IV. TUG Teleskopları Performans Çalıştayı
17-19 Ekim 2014
Porto Bello Oteli, Antalya
SONUÇ RAPORU
İstatistikler
Çalıştaya toplam 51 araştırmacı katılmıştır.
RTT150
RTT150 teleskobunda 2008 yılından beri yürütülen proje sayısı: 124
Toplam kapanan “YAYINLI” proje sayısı: 59
Toplam kapanan “YAYINSIZ” proje sayısı: 24
Gözlemleri bitip yayın bekleyen proje sayısı: 14
Gözlemleri devam eden proje sayısı: 26
Yürütücüsü ile bağlantı kurulamayan proje sayısı: 01
NOT: Çalıştay sırasında yayınları rapor edilerek kapatılan proje sayısı: 14
T100
T100 teleskobunda 2010 yılından beri yürütülen proje sayısı: 64
Toplam kapanan “YAYINLI” proje sayısı: 18
Toplam kapanan “YAYINSIZ” proje sayısı: 05
Gözlemleri bitip yayın bekleyen proje sayısı: 13
Gözlemleri devam eden proje sayısı: 25
Yürütücüsü ile bağlantı kurulamayan proje sayısı: 03
NOT: Çalıştay sırasında yayınları rapor edilerek kapatılan proje sayısı: 11
T60
T60 teleskobunda 2010 yılından beri yürütülen proje sayısı: 39
Toplam kapanan “YAYINLI” proje sayısı:04
Toplam kapanan “YAYINSIZ” proje sayısı: 06
Gözlemleri bitip yayın bekleyen proje sayısı: 08
Gözlemleri devam eden proje sayısı: 19
Yürütücüsü ile bağlantı kurulamayan proje sayısı: 02
NOT: Çalıştay sırasında yayınları rapor edilerek kapatılan proje sayısı: 3
IV. TUG Teleskopları Performans Çalıştayı
17-19 Ekim 2014
Porto Bello Oteli, Antalya
GENEL
İstekler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İDARİ: Teleskop ve gözlem araçlarının İngilizce el kitaplarının hazırlanıp web’e konulması.
İDARİ: Teleskop ve gözlem araçlarındaki arızaların hızlıca gözlemcilere duyurulması.
PTS: PTS’nin gözlemcilerin isteklerine yanıt verecek hale getirilmesi.
İDARİ: Duyuruların ve yeniliklerin hızlıca gözlemcilere duyurulması
TEKNİK: ROTSE-IIId’nin çalışır hale getirilmesi.
PTS: Fırsat gözlemleri için tek bir başvuru ile uzun dönemli sürdürülebilmeli.
PTS: Kapanması istenilen, iptal edilen, iletişim kurulamayan PI’larından gerekçelerin yazılı
olarak talep edilmesi.
PTS: Yürüyen projelere tek bir proje numarası verilmeli.
ARŞİV: Tüm teleskoplar için arşiv sisteminin en kısa zamanda etkinleştirilmesi.
GÖZLEM: Flat, bias ve dark arşivi oluşmalı ve her an ulaşılabilmeli.
GÖZLEMCİLER: Keşifler ve önemli gözlem sonuçlarının TUG yönetimine en hızlı biçimde
iletilmesi.
PTS: Birden fazla teleskop için aynı başlıklı projelerin bir kerede verilebilmesi için PTS’de
düzenleme.
AKADEMİK: Teleskoplardaki verimlilik hesaplanmalı. Verimliliği yüksek araştırmacılar
desteklenmeli. Büyük gözlemevleri verimliliği verilen projelerinin sayısı ile ölçülüyor. Farklı
sorular sormaya başlarsak proje sayısı artar ve verimlilik artar.
YATIRIM: Yeni teleskoplar alınmalı; var olan teleskop yükleri azaltılmalı.
AKADEMİK: Genç öğrenciler iyi eğitilmeli. TUG eğitim yapabilmeli.
İDARİ: Gözlem şenlikleri yerine enerjimizi başka yere versek daha iyi olabilir mi? TUG’un tüm
personeli şenlik işin ayrılması doğru değil. Halkla kopuk bilimler yerine halk günleri
düzenleyerek bu alandaki ilgiyi artırmak. TUG 17. Kez gözlem şenliği düzenlemiş, artık
gelenekselleşmiş, devam etmeli. Gözlem şenliklerini TUG altında ancak bir oganizasyon
şirketlerine devredilerek yapılmalı. Bilim kültürü oluşmak istiyorsak bu gibi organizasyonları
artırmalıyız. TUG bir araştırma enstitüsü değildir, bir kolaylık birimidir. Dolayısıyla araştırmanın
yanında diğer faaliyetlerde de bulunmalıdır. Bir organizasyon şirketi gözlem şenliklerini
yapamaz. Üniversiteler bu gibi organizasyonu zaten yapıyor.
