facebook.com/nswfoodauthority
twitter.com/nswfoodauthority
www.foodauthority.nsw.gov.au
Kafeler, lokantalar ve paket servisleri
için yumurta damgalanması
26 November 2014’ten itibaren kafeler, lokantalar, paket servisleri ve yemek
servisleri gibi perakende yiyecek işletmeleri mutfaklarında artık damgasız
yumurta kullanmamalıdır.
Yumurtalar niçin damgalanmalıdır?
Yumurta içeren ürünler Avustralya’daki en
büyük salmonella yiyecek zehirlenmesinin
sorumlusudur. 2010 ile 2014 arasında
NSW’de, yumurtayla bağlantılı 40 yiyecek
zehirlenmesi salgınında 700’den fazla kişi
hasta olmuştur.
Çiğ yumurtalardan kirlenme riskini
azaltmak için yumurta güvenliği
uygulamaları önemlidir. Bu, yumurtaları
saygın tedarikçilerden satın almayı ve
çatlak ya da kirli yumurtaları asla
kullanmamayı içerir.
Kirliliğe çoğunlukla, yiyeceğin hazırlanması
sırasında kötü elden geçirme neden olur,
ancak, son yıllarda salmonella olaylarındaki
artış nedeniyle Yiyecek Dairesi yiyecek zinciri
yoluyla; yumurta çiftliklerinde, yumurtaların
derecelendirmesi ve işlenmesinde, etiketleme
ve ulaştırmada ve ayrıca, perakende satış ve
tüketim düzeyinde yumurta ile bağlantılı
salmonella riskini hedeflemektedir.
Kaynaklarını saptamak için yumurtaların
damgalanmasına ilişkin yeni koşullar,
zehirlenme meydana geldiğinde yetkililerin
satıcıların izini sürmesi için yardımcı olacaktır.
Yumurtanın kaynağı olan çiftliği çabucak
saptamak daha fazla insanın hasta olmasını
önlediğinden, bir salgın araştırmasında çok
önemlidir. Yumurta damgalamak, izlenilirliği
iyileştirmek ve salgınlarda hastalananların
sayısını azaltmada yardımcı olmak için
yürürlüğe konmaktadır.
6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127 | PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406| F 02 9741 4888 | E [email protected]
2012’de, yumurtalar için, satışa konulan tek
tek yumurtaları ve yumurta posaları
paketlerini saptamak (damgalamak) koşuluyla,
bir ulusal standart oluşturulmuştur. NSW,
yumurta üreticilerine hazır olmaları için zaman
vermek üzere bu koşulu geciktirmiştir.
NSW’de yumurta satan tüm işletmelerin 26
Kasım 2014’ten itibaren bu koşula uyması
gerekir.
Yumurtaları teslim almak
26 Kasım 2014’ten sonra
damgalanmamış yumurtalar NSW’de
artık satılmamalıdır.
Yiyecek sağlayıcısı olarak yumurtaları sadece
saygın tedarikçilerden satın almadan ve onları
kabul etmeden ve ödemelerini yapmadan önce
tüm yumurtaların şu koşulları taşıdığından
emin olmanız gerekir:
 benzersiz bir kimlikle damgalanmış olmak
 temiz ve kabuk ve pakette kirsiz, dışkısız,
tüysüz ve diğer maddelerden arınmış olmak
 çatlak veya kırık olmamak.
Damgasız, kirli, çatlak veya kırık yumurta
satmamalısınız ve bunları tedarikçiye geri
vermeniz tavsiye edilir.
Damgalanmamış yumurta kullanırsanız ve bir
salgın olursa, işletmeniz için, işin ve
saygınlığın yitirilmesinin yanında para cezası,
uygulama yaptırımı gibi ciddi sonuçlar olabilir.
NSW/FA/FI206/1408-TUR
Damgasız yumurta kullanmak
26 Kasım 2014’ten sonra işyerinizin
damgasız yumurta kullandığı saptanırsa,
Belediye’nin Çevre Sağlık Görevlileri (ÇSG)
size bir uyarı çıkartabilir ve ayrıca NSW
Yiyecek Dairesi’ne tedarikçiyle ilişkiye
geçmesi için haber vermeleri gerekir.
İşletmenin uyarıyı dikkate almadığı
görülürse, uygulama yaptırımına gidilebilir.
Daha fazla bilgi
 Yerel belediyenizin ÇSG’si
 1300 552 406’dan yardım hattını arayın
 NSW Yiyecek Dairesi’nin
www.foodauthority.nsw.gov.au adresindeki
sitesine girin
 Yumurta Yiyecek Güvenliği Programı için
www.foodauthority.nsw.gov.au/industry/ind
us try-sector-requirements/eggs/
adresindeki internet sitesine girin
NSW Yiyecek Dairesi Hakkında: NSW Yiyecek Dairesi, NSW’de yiyeceklerin güvenlikli olmasını ve doğru bir şekilde etiketlenmesini
sağlamada yardımcı olan bir hükümet dairesidir. Yiyeceklerin güvenlikli olarak üretilmesi, depolanması, nakliyesi, tanıtımı ve
hazırlanması hakkında bilgi sağlayarak ve kurallar koyarak yiyecek zehirlenmesini en aza indirmek için tüketiciler, işkolları ve diğer
hükümet daireleriyle birlikte çalışır.
Not: Bu bilgiler genel bir özettir ve tüm durumları kapsayamaz. Yiyecek işletmelerinin Yiyecek Standartları Kodu’nun ve (NSW) 2003
Yiyecek Yasası’nın tüm hükümlerine uyması gerekir.
6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127 | PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406| F 02 9741 4888 | E [email protected]
NSW/FA/FI206/1408-TUR
Download

Kafeler, lokantalar ve paket servisleri için yumurta damgalanması