T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI
2013-14 Yılı Bahar Yarıyılı
DersinAdı:UZAKTANEĞİTİMSGB 108 VÜCUT BAKIM
TEKNİKLERİ
AKTSKredisi:3
3s/Hafta
2013-2014 Öğretim Yılı
Teorik: 2 s/hafta
Ön Lisans
Uygulamalı: 1 s/hafta
DersinKodu:SBG108
DersinŞubesi:TB‐Z01
Zorunlu
Dersin dili: Türkçe
DersiVerenÖğretimElemanınınAdıveSoyadı,İletişimbilgileri:
02124447696‐249
SaçBakımıveGüzellikHizmetleriBölümüProgramBaşkanıÖğr.Gör.ZüleyhaORAK
e‐posta:[email protected]
ÖğrenciGörüşmeSaatleri
Gün:PazartesiSaat:09:00‐15:00
Dersinyadaöğretimelemanınınwebsayfasınınadresi:
Dersin Genel Amacı:
Öğrencinin depilasyonun önemi ,uygulama metodları hakkında bilinçlendirilmesi, vücut
analizi ,vücut bakımlarını tekniğine uygun olarak uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:









Depilasyon Tanımı ve Önemi konusunu kavrar.
Depilasyonda Kullanılan Araç-Gereçler konusunu kavrar.
Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar konusunu kavrar.
Depilasyon Uygulama Metodu konusunda sentez yapar.
Vücut Analizi konusunda sentez yapar.
Antropometrik Ölçümler konusunda sentez yapar.
Obezite konusunu kavrar.
Selülit konusunu kavrar.
Cilt Yapısı Ve Stria konusunu kavrar.
Genel Yeterlilikler:
1. Sorgulayıcı olma,
2. Etik kurallara uyma,
3. Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum ve farklılıklara saygı gösterme,
4. Takım halinde çalışabilme,
5. Zamanı etkili kullanma,
6. Analiz edebilme
7. El yatkınlığına sahip olma
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Anlatım Yöntemi
Soru –Cevap
Ev Ödevi
Gösteri Yöntemi
Araştırma
Gözlem Yapma
o
o
o
o
o
o
Dersin veriliş şekli:
Bu dersin veriliş şekli Yüz Yüze”ve online eğitim şeklidir.
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer:
Staj yapılmamaktadır.
Varsa, Önkoşul:
Bu derse ilişkin herhangi bir ön koşul aranmamaktadır.
Dersin içeriği:
Bu ders kapsamında; “Depilasyon Tanımı ve Önemi, Depilasyonda Kullanılan AraçGereçler, Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Depilasyon Uygulama Metodu, Vücut
Analizi, Antropometrik Ölçümler, Obezite, Selülit, Cilt Yapısı Ve Stria” konuları yer almaktadır.
Ders Kitabı:
MEGEP Modüller http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/V%C3%BCcut%20Analizi.pdf
http://www.cesakozmetik.com.tr/urunlerimiz.php?marka=pelay
Yardımcı Kaynaklar:












