İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ – III
20 Kasım 2014
Radisson Blu Otel, Kayseri
14.00-14.30
KAYIT
14.30-15.00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Nevzat SEYOK
TİSK Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa BOYDAK
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet TEZEL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Teftiş Kurulu Başkanı
15.00 – 16.30
Oturum Başkanı:
Arif ŞİMŞEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
İşin Yürütümü Yönünden Teftiş Uygulamaları
Onur BATUMAN
İş Müfettişi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Teftiş Uygulamaları
Mustafa İlkan ÖZER
İş Müfettişi
16.30 – 17.00
KAHVE ARASI
17.00 – 18.00
SORU-CEVAP VE KAPANIŞ
Download

Seminer Programını Görüntülemek İçin Tıklayınız.