EVLERDE SU
ARITIMI
Su Arıtımı
Belediyelerin en önemli görevlerinden biri,
şehre içilebilir su sağlamaktır. Ancak
ülkemizdeki çoğu belediyenin su arıtma
tesisi yeterli olmadığından günümüzde
çeşmeden akan suyu içmek imkansız hale
gelmiştir. Bu nedenle bir çok evde su arıtma
cihazı kullanılmaktadır.Farklı tip ve şekillerde
olabilen su arıtma cihazlarında 5 filtreli filtreleme
sistemi vardır. Dolayısıyla bu cihazlarda su arıtımı
beş aşamada gerçekleştirilir.
1. Aşama: Suyu 5 mikron (milimetrenin
200’de biri) seviyesine kadar filtre eder.
Çamur, pas, asbest gibi tortuları arıtır. Suyu
berrak bir hale getirir.
2.Aşama: Granül aktif karbon filtre, başta klor
olmak üzere kötü koku veren tüm kimyasal
karışımları ve organik kirlilikleri arıtır.
3. Aşama: Blok karbon filtre kötü koku ve tat
veren tüm kimyasal karışımları ve organik kirlilikleri
arıtır. Aynı zamanda bu aktif karbon filtre
membrana gidecek 0,1 mikrona kadar partikülleri
tutup membranın daha uzun ömürlü olmasını
sağlar.
4. Aşama: Mebrana gelen basınçlı su, gözenekleri
Milimetrenin milyonda birinden çok daha küçük
olan membrandan geçerek filtre edilir. Bu işlem
sırasında suda bulunabilecek zararlı karışımların ve
mikropların tamamı dışarı atılır.
5. Aşama: Son karbon fitrede suyun tadı ve
kokusu bir kez daha iyileştirilerek arıtılan su
tatlandırılır.
6. Aşama: Ultraviyole filtre sayesinde bakteri,
virüs, mikrop gibi canlılar yok edilir.
7. Aşama: Arıtılmış ve tatlandırılmış su çelik tanka
gelir ve depolanır.
Evsel su arıtım cihazlarının ilk bir kaç ay
kaliteli arıtım sağladığı, daha sonra
mikrobiyolojik kirlenmenin başladığı, altıncı
aydan sonra bütün cihazlarda üreme olduğu
laboratuvar çalışmalarıyla tespit edilmiştir.
Bu nedenle belirli aralıklarla kontrollerinin
yapılması sağlık açısından önemlidir. Sistem
içindeki partikül filtreler ve aktif karbon
filtrelerin belli bir ömrü vardır ve periyodik
olarak değiştirilmelidir.
Evlerde su arıtım amacıyla kullanılan
cihazların çalışma ilkesinin süzme olduğu
söylenebilir. Süzme işleminde kullanılan
filtrelerin gözenekleri zamanla tıkanır.
Dolayısıyla içme suyu arıtma sistemlerinde
yer alan tüm filtreler, belirli bir kullanım
süresinden sonra ömrünü tamamlar. Filtreler
tıkanmasalar bile periyodik olarak mutlaka
değiştirilmelidir. Su arıtma cihazları
kullanılarak hazırlanan içme sularının tadı,
kaynak sularından oldukça farklıdır. Çünkü kaynak
sularında birçok farklı iyon bulunabilirken işlenmiş
sularda bulunmaz. Yarı geçirgen zardan bir çok
iyon geçmez.
Su arıtma cihazları evler için
ne kadar gerekli
su arıtma İçme suyu ihtiyacınızı şişe veya
damacana su satın alarak karşılıyorsanız ve buna
alternatif olarak aynı kalitede su elde etmek
istiyorsanız, su arıtma cihazı kullanmanızda
kesinlikle fayda vardır. Çünkü su üretimi sizin
kontrolünüzde olduğundan dolayı, ekonomik
olarak da birçok kazanç sağlarsınız. Su arıtma
sistemlerin ürettiği suyun satın alınan hazır
sulardan kalite açısından hiçbir farkı yoktur. Tüm
hazır su üreten firmalar damacana veya şişe su
dolum tesislerinde aynı teknolojiyi kullanarak
suyu arıtmaktadırlar.
