Gıda Tarım ve Hayvancılık
Rekabet Gücü
Temel Bulgular
Mevzuat , Arge ve Inovasyon
…ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir….
NÜFUS %25 İSTİHDAM %20 KIRSAL KALKINMA BÜYÜKLÜK / ÖLÇEK EKONOMİSİ VERİMLİLİK DİNAMİK ETKİNLİK …ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir….
VAHŞİ KENTLEŞME İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TOPRAK VE SU ARTAN NÜFUS ve ALIM GÜCÜ GIDA FİYATLARI GIDA GÜVENLİĞİ …ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir….
TÜRKİYE
7. BÜYÜK TARIM EKONOMİSİ NET İHRACATÇI UN 1. YUMURTA 2. HAYVANCILIK 10. FINDIK 1. REKABET GÜCÜ
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
DİNAMİK ETKİNLİK
SOSYAL ADALET
REGULASYON
YENİ KURUMSALCI
OKUL
İKTİSADİ ETKİNLİK
ÇİFTÇİNİN REFAHI
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
İKTİSADİ
ETKİNLİK
SOSYAL ADALET
• Kırsal Kalkınma
YENİ KURUMSAL
OKUL
• İyi yönetişim
DİNAMİK
ETKİNLİK
• İnovasyon
…ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir….
Rekabet Gücü = Çiftçinin Refahı
AB SÜRECİ VE REFORMLAR
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
—  REFORM NİTELİĞİNDE YENİ DÜZENLEMELER —  Uygulamaya geçiş ve II. Mevzuat —  BAKANLIKLAR ARASI UYUM —  Terminoloji ve Tanım —  BİYOGÜVENLİK KANUNU , BİYOTEKNOLOJİ —  EFSA Tavsiye Kararları —  TTIP ETKİLERİNİN ANALİZİ YENİ KURUMSALCI OKUL
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
—  KÜRESEL NORM ve DEĞERLER —  Yeni Nesil STA , Büyüklelçilik Tarım Ateşesi , TTIP —  TEK MERKEZLİ – TARIM BAKANLIĞI – YPK —  Çok Katmanlı dağınık yapının etkin yönebmi —  DÜZENLEYİCİ KURUL —  Düzenleyici kurulların oluşumu için II. Mevzuat —  ÇİFTÇİLERİN BİRLEŞMESİ —  Birlikler, Kooperabfleşme , Kümeleşbrme —  İYİ YÖNETİŞİM —  Saydamlık , Kaelımcılık , Hesap Verilebilirlik İYİ YÖNETİŞİM
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
—  DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ —  KÜMELENME UYGULAMALARI —  NİCEL VE NİTEL İNSAN KAYNAKLARI —  Yeminli Gıda Kontrol Mekanizması —  KÜRESEL TEKNOLOJİK GELİŞMELER —  EFSA kararlarına uyum , bioteknoloji SOSYAL ADALET
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
—  KIRSAL KALKINMA —  Ekonomik ve sosyal gelişim —  GELİRİN DENGELİ DAĞILIMI —  Tarım ın dikey katmanları arasındaki dengesizlik —  TAHSİS ETKİNLİĞİ —  Tahsis etkinlik zararı -­‐ tarımın pozibf dışsallık ilişkisi —  ÇİFTÇİLERİN BİRLEŞMESİ —  Etkin menfaat grupları —  SOSYAL KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ —  Konut , eğibm , sağlık , kültür KIRSAL KALKINMADA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMIN ODAĞINDA HANE HALKI OLMALIDIR İKTİSADİ ETKİNLİK
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
—  TARIM ARAZİLERİ TOPLULAŞTIRMA —  Büyüklük, Ölçek Ekonomisi —  BİLGİ ASİMETRİSİ – GIDA GÜVENİLİRLİĞİ —  Ters Seçim Sorunu, Dibedoğru Varış —  FİYATA MÜDAHALE —  Uzun Vadeli Sürdürülebilir Stratejiler —  GEÇİŞ KATMANI VERİMLİLİK —  Lojisbk , Ticaret Borsaları , VOB —  ÜRETİM – TAHSİS – DİNAMİK ETKİNLİK İLİŞKİSİ GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
—  ULUSAL GIDA BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİTESİ —  Bilgi kirliliğinin önlenmesi —  YEMİNLİ GIDA MÜFETTİŞLİK SİSTEMİ —  Denebm sayısı ve kalitesinin artması —  UZUN VADELİ ÖNGÖRÜLEBİLİR STRATEJİLER —  Paydaşların içselleşbrmesi ve hazırlık dönemi —  İLKÖĞRETİM VE LİSELERDE EĞİTİM —  Farkındalığın arjrılması GEÇİŞ KATMANI VERİMLİLİK
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
—  LİSANSLI DEPOCULUK —  Uygulamanın başarısı problemi çözer —  LOJİSTİK SİSTEM —  Regülasyon ihbyacı , fireler , intermodal —  TİCARET BORSALARININ ETKİNLİĞİ —  Borsa ve bcareb etkinleşbrme fonksiyonu —  VADELİ İŞLEM ve OPSİYON BORSASI —  Arz , talep fiyat oluşumu SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
—  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ —  Kuraklığa ve Dona kaşı dayanıklı çeşit ve türler —  ORGANİK ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ —  Enerji , Organik Gübre , Toprak Islahı —  SU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI —  Sulama Teknolojileri
EĞİTİM
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
—  EĞİTMEN SAYISININ ARTTIRILMASI —  ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ —  MESLEKİ EĞİTİM —  KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN ROLÜ ARGE VE İNOVASYON
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
—  KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ —  ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ODAKLI —  İTHALATI AZALTMAYA YÖNELİK —  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHDİTLER —  YENİLENEBİLİR ENERJİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Arge İnovasyon Tarım Arazilerinin Toplulaşerılması TEK EFSA Kararlarına Uyum Biyogüvenlik Ulusal G
ıda Bilgi ve İlebşim Piyasa Mekanizması AKomitesi rz Talep Dengesi Fiyat Oluşumu GIDA YPK Üyesi Tek Yetkili Bakanlık GÜVENİLİRLİĞİ Uluslararası Rekabet Gücü Gıda Güvenliği , Sürdürülebilirlik
…ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir….
TEŞEKKÜRLER
Download

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Raporu Tanıtım Konferansı