanım
şirketidir. Bütün sektörler ve iş
fonksiyonlarındaki benzersiz deneyim
ile dünyanın en başarılı şirketleri
üzerine yapılan yoğun araştırmaları
birleştirerek, Accenture müşterilerinin
yüksek performanslı işletmeler
ve kamu kurumları olmalarına
yardımcı olmak için onlarla iş birliği
yapmaktadır. Şirket, 31 Ağustos 2013
tarihinde sona eren mali yılda 28.6
milyar Dolar tutarında net gelir elde
etmiştir. Şirketin internet sitesine
www.accenture.com.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
Copyright ©2014 Accenture
Tüm hakları saklıdır.
Accenture logosu ve
High Performance Delivered sloganı
Accenture’a aittir.
Download

Küresel CEO Araştırması 2014 - Türkiye Sonuçları