BĠLGĠLENDĠRME UYARI LEVHASI
TEKNĠK ġARTNAME:
TANIM : Şehir içi yollarda, okul, hastane, park yeri vb bölgelerinde güvenliği sağlamak veya
bilgilendirme maksadıyla kullanılan, üzerinde reflektif malzeme ile yüksek görünürlülük sağlayan,
ayrıca oluşabilecek darbelere karşı azami dayanıklılık sağlayan, direk üstüne monte edilen plastik
levha sistemleridir.
1
Okul bölgesi levhaları reflektif malzemenin yapıştırılacağı profil gövde, üstüne ve altına
takılacak olan kapak olmak üzere plastikten mamul 3 kısımdan oluşacaktır. Parçalar demonte
halinde teslim edilecektir.
2
Profil gövde, iki parçadan oluşacak, birbiriyle tırnak sistemi ile bağlanabilecek ve teknik resim
1’ de kesiti verilen şekil ve ölçülerde olacaktır. Profilin her iki tarafına takılacak olan kapaklar
teknik resim 2’ de verilen şekle uygun bir şekilde iki parçadan mamul profil ile tam olarak monte
edilebilecek bir dizayna sahip olmalı, içerisinde profilin girebileceği en az 8 mm derinliğinde
kanalları olacaktır. Bununla birlikte kapaklar profil gövdenin üzerine yapıştırılacağı reflektif
malzemenin dış kenarlarını kapatacak şekilde olacaktır.
3
Profil gövde rijit PVC (Polivinilklorür) compound malzemesinden üretilecektir. Kapak
malzemesi olarak kullanılacak polimer gövde ile uyum sağlayacak, renk ve parlaklık açısından
bir farklılık oluşturmayacaktır.
4
Profil gövdeler 1 metre boyunda olacaktır.
5
Profil kapakları ABS (Akrilonitril bütadien stiren) hammaddesinden plastik enjeksiyon
yöntemiyle üretilecektir.
6
Levhaların rengi siyah olacaktır. Kapaklar ve gövde arasında kesinlikle bir renk tonaj farkı
olmayacaktır. Uygulamada zaman içeresinde bir renk tonaj farkı belirmemelidir.
7
Sistem direk üzerinde dönmeyecek ve herhangi bir tarafından gelebilecek darbelere karşı sıkıca
sabitlenebilecek bir bağlama sistemini ihtiva etmelidir..
8
Levha sisteminin tamamı UV ışınlarına karşı solmayan nitelikte dayanıklı olacaktır. .
9
Levha sistemi reflektifsiz olarak (üzerine reflektif malzeme ve figür yapıştırılmadan) alınacaktır.
Ancak zemini reflektif malzeme yapıştırılmasına uygun pürüzsüz olmalıdır.
10
Levha sistemi birbirine ve direğine montajı paslanmaz ve darbeye karşı dayanıklı bağlantı
elemanıyla sabitlenmeli, çarpma anında parçalar birbirinden ve direkten ayrılmasına müsaade
etmeyecek yapıda olmalıdır.
Levha sistemi, oluşabilecek darbelere karşı özellikle reflektif kaplamalı kısmın dayanımını
artırıcı yönde tasarlanmış olacaktır.
n ebadı 20 -25m boyutlarında dairesel ya da kare şeklinde olacaktır.
12 Okul bölgesi levha sistemi temizleme çalışmaları hariç düzenli bir bakım gerektirmeyecektir.
11
13
Levha sistemi ana profili malzemesi aşağıda belirtilen test metotlarındaki belirtilen fiziksel
özellikleri sağlamalıdır.
FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLER
TEST METODU
SONUÇ - DEĞER
Yoğunluk
ISO 1183 /B
1,40- 1,60 g/cm3
Çekme dayanımı 23 C de
ASTM D-638
4250 psi
Egilme dayanımı 23 C de
ASTM D-790
5140 psi
Eğilme Modülü 23 C de
ASTM D-790
215000 psi
.
14
Levha sistemi - 25 dereceden + 60 dereceye kadar ısı değişimlerinde fiziksel özelliklerinde
değişim olmayacaktır.
Teknik Resim 2: Omega direk ve boru için kapak Ģekilleri
Download

Teknik şartnameyi indirmek için Tıklayınız!