İstanbul Bilimler Akademisi
2013-2014 Bahar,
Tarih Teorisi
Mert Sunar / Selim Karahasanoğlu
Bu ders, tarih disiplininin tanımı, niteliği ve tarihçilik mesleğini ele alacaktır.
Öğrenciler, haftalık okumaları ders öncesinde yapmak durumundadırlar.
1. Hafta (1 Mart): Mert Sunar
Okuma:
Ayhan Bıçak, "Tarih Sorunu", Kutadgubilig 1(2002), 106-127.
Ayhan Bıçak, "Tarihsel Varoluş", Kutadgubilig 15 (2009), 21-35.
2. Hafta (8 Mart): Mert Sunar
Okuma:
R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı, çev. Kurtuluş Dinçer (Ankara: Doğu
Batı Yayınları, 2007), 51-135.
Kasım Şulul, İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü (İstanbul: İnsan
Yayınları, 2008), 15-56.
3. Hafta (15 Mart): Mert Sunar
Okuma:
John Tosh, Tarihin Peşinde: Modern Tarih Çalışmasında Hedefler,
Yöntemler ve Yeni Doğrultular (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
1997).
4. Hafta (22 Mart): Mert Sunar
Okuma:
Georg G. Iggers, Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda
Tarih Yazımı, çev. Gül Çağalı Güven (İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
2000).
5. Hafta (29 Mart): Mert Sunar
Okuma:
Richard Evans, Tarihin Savunusu, çev. Uygur Kocabaşoğlu (Ankara : İmge
Kitabevi, 1999).
6. Hafta (5 Nisan): Selim Karahasanoğlu
Okuma:
Marc Bloch, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, çev. M. A. Kılıçbay
(Ankara: Gece Yayınları, 1994).
7. Hafta (12 Nisan): Selim Karahasanoğlu
Okuma:
Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, çev. M. A. Kılıçbay (Ankara: İMGE
Yayınları, 1992).
8. Hafta (19 Nisan): Selim Karahasanoğlu
Okuma:
Ranajit Guha, Dünya-Tarihinin Sınırında Tarih, çev. E. Ünal (İstanbul:
Metis, 2006).
9. Hafta (26 Nisan): Selim Karahasanoğlu
Okuma:
Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, çev. Z. Dicleli (İstanbul: Gün
Yayıncılık, 1999).
10. Hafta (3 Mayıs): Selim Karahasanoğlu
Okuma:
Harry Harootunian, Tarihin Huzursuzluğu, çev. M. E. Dinçer (İstanbul:
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2006)
Download

Tarih Teorisi