YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Pazartesi
8,50
Dağlık Alan Yönetimi
(Prof.Dr.Zerrin TOPRAK
KARAMAN)
10,30
Salı
Toplumsal hareketler ve
Katılımcı Demokrasi
(Doç.Dr.Ayşen UYSAL)
Çevresel etki
Değerlendirme Projeleri
(ÇED) ve Stratejik
Çevresel Planlama
(Doç.Dr.Yunus Emre
ÖZER)
Çarşamba
Perşembe
Bürokrasi Teorisi ve Türk
Bürokrasisi
(Yrd.Doç.Dr.Faruk
MUTLUSU)
Balkan Diplomasisi ve
Türkiye
(Yrd.Doç.DrNazmi ÜSTE)
Changes in Public
Administration (Kamu
Yönetiminde Değişim)
(Yrd.Doç.Dr.Naci SEVKAL)
Çevre Politikalarına Güncel
Yaklaşımların Stratejileri
(Yrd.Doç.Dr.Gökhan
TENİKLER)
Yerelde Yönetim ve Siyaset
(Prof.Dr.Atilla GÖKTÜRK)
Çağdaş Türk Düşünürleri
(Yrd.Doç.Dr.Levent
YILMAZ)
Cuma
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Kararlarında
Türkiye (Yrd.Doç.Dr.Metin
ÖZDEMİR)
Öğlen Arası
13,15
Klasik Metin Okumaları :
Doğu ve Batı Düşünürleri
(Yrd.Doç.Dr.İbrahim ARAP)
13.15
Türkiye’de Siyasal Partiler
(Prof.Dr.Tülay
ÖZÜERMAN)
15,30
15,30
Göç Yönetimi ve Çok
Kültürlülük
(Yrd.Doç.Dr.İ.Güray
YONTAR)
DOKTORA PROGRAMI
Pazartesi
9,45
Salı
Kıyı ve Deniz Alanları
Yönetimi
(Yrd.Doç.Dr.Gökhan
TENİKLER)
11,00
Çarşamba
Perşembe
Türk Dış Politikasında Yeni
Açılımlar
(Prof.Dr.Tülay ÖZÜERMAN)
Cuma
İklim değişikliği ve
Stratejik Yaklaşımlar
(Doç.Dr.Yunus Emre
ÖZER)
Küreselleşme ve Göç
(Prof.Dr.Atilla ÖZTÜRK)
Öğlen Arası
13,15
Küreselleşen Demokrasi ve
Avrupa BİRLİĞİ’nde
Yabancıların Yerel Düzeyde
Kamusal Hayata Katılımı
(Prof.Dr.Zerrin TOPRAK
KARAMAN)
Küreselleşmenin Kamu
Personel Rejimine Etkileri
(Yrd.Doç.Dr.Faruk
MUTLUSU)
Avrupa Birliği Süreci Türk
Dış Politikası
(Yrd.Doç.Dr.Nazmi ÜSTE)
13.15
15,30
15,30
Avrupa Birliğinde Çevre
Yönetimi ve Uluslar arası
Politik Etkileşim
(Yrd.Doç.Dr.İ.Güray
YONTAR)
Kadınların İnsan Hakları
ve Cinsiyet İlişkisi
(Yrd.Doç.Dr.Tijen SEZER)
(Hukuk Fak)
Download

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı