TAAHHÜTNAME
Er olarak askerlik hizmetimi yaparken ................................................... Fakültesinden
mezun oldum. Askerlik hizmetimi yedek subay olarak yapmak istiyorum. Yedek subay adayı
seçildiğim takdirde, er olarak yaptığım hizmetin yedek subay öğrenciliğinde ve yedek
subaylıkta geçecek süreden sayılmayacağını, yedek subay öğrencilik ve yedek subaylık
hizmetine tam olarak tâbi tutulacağımı kabul ve taahhüt ederim.
TAAHHÜT EDEN
:
AÇIK KİMLİĞİ
:
(İMZA)
İKAMET ADRESİ/ADRESLERİ :
NOTER TASDİKİ
Download

TAAHHÜTNAME Er olarak askerlik hizmetimi yaparken