KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
Sevgili Öğrencimiz;
Kocaeli Üniversitesi’ni tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Üniversitemize hoş geldiniz!
Elinizdeki kılavuzda hem üniversitemizi tanıtıcı bilgiler hem de kayda gelmeden önce yapılacaklara
ilişkin bilgiler bulacaksınız. Bu işlemleri kayda gelmeden önce tamamlamış olmanız, kayıt sırasında
gereksiz zaman kayıplarını önleyeceğinden dolayı rahat bir kayıt ortamı sağlayacaktır.
1- ÖSYS SONUÇ BELGESİ
ÖSYS Sonuç Belgesi İnternet Çıktısı,
2-DİPLOMA
Adayın mezun olduğu lise ve dengi okuldan aldığı diplomanın aslı ya da Diploması düzenlenmeyen
öğrenciler için yeni tarihli mezuniyet belgesi.. ( Diplomasını getirmeyen adayların kayıtları
yapılmayacaktır. )
3-NÜFUS CÜZDANI VE ARKALI ÖNLÜ FOTOKOPİSİ
Nüfus cüzdanının aslı; arkalı önlü fotokopisi (Nüfus Cüzdanınız “Öğrenci Nüfus Bilgileri” kontrol
edildikten sonra iade edilecektir.)
4- FOTOĞRAF
Yasa ve Yönetmeliklere uygun, cepheden çekilmiş(renkli gözlük olmaksızın ve son 6 (altı ) aylık ), 4,5x6
cm ebadında 6 adet fotoğraf.(belgelere yapıştırılmış olanlarla birlikte)
5-ÖĞRENCİ KATKI PAYI
Birinci öğretim öğrencileri, katkı payı (Harç Kredisi) yatırmayacaklardır. İkinci öğretim öğrencileri ;
Türkiye’deki tüm İş Bankası şubelerine Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Numarası’nı ibraz ederek Katkı
Paylarını yatırabilirler. (Tutarlar otomatik olarak çıkacaktır). Bankadan alınan dekontun bir nüshası
kayıt sırasında, görevliye teslim edilecektir.
6-SAĞLIK RAPORU
Meslek Yüksekokulumuz Deniz Ulaştırma ve İşletme ile Gemi Makineleri İşletme Programlarını
kazanan öğrenciler; Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğünün onaylamış olduğu hastanelerden ve
akabinde Sahil ve Hudutlar Sağlık Genel Müdürlüğünden onaylı “Gemi Adamı Olur” raporu getirmek
gerekmektedir.
Ayrıca Deniz Liman İşletmeciliği Programını kazanan öğrencilerden Yat Kaptanı olmak isteyen
öğrencilerin Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğünün onaylamış olduğu hastanelerden ve akabinde
Sahil ve Hudutlar Sağlık Genel Müdürlüğünden onaylı “Gemi Adamı Olur” raporu getirmek
gerekmektedir.
7- BİLGİ FORMU ve KAYIT DOSYASI
Öğrenci Bilgi Formu ve Kayıt Dosyası Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden doldurulup kaydedildikten sonra
internet çıktısı alınarak kayıtta teslim edilmek üzere hazır olacak.
Bilgi Formu Nasıl Alınır?
- Üniversitemiz Kurumsal Web Sayfasına www.kocaeli.edu.tr adresinden
ulaşabilirsiniz,
- Ana Sayfadan Öğrenci Sekmesine Tıklanır ( Resim 1-A )
- Açılan Sekmeden “ Kayıt İşlemleri “ Linkine Tıklanır
(http://odb.kocaeli.edu.tr/kayit_islemleri.php adresinden de
ulaşabilirsiniz.) ( Resim 1-B )
-
-
Açılan Sayfadan İlk Önce Öğrenci Numaranızı Almanız Gerekmektedir (
Resim 1-C ) (http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ogrnumarasisorgu.cfm
adresinde de ulaşabilirsiniz.)
- Öğrenci Numaranızı aldıktan sonra “ Kayıt İşlemleri
(http://odb.kocaeli.edu.tr/kayit_islemleri.php ) “ Sayfasına Geri Dönerek
“ Öğrenci Bilgi Sistemi “ Linkine Tıklanır.
(http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/ogrenci/index.cfm adresinden de
ulaşabilirsiniz. )
- Açılan Sayfadan Almış Olduğunuz Öğrenci numaranızı ve şifrenizi girerek
bilgi sistemine ulaşabilir, kayıt formunu doldurup çıkarabilirsiniz. ( Not:
Yeni öğrenciler şifre olarak T.C. Kimlik numaralarının ilk dört rakamını
girebilirler! )
NOT:Bu belgeleri temin ederek kayda gelirken yanınızda getiriniz. Kayıtta kullanacağınız belgelerin
fotokopilerini çektiriniz ve yanınızda bulundurunuz.
Öğrenciler kayıt için bizzat kendileri başvuracaklardır.
Posta ya da noter vekaletiyle kayıt yapılmaz.
Download

1- ösys sonuç belgesi 2-diploma 3-nüfus cüzdanı ve arkalı önlü