Suyun önemi ve ihtiyacımız
olan en doğru su arıtma cihazı
Gelişen ve büyüyen sanayi, tarımda kimyasal ilaçlamanın
artması, suya katılan klor, ve suyun musluklarımıza ulaşama
dek beraberinde getirdiği diğer atık maddeler başımızı en
çok ağrıtan ve sık sık hastalanmamıza neden olan en büyük
problemimiz. Özellikle evimizde bebek, küçük yaşta çocuk,
yaşlı, hamile, kanser ve böbrek hastaları gibi bağışıklık
sistemleri dışarıdan gelecek tehlikelere açık olan kişiler varsa
onlar için daha çok endişelenmeli ve özellikle su arıtma
konusunda kat be kat dikkatli ve seçiçi olmalıyız. Gerçi
böylesine kritik bir durumda olan aileler internette hummalı
bir şekilde en iyi arıtma cihazı hangisi veya en kaliteli en
ucuz su arıtma cihazı hangisi diye araştırmalar yapmakta
fakat su arıtma cihazı ile ilgili önlerine çıkan binlerce benzer
sonuçlar karşısında çaresiz kalmış ve kafaları iyice
karışmaktadırlar.
Atık su arıtma
Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu
haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve
bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya
tamamını tekrar kazandırabilmek, ve
boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel,
kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini
değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan
fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin
birini veya birkaçına atık su arıtma adı
verilmektedir. Atık suyun niteliğine göre
kullanılacak arıtma prosesleri de farklılık
göstermektedir.
ATIK SU ARITMA
ÇEŞİTLERİ
Evsel atık su arıtma
Evsel atık su arıtma tesisleri, betonarme veya
paket arıtma olarak sacdan imal edilmektedir.
Evsel atık su arıtma tesislerinde biyolojik arıtma
kullanılır. Biyolojik arıtma yöntemi, atık suda ki
kirliliğin oluşturan mikroorganizmalar tarafından
giderilmesidir. Ortalama olarak evsel atık sular
720 mg/ LT toplam katı madde içerir. Toplam
katı maddenin yaklaşık 500 mg/ LT‘si çözünmüş
halde, geri kalanı ise askıda katı durumdadır.
Çözünmüş ve askıdaki katılar sabit ve uçucu
halde olabilirler. Arıtma işlemlerinin çoğu,
askıdaki katı madde ve uçucu çözünmüş katı
maddelerin uzaklaştırılması için tasarlanır.
Endüstriyel atık su arıtma
Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi
bölgeleri gibi kuruluşların üretim prosesleri
sonucu oluşan atık sularını geri kazanılması ve
bertaraf edilmesi amacıyla kurulmuş olan atık su
arıtma tesisleridir. Bu atık su arıtma tesisleri
sektör ve atık su karakterine göre özel olarak
planlanmaktadır. Endüstriyel nitelikli atık suların
arıtılması amacı ile dizayn edilen atık su arıtma
sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri;
sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atık su
miktarı, atık suyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam
türüne göre değişiklik göstermektedir.
Atık su arıtma işlemi kimyasal,
fiziksel veya biyolojik yollarla
yapılabilmektedir
Kimyasal arıtıma: Atık su çökeltme
havuzundan geçtikten sonra karıştırma
ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu
kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile
reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.
Biyolojik arıtma: Evsel veya endüstriyel
atık suların çeşitli bakteriler yardımı ile
biyolojik olarak parçalanması ile
gerçekleşir.
Fiziksel arıtma: Hiçbir kimyasal veya
bakteri kullanmadan fiziksel yollarla ve
cazibe ile atık suyun içindeki yağ ve kaba
atıkların ızgara ve benzeri düzenekler ile
uzaklaştırılmasıdır.
Arıtma cihazında
arıza çözümleri
Musluktan su gelmemesi:
* 5 Mikron dolu
* Membran tıkalı
* Alçak basınç siwiç arızalı
Musluktan su az gelmesi:
* Çek walf arızalı
* Tank ağır ise tan balonu patlak
Arıtma cihazı ses yapması:
* Şatowalf arızalı
* Çekwalf arızalı
* Su basıncı yüksek
Tat ve renk değişikliği:
* Tank bir kez boşaltılır. Aynı sorun devam
ederse membran arızalı
Download

evlerde su arıtımı - Erhan Ateş Kimya Okulu