Baltacıoğlu, S(1976) “Fibrozite Masaj Tedavisi”, FTR Derneği Yayını, I-5, 59-65.
Çaldemir, İpek(2006). www.ipekcaldemir.com
F. Vennells, David(2002)Refleksoloji, Ayak Masajıyla Gelen Sağlık.
Emre, A.C(1971)(Çev).İliada-Odeyssea, Varlık Yayınevi, İstanbul.
Eren,N., Uyar,G(1989).Sağlık Meslek Tarihi ve Ahlakı, Hatiboğlu
Yayınevi, Ankara.
Goldberg, A.G(1995). Güzellik Terapisi İçin Vücut Masajı.MEB
Çevirisi, Ankara.
Hudson, C.M(1988).(Çev:Gökçeoğlu,N).Bütün Yönleriyle Masaj,
Dost Kitebevi Yayınları,
Ankara.
Kanbir, O(2001). Klasik Masaj, Ekin Kitabevi, Bursa.
Knapp, E.M.,(1988).(Çev:Tuna,N) Masaj FTR El Kitabı, Nobel
Yayınevi,İstanbul.
Swaddling, J(2000). (Çev:Gürün,B). Antik Olimpiyat Oyunları,
Homer Kitabevi.
Tuna,N(1997). A’dan Z’ye Masaj. Ankara.
Unat, K.E(1988). Tıp Dallarındaki İlerlemenin Tarihi, istanbul.
SGB 108 VÜCUT BAKIM TEKNİKLERİ (Uzaktan Eğitim) Syllabus DersiVeren
ZüleyhaORAK([email protected])
Öğr.Gör.:
DersiAlan
UZAKTAN EĞİTİM SGB 108 VÜCUT BAKIM TEKNİKLERİ
Bölüm:
Dersin
Bahar Dönemi Verildiği
Dönem:
Dersin
Bu ders kapsamında; “Depilasyon Tanımı ve Önemi, Depilasyonda Kullanılan
Araç-Gereçler, Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Depilasyon
Amacı:
Uygulama Metodu, Vücut Analizi, Antropometrik Ölçümler, Obezite, Selülit,
Cilt Yapısı Ve Stria” konuları yer almaktadır.
Dersin
Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir: Kazanımları:
İnsan vücudunun anatomik ve fizyolojik sistemlerinin doğru olarak analiz edilmesine imkân sağlamaktadır . Depilasyon Tanımı ve Önemi,
Depilasyonda Kullanılan Araç-Gereçler,
Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
Depilasyon Uygulama Metodu,
Vücut Analizi,
Antropometrik Ölçümler,
Obezite,
Selülit,
Cilt Yapısı Ve Stria” konuları yer almaktadır.
MEGEP Modüller Kaynak
Kitaplar:
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/V%C3%BCcu
t%20Analizi.pdf
Baltacıoğlu, S(1976) “Fibrozite Masaj Tedavisi”, FTR Derneği Yayını, I-5, 5965.
Çaldemir, İpek(2006). www.ipekcaldemir.com
F. Vennells, David(2002)Refleksoloji, Ayak Masajıyla Gelen Sağlık.
Emre, A.C(1971)(Çev).İliada-Odeyssea, Varlık Yayınevi, İstanbul.
Eren,N., Uyar,G(1989).Sağlık Meslek Tarihi ve Ahlakı, Hatiboğlu
Yayınevi,Ankara.
Goldberg, A.G(1995). Güzellik Terapisi İçin Vücut Masajı.MEB Çevirisi,Ankara.
Hudson, C.M(1988).(Çev:Gökçeoğlu,N).Bütün Yönleriyle Masaj, DostKitabevi
Yayınları, Ankara.
Kanbir, O(2001). Klasik Masaj, Ekin Kitabevi, Bursa.
Knapp, E.M.,(1988).(Çev:Tuna,N) Masaj FTR El Kitabı, NobelYayınevi,İstanbul.
Swaddling, J(2000). (Çev:Gürün,B). Antik Olimpiyat Oyunları, Homer Kitabevi.
Tuna,N(1997). A’dan Z’ye Masaj. Ankara.
Unat, K.E(1988). Tıp Dallarındaki İlerlemenin Tarihi, istanbul.
Haftalık Ders Konuları: 1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
Depilasyon Tanımı ve Önemi, Depilasyonda Kullanılan AraçGereçler,Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Asenkron içerik: 1.hafta‐ Depilasyon Tanımı ve Önemi, Depilasyonda
Kullanılan Araç-Gereçler,Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
OnlineDers:TanışmaAmaçlı
Depilasyon Uygulama Metodu Asenkron içerik: 2.hafta‐ Depilasyon Uygulama Metodu Online Ders: Danışmanlık Amaçlı AraştırmaÖdevi‐1:
Güzellik salonlarında Vücut Bakımlarında kullanılan aletler
RF radyo frekans
Lpg
Elektro lifting,
Utra sound
Oksıjen terapı ve ozon
Mezoterapı
Karboksı terapı
Lıpolız
Lazer ıle vücut bakımı
Kavıtasyon
Parafın
Yosun
Tuz
Kil
Peeling
Pasif jimlastik
Infrared ( ses dalgası )
Lenf drenaj
G 5 vs. cihazlar
Vücut Analizi
Asenkron içerik: 3.hafta‐ Vücut Analizi Online Ders: Danışmanlık Amaçlı 4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
Antropometrik Ölçümler
Asenkron içerik:4.hafta‐ Antropometrik Ölçümler,
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
Obezite
Asenkron içerik: 5.hafta‐ Obezite
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı Selülit
Asenkron içerik: 6.hafta‐ Selülit
7.Hafta
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
Selülit
Asenkron içerik: 7.hafta‐ Selülit
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
AraştırmaÖdevlerininTeslimEdilmesi 8.Hafta
Quiz1 9.Hafta
Cilt Yapısı ve Stria
Asenkron içerik: 9.hafta‐ Cilt Yapısı ve Stria
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı 10.Hafta
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
RESMİ TATİL
Vücut bakım uygulamaları
Asenkron içerik: 11.hafta‐ Vücut bakım uygulamaları
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı
Vücut bakım uygulamaları
Asenkron içerik: 12.hafta‐ Vücut bakım uygulamaları
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı Vücut bakım uygulamaları
Asenkron içerik: 13.hafta‐ Vücut bakım uygulamaları
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı 11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Vücut bakım uygulamaları
Asenkron içerik: 14.hafta‐ Vücut bakım uygulamaları
Online Ders: Danışmanlık Amaçlı Dersin Değerlendirmesi: Vize
1Ödev+1OUIZ
%10%10
Final
%80 (Sınıf ortamında gözetmen eşliğinde) Değerlendirme Sistemi KatkıPayı
YarıyılİçiÇalışmaları
Sayısı
%
Devam
14 Hafta ‐
Laboratuvar
‐ ‐
Uygulama
2 ‐
AlanÇalışması
‐ ‐
DerseÖzgüStaj(Varsa)
‐ ‐
Ödev
1 20
Sunum
‐ ‐
Projeler
‐ ‐
Seminer
‐ ‐
KısaSınav(Quiz)
‐ ‐
AraSınavlar
1 20
Final
‐ ‐
100
YarıyılİçiÇalışmalarınınBaşarıNotunaKatkısı
40
YarıyılSonuSınavınınBaşarıNotunaKatkısı
60
100
Toplam
Toplam
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(Saat)
Toplam
İşYükü
DersSüresi(Sınavhaftasıdâhildir:14xhaftalıkderssaati)
14 3 42
Laboratuvar
‐ ‐ ‐
Uygulama
2 3 6
DerseÖzgüStaj(varsa)
‐ ‐ ‐
AlanÇalışması
‐ ‐ ‐
14 3 42
Sunum/SeminerHazırlama
‐ ‐ ‐
Proje
‐ ‐ ‐
Ödevler
1 3 3
Arasınavlar
1 3 3
YarıyılSonuSınavı
1 3 3
99
SınıfDışıDersÇalışmaSüresi(Önçalışma,pekiştirme,vb)
ToplamİşYükü
Download

TEKNİKLERİ Öğrencinin depilasyonun önemi ,uygulama metodları