SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZİ
KONULARI DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
UZMANLIK ALANI: ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI DÖNEMİ : 01 AĞUSTOS 2013
EK:14
13017
13044
13122
13048
Fevziye YILMAZ
Erdem ÇETİN
Yusuf KÖSEOĞLU
SIRA NO
UYGULAMA TEZİNE KONU
DERSLER VE TEZ
HAZIRLAMA SÜRESİ
Betül ALTUNTAŞ
ADI VE SOYADI, ODA SİCİL NO
UYGULAMA TEZİ KONULARI
1
Ahşap
koruma,
kurutma,
buharlama,
emprenye
ve
X
0
0
0
karantina,
Tez hazırlama süresi: 3 Hafta
Odun anatomisi, ağaç malzemenin
2
fiziksel ve mekanik özellikleri,
X
0
0
0
Tez hazırlama süresi: 3 Hafta
Proje, ağaç işleri teknik resim ve
3
bilgisayar destekli tasarım,
X
0
0
0
Tez hazırlama süresi: 3 Hafta
Kereste endüstrisi, mobilya ve
4
ahşap konstrüksiyonları, kalite
X
0
0
0
kontrolü,
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
Levha ürünleri, lif ve kağıt
5
teknolojisi,
X
0
0
0
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
Fabrika planlama, ağaç işleme
6
makineleri, üretim planlama ve
X
0
0
0
stok kontrolü,
Tez hazırlama süresi: 3 Hafta
Stratejik karar verme, iş yönetim, iş
7
güvenliği, kalite yönetimi, çevre
yönetimi, finansal yönetim, maliyet
X
0
0
0
muhasebesi, tek düzen muhasebe
ve uygulaması,
Tez hazırlama süresi: 3 Hafta
Meslek mensupluğu hukuku, idari
8
yargılama hukuku ve 5237 TCK.da
X
0
0
0
kamu görevlilerine ilişkin hükümler.
Tez hazırlama süresi: 3 Hafta
İş hukuku ve sosyal güvenlik
9
hukuku,
X
0
0
0
Tez hazırlama süresi: 4 Hafta
DEĞERLENDİRME SONUCU
B
(1)
(2)
(3)
NOT: a) Tez konusu, Adı soyadı, Oda Sicil no
b) Kabul edilen tezler (X), kabul edilmeyen tezler (*),TEMDEM kuruluna zamanında teslim edilmeyen tezler (-)
olarak, teslim alınmayan tezler (0), çizelgede belirtilmiştir. Değerlendirme sonucu uygun olanlar (B), uygun olmayanlar (
) boş olarak gösterilmiştir.
Mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapacak serbest meslek mensubu adaylarının bir yıllık süreden
sayılmak ve belirlenen sürelerde hazırlanmak üzere 01/08/2013 tarihinde kendilerine teslim edilen yukarıdaki tez
konuları kurulumuzca değerlendirilmiş ve iş bu çizelge hazırlanmıştır. 08/08/2014
TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ DENEYİM KAZANMA MERKEZİ (TEMDEM) ÜYELERİ
Eşref GİRGİN
Mevlüt DÜZGÜN
İbrahim YILMAZ
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportör
MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI UYGULAMA TEZLERİ
DEĞERLENDİRME KARARI
Mesleki deneyim kazanma çalışmaları kapsamında 01/08/2013 tarihinde SMM adayı
mühendislere teslim edilen uygulama tezleri TEMDEM kurulumuzca değerlendirilmiştir.
Buna göre;
1- Ekli değerlendirme çizelgesinde (X) ile gösterilen 1 Orman Endüstri Mühendisinin
uygulama tezleri, içerik ve şekil şartı itibariyle tez yapım kurallarına uygun
olduğundan kabul edilmesine (B) ve diğer koşullar yerine getirildiği takdirde
TEMDEM değerlendirme sınavlarına katılmalarına,
2- Ekli değerlendirme çizelgesinde (0) ile gösterilen 3 Orman Endüstri Mühendisinin
uygulama tezlerini TEMDEM kurulundan teslim almayıp mesleki deneyim
kazanma
çalışmalarına
başlamadıklarından
TEMDEM
sınavlarına
katılmamalarına,
Oybirliği ile karar verilmiştir. 08/08/2014
EK: Serbest meslek mensupluğu mesleki deneyim kazanma çalışmaları uygulama tezi
konuları değerlendirme çizelgesi (1 Sayfa)
TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ DENEYİM KAZANMA MERKEZİ (TEMDEM) ÜYELERİ
Eşref GİRGİN
Başkan
Mevlüt DÜZGÜN
Başkan yardımcısı
İbrahim YILMAZ
Raportör
Download

01/08/2013 tarihinde Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan