14 KİŞİLİK ALIM
Bölgesi
İL
Kayseri
İŞ YERİ
Kayseri 253 Yol
Bakım Onarım
Şefliği
Düzeyi
İl Düzeyi
Sanat Kolu
Mek.Vas.Tes.Cih.ve
Vinç Operatörü
2.Bölge
Okul Bölümü
Alınac
ak
Sayı
MESLEK YÜKSEK OKULU
Elektronik
Elektrik - Elektronik
Endüstriyel Elektronik
Elektrik - Elektronik Teknikerliği
Elektronik Teknolojisi
Otomotiv Tasarım ve İmalatı
Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler
Motor
Otomotiv
Otomotiv Endüstrisi
Oto Motor Teknolojileri
Otobüs Tamir ve Bakım
Oto Elektrik - Elektronik
Otomotiv Tamir ve Bakım
Otomotiv Teknolojisi
Makine
İş makineleri
Makine Yağları ve Yağlama
Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Makine
Elektrik
Mekatronik
1
Kayseri Gar
Müdürlüğü
Çankırı
Çankırı Gar
Müdürlüğü
Adana Gar
Müdürlüğü
Adana
6.Bölge
Konya
TOPLAM
2
Adana Loko
Bakım Onarım
Atölye
Müdürlüğü
Horozluhan Gar
Müdürlüğü
İl Düzeyi
Tren Teşkil İşçisi
MESLEK LİSESİ
Raylı Sistemler İnşaat
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik
Raylı Sistemler İşletme
Raylı Sistemler Makine
Raylı Sistemler Mekatronik
2
4
3
2
14
TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMUNDA 09.06.2014 TARİHİNDE İLAN EDİLECEK
İŞGÜCÜ TALEBİMİZE BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATE ALMALARI
GEREKEN HUSUSLAR
Teşekkülümüz Bölge Müdürlüklerine bağlı işyerlerinde Belirsiz Süreli
(Daimi) İş Sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 1 mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç
operatörü, 13 tren teşkil işçiliği sanat kolunda işçi alınacaktır.
Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince talebimiz Açık İş
İlanlarında 09.06.2014 tarihinde ilan edilecek ve 19.06.2014 tarihine kadar
ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan
adaylar, ilan süresince başvurularını Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüklerine yapılacaktır.
1- Taleplerimiz İŞKUR’da il düzeyinde yayınlanacak olup ilan edilecek
talebimize başvurabilmek için, ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince adayların 2012
yılı KPSS den en az 60 puan alması gerekmektedir
2-, İl düzeyi ilan edilecek talebimize başvuru yapabilmek için “Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik” gereğince talebin ilan edildiği il sınırlarında ikametgâh
edilmesi şarttır.
3-Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda ilan edilecek talebimizde belirtilen
son başvuru tarihi itibarıyla adayların okullarından mezun olmaları
gerekmektedir.
4- Atama yapılacak işyerleri ve adaylarda aranan öğrenim durumu
bilgilerini görmek için “İşyerleri ve Öğrenim Durumları” başlıklı pdf dosyasına
bakmanız gerekmektedir.
5- Tren teşkil işçileri, mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörleri
Teşekkülümüze işçi olarak alınıp, işçi olarak emekli olacaktır.
6- Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda ilan edilecek talebimize başvuru
yapacak adayların başvuru yapmadan önce;
- Çalışacağı işyerini görmeleri,
- Daha önce işe giren tren teşkil işçileri, mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç
operatörleri ile görüşmeleri,
- Tren Teşkil İşçiliğine başvuracak adayların TCDD web sitesinde yer alan
Tren Teşkil İşçiliği tanıtım filmini izlemeleri,
- TCDD web sitesinde yer alan tren teşkil işçiliği, mekanik vasıta tesis
cihaz ve vinç operatörlüğü görev tanımlarını okumaları kendileri için faydalı
olacaktır.
7- Adaylar, ilan edilen iş gücü taleplerinden sadece birine başvuru
yapabilecektir.
8- İŞKUR tarafından gönderilecek listelerde yer alan adayların, sözlü
sınava katılabilmeleri için, gönderilecek tebligatta belirtilen ve TCDD web
sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında,
- Öğrenim belgesi fotokopisi
- T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet
Savcılığı veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden
alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını
getirecektir.),
- Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
- 2012 KPSS sonuç belgesi (en az 60 Puan) ,
- Askerlik durum belgesi, (Terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge
getirecektir.)
- Resimli İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde yayınlanacaktır)
eksiksiz olarak doldurup, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA
adresine teslim edecektir.
9- Sözlü sınav tarihi ve yeri, www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan
edilecektir. Ayrıca, Sözlü sınav tarihi ve yeri İŞKUR ca gönderilen listede
bulunup, evrak teslimi yapan adaylara evrak tesliminde tebliğ edilecek veya
adreslerine tebligat gönderilecektir.
10- Teşekkülümüzde görev alacak tren teşkil işçileri ve mekanik vasıta tesis
cihaz ve vinç operatörleri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
11- Adayların deneme süresi 4 aydır.
12- Ataması yapılan adaylar atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışmak
zorundadır. Bu süre içerisinde nakil isteğinde bulunamayacaktır.
13- Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece
gündüz çalıştırılabilecektir.
14- Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş
Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasına göre veya kendi isteğiyle
ayrılması halinde, eğitim, kurs ve staj programları süresince aldıkları ücretleri ve
meslekleri hakkında işveren tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları
sürelerine ait günün, geçerli şartlara göre hesap edilecek maliyetin ½ si
tutarında Teşekkülümüze tazminat ödeyecektir.
15- Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan tren teşkil işçisi,
mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü adaylarından;
Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinin
herhangi birisinden Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda;
-Görme Dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş)
-Renk Muayenesi ( ishihora testi yapılmış)
-İşitme Muayenesi (Odyometrik sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı
kaç metreden duyduğu) özellikle belirtilmiş olacaktır.
-Evraklarınızın teslimi sırasında almış olduğunuz sağlık raporu, Bölge Sağlık
Müdürlüğümüzce TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik
Yönergesi gereğince değerlendirilip, çalışabileceğiniz grup tespit edilecektir.
Grubu tren teşkil işçiliği ve mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörlüğüne
uygun olan adaylar ayrıca psikoteknik muayenesine gönderilecektir.
Download

14 KİŞİLİK ALIM Bölgesi İL İŞ YERİ Düzeyi Sanat Kolu Okul Bölümü