MUĞLA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
HİZMETİN ADI
İçme ve Kullanma
Suyu Analizi
Doğal Kaynak Suyu
─ İçme Suyu Analizi
Havuz Suyu Analizi
Diyaliz Suyu Analizi
Kaplıca Suyu Analizi
Atık Su Analizi
BAŞVURUDA İSTENENLER
Bakteriyolojik Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ TSM Numunesi ise CBS kaydının yapılmış ve barkodlanmış olması
─ Steril şişede en az 250 mL su numunesi (Klorlu su ise NaThioSülfatlı şişede)
*Steril numune şişeleri laboratuvarımızdan ücret karşılığı alınabilir
Kimyasal Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ TSM Numunesi ise CBS kaydının yapılmış ve barkodlanmış olması
─ En az 500 mL su numunesi (Şeffaf, temiz şişede, kavanoz vb.)
Bakteriyolojik Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ Orijinal ambalajında su numunesi.
Kimyasal Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ Orijinal ambalajında su numunesi.
Bakteriyolojik Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ TSM Numunesi ise CBS kaydının yapılmış ve barkodlanmış olması
─ Steril şişede en az 500 mL su numunesi (Klorlu su ise NaThioSülfatlı şişede)
*Steril su şişeleri laboratuvarımızdan ücret karşılığı alınabilir
Kimyasal Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ TSM Numunesi ise CBS kaydının yapılmış ve barkodlanmış olması
─ En az 2 litre su numunesi (Temiz şişede,kavonoz vb.)
Bakteriyolojik Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ Steril, pirojensiz şişede en az 250 mL su numunesi
*Steril numune şişeleri laboratuvarımızdan ücret karşılığı alınabilir
Kimyasal Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ En az 2 litre su (Temiz şişede,kavonoz vb.)
Bakteriyolojik Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ TSM Numunesi ise CBS kaydının yapılmış ve barkodlanmış olması
*Steril numune şişeleri laboratuvarımızdan ücret karşılığı alınabilir
Kimyasal Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ TSM Numunesi ise CBS kaydının yapılmış ve barkodlanmış olması
─ En az 2 litre su (Temiz şişede,kavonoz vb.)
Kimyasal Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ En az 5 litre atık su numunesi. (Temiz şişede,kavonoz vb.)
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
3 GÜN
10 GÜN
7 GÜN
10 GÜN
7 GÜN
10 GÜN
2 GÜN
10 GÜN
3 GÜN
10 GÜN
7 GÜN
SIRA
NO
7
8
9
10
11
12
13
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENENLER
Bakteriyolojik Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ Steril şişede en az 500 mL su numunesi (Klorlu su ise NaThioSülfatlı şişede)
Özel İstekli Su
*Steril numune şişeleri laboratuvarımızdan ücret karşılığı alınabilir
Analizi
Kimyasal Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ En az 2 litre su numunesi . (Temiz şişede,kavonoz vb.)
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ TSM tarafından doldurulmuş "Legionella analizi için su örnekleri kayıt formu"
Sularda Legionella
─ Üst yazıda numune alınan tesise ait Vaka ihbarının (varsa) belirtilmesi
Analizi
─ Analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ Steril şişede en az 250 mL su numunesi (Klorlu su ise NaThioSülfatlı şişede)
Bakteriyolojik Analiz İçin:
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
Yüzme Suyu
(Deniz ve Göl Suları) ─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ TSM Numunesi ise CBS kaydının yapılmış ve barkodlanmış olması
Analizi
─ Steril şişede en az 500 mL su numunesi
Bakteriyolojik Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
Doğal Mineralli Su ─ Orijinal ambalajında su.
Kimyasal Analiz İçin;
Analizi
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ Orijinal ambalajında su.
Bakteriyolojik Analiz İçin;
─ Analiz isteğini belirten Resmi Yazı yada "Müşteri İstek Formu"nun doldurulması
Peloid
Kaplıca Çamuru ─ Özel Numune ise analiz bedelinin mutemetliğe yatırılması.
─ En az 1 lt steril kapta (şişe, kavanoz vb.) çamur örneği.
Analizi
*Steril numune şişeleri laboratuvarımızdan ücret karşılığı alınabilir
─ Aile Sağlığı Merkezlerinde alınmış, uygun tüpte, barkodlu kan numunesi,
* Biyokimya analizleri için en az 5 mL jelli tüp,
* Hormon analizleri için en az 5 mL jelli tüp,
* Tam kan sayımı (Hemogram) için en az 2 mL NaEDTA'lı tüp,
Klinik Kan Analizleri
* Talasemi taraması için en az 2 mL NaEDTA'lı tüp,
* Sedimantasyon analizi için 1,6 mL sitratlı tüp,
─ İstenen tetkiklerin LBYS kaydının yapılmış olması,
─ ASM veya TSM tarafından alınmış kan preparatları,
* Lam üzerine kalın damla ve ince damla metodu ile yayma yapılmış, kurutulmuş
Sıtma Mikroskobisi
ve lam kırılmayacak şekilde paketlenmiş,
─ Sıtma kanları kayıt formu (Form L5)
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
7 GÜN
10 GÜN
10 gün
3 GÜN
7 GÜN
10 GÜN
7 GÜN
24 saat
48 saat
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat
yerine başvurunuz.
Download

Ek-2 Hiz. Standartı Tablosu HSL - Muğla Halk Sağlığı Laboratuvarı