ÖZET
Aynı üretim döneminde, aynı üretim işlem veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan ve her
biri bağımsız bir ana mamul olabilecek çeşitli maddeler birleşik (ortak) mamul olarak
isimlendirilmektedir. Endüstri işletmelerinin bir kısmı, bir mamulü elde etmek için
yaptığı üretim faaliyetleri sırasında, üretimi amaçlanmayan hatta istenmeyen mamuller
elde etmektedir. “Birleşik İmalat Maliyetlemesi ve Bor Şeker Fabrikası Uygulaması”
adlı konu belirlenirken uygulama imkânı ve bu alanda hiç uygulama yapılmamış olması
nedeniyle Bor Şeker Fabrikası seçilmiştir. Çalışmada birleşik ve yan mamul
maliyetleme yöntemleri örneklerle açıklanmaya çalışılmış, Bor Şeker Fabrikası’nın
birleşik ve yan mamul maliyetleme tekniklerinden hangisini uyguladığı belirlenmiş,
şekerin maliyeti buna göre hesaplanmış ve analizi yapılmıştır.
1
ABSTRACT
The products, that are produced by using the same process or processes in the same
production period and can be seperated from each other as individual products, are
called conjoint products. Some of industrial firms produce undesired or unaimed
products during their production period. So, in the beginning of this study, named
“Costing of Conjoint Preduction Costing: An Application On Bor Sugar Factory”, Bor
Sugar Factory was chosen because of that such a study has not been applied before. In
the study, firstly the costing methods of conjoint and subsidiary products has been
overviewed. Then, the method used in Bor Sugar Factory about costing conjoint and
subsidiary products has been determined. Finally, under the light of this method, the
cost of sugar produced in the factory has been calculated and analysed.
2
Download

Birleşik ve Yan Ürün Maliyetlemesi ve Bor Şeker Fabrikası Uygulaması