B.E.Ü. Çevre Mühendisliği
2013-14 Güz Dönemi - ÇEV 219 Biyoçeşitlilik Vize Sınavı
Seçilmiş Sorular ve Cevapları
4. Aşağıdaki soruları bulmaca içerisinde yanıtlayınız. (her biri 4p)
Soldan sağa
3. Ekolojide canlıların yaşadığı yer
4. Ekosistem ekolojisi
5. Canlıların cansız çevreye etkisi
7. Hem etçil hem de otçul olarak beslenebilen canlıların genel adı
Yukarıdan aşağıya
1. Toprağın tanecik boyutu
2. Geçmiş zamanlardaki ekolojik olayları inceleyen bilim dalı
6. Belirli bir bölgede yaşayan hayvan türlerinin tümü
1
2
3
4
5
6
7
EclipseCrossword.com
Cevaplar:
Soldan sağa
3: Habitat
4: Sinekoloji
5: Reaksiyon
7: Omnivorlar
Yukarıdan aşağıya
1: Tekstür
2: Paleoekoloji
6: Fauna
Download

2013-2014 Güz Dönemi ÇEV 219 Biyoçeşitlilik Vize Sınavı Seçilmiş