Şehri Hayal Etmek: Sanattan Hayata İstanbul Temsilleri
(21-22 Kasım Pera Müzesi)
21. Kasım Cuma
10:15-10:30
Açılış
Ekrem Işın (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)
Olcay Akyıldız-Zeynep Uysal (Boğaziçi Üniversitesi)
“Hayal Şehir”
I. Oturum: İmparatorluk Başkenti: Bizans ve Osmanlı
Oturum Başkanı: Cem Behar (Şehir Üniversitesi)
10:30 Koray Durak (Boğaziçi Üniversitesi)
Bir Dünya Başkenti? Konstantinopolis’in Ortaçağ Halklarınca Temsili
10:50 Hatice Aynur
(Şehir Üniversitesi) / Selim S. Kuru (University of
Washington Seattle)
Divan Şairinin İstanbul Tahayyülü
11:10 Çiğdem Kafesçioğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
Osmanlı İstanbulu’nda Sokağı ve Meydanı Resmetmek
11:30-11:45
11:45-12:00
Tartışma
Çay-Kahve Arası
12:00 Irvin C. Schick
İstanbul’u Şehvetle Hayal Etmek
12:20 Ahmet Ersoy (Boğaziçi Üniversitesi)
Fotoğraf Çağının Sokak Arşivi: Şehir Mektupları
12:40-12:50
12:50-14:15
Tartışma
Öğle Yemeği
II.Oturum: Şehri Yazmak
Oturum Başkanı: Murat Gülsoy (Boğaziçi Üniversitesi)
14:15 Halim Kara (Boğaziçi Üniversitesi)
Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Tarihsel Romanda Şehrin Temsilleri
14:35 Zeynep Uysal (Boğaziçi Üniversitesi)
Düşman Şehir ya da Öteki İstanbul
14:55 Handan İnci (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Hangi İstanbul? Tanpınar ve Orhan Kemal'in Gözünden Şehre Bakmak
15:15-15:30 Tartışma
15:30-15:45 Çay-Kahve Arası
15:45 Ekrem Işın (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)
İlhan Berk'te İstanbul İmgesinin Sürekliliği ve Dönüşümü Üzerine
Düşünceler
16:05 Deniz Aktan (Şehir Üniversitesi)
Romanların “Aylak” İstanbulu
16:25-16:35 Tartışma
16:45
18:30
Film Gösterimi:
Kokteyl
Atıf Yılmaz Ah Güzel İstanbul (1966)
22. Kasım Cumartesi
III. Oturum: “Oryantalist” Bir Sahne Olarak Şehir
13:30-14:30 Olcay Akyıldız – Irvin C. Schick
Alain Robbe-Grillet’nin L’Immortelle (1963) Filmi Üzerine Bir
Söyleşi
14:30-14:50 Çay-Kahve Arası
IV. Oturum: Şehrin Yüzleri
Oturum Başkanı: Murat Seçkin (İstanbul Üniversitesi)
14:50 Ayfer Bartu Candan-Biray Kolluoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
Şehrin Çoğalan Kıyıları
15:10 Canan Balan (Şehir Üniversitesi)
Evini Arayan Filmler: Lütfi Akad'ın İstanbul'u
15:30 Naz Bulamur (Boğaziçi Üniversitesi)
Istanblues: Orhan Pamuk ve Julia Kristeva’nın Eserlerinde İstanbul ve
Nostalji
15:50-16:05 Tartışma
16:05-16:20 Çay-Kahve Arası
V.Oturum: Şehri Deneyimlemek
Oturum Başkanı: Zafer Yenal (Boğaziçi Üniversitesi)
16:20 Ayça Gürdal (İstanbul Psikanaliz Derneği ve Paris Psikanaliz Kurumu
Üyesi)
Divanda Şehir Düşlemleri: İstanbul Yanarken
16:40 Derya Özkan (Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi)
“Cool İstanbul”u Düşünmek
17:00 Feride Çiçekoğlu (Bilgi Üniversitesi)
Muteriz Şehir: Gezi Direnişi Öncesi İstanbul Filmlerinde İtiraz Eşiği
17:20-17:35
Tartışma
Download

Şehri Hayal Etmek: Sanattan Hayata İstanbul Temsilleri 21. Kasım