Germiyan Saatçioğlu
!
!
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Industrial
Management bölümünden 1963 yılında
mezun oldu. 1963 yılından 2000 yılına
kadar Koç Grubu şirketlerde çeşitli
görevlerde bulundu.
!
!
• Akyak A.Ş., Müdür Muavini,
• Gaz Aletleri A.Ş. İkmal Planlama
Müdürü,
• Türk Demir Döküm Fabrikaları
A.Ş., Ticari Genel Müdür Yardımcısı,
• Merkez Ticaret A.Ş. , Genel Müdür,
• İzocam A.Ş., Genel Müdür,
• Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş., Genel Müdür
Görevlerini icra etti. Koç Grubu’ndan emekli olduktan sonra sivil toplum örgütlerinde
danışmanlık ve koordinatörlük görevlerini yaptı.
!
• TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği, Genel Koordinatörlüğü,
• SERFED Türkiye Seramik Federasyonu, Genel Sekreterliği
!
Görevlerini yürüttü. Halen SERFED’deki görevi devam etmektedir.
! •
DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk - Mısır İş Konseyi Başkanlığı,
• DOSİDER Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Yönetim
Kurulu Başkanlığı,
• İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği, Yönetim Kurulu Başkanlığı,
!
Görevlerinde bulundu.
!
Halen,
! •
CET Avrupa Seramik Karo Üreticileri Federasyonu, Yönetim Kurulu Üyeliği,
• FECS Avrupa Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Federasyonu, Yönetim Kurulu
Üyeliği,
• EuTeCer Avrupa Teknik Seramik Üreticileri Federasyonu, Yönetim Kurulu
Üyeliği,
• Cerame-Unie, Avrupa Seramik Sanayicileri Derneği, Çevre Komitesi Üyeliği,
!
Görevlerini sürdürmektedir.
! •
World Ceramic Tile Manufacturers’ Forum üyesidir.
!
İngilizce ve Fransızca dillerini konuşmaktadır. Evlidir ve bir oğlu vardır.
Download

Germiyan Saatçioğlu