Cerrahi Enfeksiyon Derneği
Sürekli Mesleki Gelişim Kursu
22 Kasım 2014 Gaziantep
9.30 Açılış
9.40-10.00
Cerrahi alan enfeksiyonlarında risk faktörleri (Yeni CDC tanımlamaları dahil)
M.Çakmakçı (Anadolu Sağlık)
10.00-10.20
Cerrahi alan enfeksiyonlarında mikrobiyoloji ve uygun antibiyotik kullanımı M. Namıduru
(Gaziantep Üniv.Tıp Fak)
10.20-10.40
Profilaktik antibiyotik kullanımı İ.Sayek (Emekli )
10.40-11.00
Tartışma
11.00-11.20
Ara
11.20-11.40 Risk Faktörlerinin önlenmesi:
(Marmara Üniv. Tıp Fak)
a. Ameliyat öncesi antisepsi/ b. El Yıkama Ö.Aktan
11.40-12.00
Risk Faktörlerinin önlenmesi a. Kılların alınması: Zamanlama? Nasıl?/ b. Cerrahi
ekip üyelerinin kolonizasyonu K.Topgül (Kemerburgaz Üniv. Tıp Fak)
12.00-12.15
Tartışma
12.15-13.00
İnteraktif Oturum : Yara bakımı : Zor yara yönetimi F. Ağalar (Anadolu Sağlık)
/M.Özdoğan (Gaziantep Medical Park)
13.00-14.00
Yemek
14.00-14.20
Risk Faktörlerinin modifikasyonu : a. Perioperatif oksijenasyon / b. Normotermi
C. Terzi (Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak)
14.20-14.40
Risk Faktörlerinin modifikasyonu : a. Kan şekeri kontrolü / b. Beslenme desteği
T.Nursal (Başkent Üniv. Tıp Fak)
14.40-15.00
Tartışma
15.00-16. 00
İnteraktif Oturum : Kaynak Kontrolü İ.Sayek (Emekli)
16.00-17.00
Olgu sunumları ve tartışma : İ.Başkonuş (Gaziantep Üniv. Tıp Fak)
Tartışmacılar: Ö.Aktan, M.Çakmakçı, C.Terzi, F.Ağalar, K.Topgül
19.00-21.30 Akşam Yemeği
Download

Cerrahi Enfeksiyon Derneği Sürekli Mesleki Gelişim Kursu 22 Kasım