IV. TUG Teleskopları Performans Çalıştayı
17-19 Ekim 2014
Porto Bello Oteli, Antalya
RTT150
Sorunlar
•
•
TFOSC da alt kısmda kesikli parçalı çizgiler bulunuyor.
RTT150 CES Tayf ile ilgili sorunlar var.
İstekler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tayf türü standartları için bir kütüphane oluşturulmalı (TEKRAR)
Tüm grismlerdeki atlaslarının yapılması (TEKRAR)
Coude atlaslarının (86 order için) güncellenmesi
FeAr ThAr dönüşümü için lamba değiştirilmesi gerekiyor
RTT150 arşiv erişiminin iyileştirilmesi (TEKRAR)
TFOSC, Coude ve Andor için cookbook hazırlanması (TEKRAR)
TUG için forum sisteminin açılması (TEKRAR)
Gözlem Güncesinin bitmesi durumunda teleskopta “gözlemin sürdürülmesi” için yöntem
belirlenmesi “Queue Mode” sisteminin AK’da tartışılması.
TFOSC için yeni grismlerin alınması; var olanların durumlarının belirlenmesi
(TK’dan görüş istenecek)
TFOSC CCD’si için Andor CCD’sinin mekanik uygunluğu araştırılacak
Hızlı Andor’un autoguider sisteminin çalıştırılır hale getirilmesi.
Tayfsal limitler belirlenmeli (ör. 25 kadir bir kaynağın tayfı ile ilgili gelen bir proje limitlerden
dolayı elenebilmeli).
Standart yıldızların tayfsal kütüphanesi oluşturulması.
Radyal hız çözünürlülüğünün belirlenip duyurulması ve buna göre projelerin değerlendirilmesi.
Iodine CELL için herkes proje verebilmeli.
TFOSC için geniş yarıklar alınabilir.
Gözleme gelen öğrenciler, gözlemleri yürütebilecek düzey ve bilgi birikiminde olmalı.
Düşünceler:
•
•
•
•
•
RTT150’nin bilimsel görevini daha ileriye götürebilmesi için yüksek sınıftan (+2m) bir
teleskobun TUG’a kazandırılması.
Yeni basit tayfçeker seçenekleri ve/veya odaklar için fiber bağlantı.
Projeler için hakemlik sisteminin ve/veya fikir savunma yönteminin getirilmesi
Bilimsel gerekçeler doğrultusunda Coude odakta 100 000 çözünürlük seçeneğinin
oluşturulması
RTT150 dönemlerinde yüksek oranda gözlem yapılamayan kış ayları için farklı bir “zaman
paylaşımı” uygulanması
IV. TUG Teleskopları Performans Çalıştayı
17-19 Ekim 2014
Porto Bello Oteli, Antalya
T100
Sorunlar:
•
Kaynakların aya yakınlığı ve doğma batma problemlerinin dikkate alınması lazım.
İstekler:
•
•
Tenik zaman her ay verilmesi gerekiyor.
T60 monitor sisteminin T100’e uyarlanması.
T60
Sorunlar:
•
•
Verilerdeki saçılma sorunu.
Yeni sensörle odak modelinin tüpten yapılması.
İstekler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Proje dönem süresinin 3 aydan daha uzun bir süreye çıkarılması.
Sönümleme ve standart katsayılarının hesaplanıp web’e konması.
Standart yıldızların gözlemlerinde U filtresinin eklenmesi.
Toplam poz süresinin 4800 sn’den daha büyük bir değere çıkarılması.
Düz alan görüntülerinin daha sık alınması.
T60 verilerinin ham ve işlenmiş (astometri ve fotometri) olarak servis edilmesi.
Bazı görüntülerdeki shutter etkisinin incelenmesi.
Nesnelerin, Ay’a 15 dereceden daha yakın gözlenmemesi için limitleyici parametre üretilmesi.
Dosya adlandırması değiştirilmeli.
Odak sorunları var. Bu nedenle alınan veriler sorunlu.
Standard filtrelerde U filtresinde gözlem yok.
Her gece bias, flat, dark, verileri alınmalı.
Arşiv sorunu var. Veriler her zaman alınamıyor. Sabit bir header sistemine geçilmeli.
T60 da ROTSE gibi verileri işlemesi gerekiyor. ROBOTİK veri işlemeye bir an önce geçmemiz
gerekiyor.
Download

IV. TUG Teleskopları Performans Çalıştayı Sonuç Raporu (PDF)