Finans
Kuruluşları
Çevre Analiz
Laboratuvarları
Belediyeler
Fabrikaların Çevre
Yönetimi Birimleri
ve
İş ve İşçi Sağlığı
Birimleri
Araştırma
Enstitüleri
 TÜBİTAK
Çevre Denetim
Şirketleri
Çevresel Etki
Değerlendirme
(ÇED) Şirketleri
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR ?
Üniversiteler
Şantiyeler
Mühendislik
Proje Büroları
Bakanlıklar




Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
ve diğerleri
Uluslararası Kurum
ve Kuruluşları


Uluslararası
Çevre Yönetimi
Şirketleri
BM
Dünya Bankası
 Ülkemizde özellikle yabancı dil (yaygın olarak İngilizce) bilen çevre mühendisi açığı bulunmaktadır.
 Yukarı verilen iş alanlarında çevre mühendisi olarak çalışma imkanlarının yanında, her hangi bir kurum
veya kuruluşta çevre görevlisi ve/veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak da çalışabilirsiniz.
Download

Ülkemizde özellikle yabancı dil (yaygın olarak İngilizce) bilen çevre