AYEN ENERJİ A.Ş. / AYEN [] 17.06.2014 11:04:16
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
: Hülya Sok No:37 G.O.P Çankaya-ANKARA
: Tel: 0 (312) 445 0464 Fax 0 (312) 445 0503
: [email protected]
: Tel: 0 (312) 445 0464 Fax 0 (312) 445 0503
: Hayır
Ayen Erciyes Doğalgaz Santrali Lisans
:
Sürecinin İptali ve Projenin Sonlandırılması
AÇIKLAMA:
Ayen Enerji A.Ş. tarafından Kayseri ili, Kocasinan ilçesi Ebiç-mahzemin sınırları
içerisinde tesis edilip; işletilmesi planlanan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun
04/05/2011 tarih ve 3201-4 sayılı kararı ile Lisans verilmesi uygun bulunan "Ayen
Erciyes Doğalgaz Santralı" inşa yerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
tarafından "Kızılırmak Nehri Koruma Bandı" ve "Yamula Barajı Mansab Cazibe ve
Pompaj Sulaması Sahası" içerisinde kalacağı gerekçesi ile değiştirilmesi ve gösterilen
yeni yerin ÇED ve İmar izinleri açısından uygun olmaması nedeni ile bu konu,
firmamız tarafından EPDK'na bildirilmiş ve Kurul'un 15/05/2014 tarih ve 5006-42
sayılı kararı ile Lisanssın Sonlandırılması uygun bulunmuştur. Konu ile ilgili EPDK
kararı'nı bildiren yazı, 16/06/2014 tarihinde firmamız tarafından tebellüğ edilmiştir.
Bu vesile ile "Ayen Erciyes Doğalgaz Santralı " Projesi Lisans süreci ; yukarıda
belirtilen nedenlerden dolayı EPDK'nun da uygun görüş vermesi neticesinde iptal
edilmiş ve proje sonlandırılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

17.06.2014 Özel Durum Açıklaması