KESK KADIN ÇALIŞTAYI
"GÜVENCESİZLEŞTİRME VE KADIN EMEĞİ "
19-20 Nisan 2014
EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ KONFERANS SALONU/ANKARA
1. GÜN PROGRAMI (19 Nisan 2014 Cumartesi)
Açılış Konuşmaları
09.30 -10.20
-Lami ÖZGEN / KESK Genel Başkanı
-Canan ÇALAĞAN/KESK Kadın Sekreteri
11.30 - 11.45
Çay-Kahve Arası
Kolaylaştırıcı:
Fevziye SAYILAN/Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
10.30 - 11.30
SUNUMLAR
1. OTURUM
Melda YAMAN ÖZTÜRK/On Dokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi
-Neoliberalizm ve Muhafazakârlık Kıskacında Türkiye'de Güvencesiz
Kadın Emeği
Emel MEMİŞ/Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Cinsiyetçi iş bölümü /görünmeyen emek
Kadriye BAKIRCI/Hacettepe Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Türkiye'de güvencesiz çalıştırmaya dair yasal durum
-Değerlendirme, sorular, tartışma
11.30 - 11.45
Çay-Kahve Arası
Kolaylaştırıcı:
Sakine ESEN YILMAZ/Eğitim Sen Kadın Sekreteri
11.45 - 12.30
Sidar ÇINAR/Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
-Emeğin Katmanlaşması- Göç-Güvencesiz çalışma
SUNUMLAR
2. OTURUM
İlknur ÖZKAN/Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Ankara Grubu
-İşçi sağlığı ve güvenliği bağlamında kadın emekçiler
-Değerlendirme, sorular, tartışma
12.30 - 13.30
Yemek Arası
İş Kolu Raporlarının Sunumu
Kolaylaştırıcı:
13.30-14.30
Nevin KAPLAN/ KESK Kadın Birimi Üyesi
(Eğitim Sen, SES, Tüm Bel Sen, BES, Kültür Sanat Sen, Haber Sen, Yapı Yol Sen,
BTS, ESM, Tarım Or- Kam Sen, DİVES)
14.30 - 14.45
Çay-Kahve Arası
14.45 - 15.45
1. ATÖLYE: PROBLEM ALANLARI ÜZERİNE TARTIŞMA
ATÖLYE
ÇALIŞMALARI



Aynı işyeri/işkolunda farklı statülerde çalışmanın, çalışma ilişkileri ve
çalışma barışına etkileri,

Ortak örgütlenme sorunları
15.45 -16.00
Çay-Kahve Arası
Kolaylaştırıcı:
16.00 - 17.00
Atölye sonuçlarının paylaşımı/ Değerlendirme
2. GÜN PROGRAMI
10.00 -10.20
(20 Nisan 2014 Pazar)
Açılış
10.20 -10.30
Çay-Kahve Arası
10.30 -11.30
2. ATÖLYE: ÖRGÜTLENME VE MÜCADELE STRATEJİLERİ
ATÖLYE
ÇALIŞMALARI
 Ne yapmalı, nasıl yapmalı?
11.30 -11.40
Çay-Kahve Arası
Kolaylaştırıcı:
11.40 -12.30
Atölye sonuçlarının paylaşımı/ Değerlendirme
12.30 -12.45
Kapanış
Download

Kolaylaştırıcı: -Neoliberalizm ve Muhafazakârlık Kıskacında