T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
a)Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet
belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasınında
belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet
belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi
Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil
sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri
başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri
gerekmektedir.
AÇIKLAMALAR:
1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.
5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
6) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
7) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ABD
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bil.
Kardiyoloji
Profesör
1
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bil.
T.Biyokimya
Doçent
3
AÇIKLAMA
"Pacemaker ve Elektrofizyoloji" alanlarında uzmanlık almış olmak ve aynı alanda
uluslararası yayınları bulunmak.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Tıp) Anabilim Dalında Doktorasını yapmış
olmak, Yara iyileşmesi ve iyonize radyasyon ile ilgili deneysel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Plastik Rek.ve Est.Cer.
Yrd.Doç.
4
Diyabetik yara iyileşmesi ve Sildenafil sitratın nikotinle indüklenmiş iskemideki etkileri
üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bil.
Çocuk Sağ.ve Hast.
Yrd.Doç.
4
Yeni doğan bebeklerde Perküsyon indexi normal değerleri üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bil.
Biyofizik
Yrd.Doç.
4
Elektrik alan ve uyarılma potansiyelleri konusunda çalışmaları olup, Uyku Sertifikasına
ve PSG analiz tecrübesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bil.
Tıp Tarihi ve Etik
Yrd.Doç.
4
Güzel Sanatlar Fak.
Grafik
Grafik
Profesör
1
İlahiyat Fak.
Temel İslam Bil.
Tefsir
Doçent
1
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğ.
Müzik Eğ.
Doçent
3
UNVAN
Der.
Alanında doktora yapmış olmak.
Alanında doktora yapmış olmak, lisansüstü çalışmalarından en az birini yurtdışında
yapmış olmak ve Tipografik uygulamalar konusunda çalışmaları olmak.
Filolojik Tefsir çalışmış olmak.
Müzik Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak; piyano eğitiminde öğrenme
stratejileri ve üstbiliş ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğ.
Müzik Eğ.
Yrd.Doç.
1
Müzik Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak; Keman Eğitimi ve çocuk şarkıları
besteleme alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğ.Yön.Tef.Plan.ve Eko.
Yrd.Doç.
2
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak,
öğretmen ve yöneticilerin etik ve etik dışı davranışları ve sosyo teknik sistem
yaklaşımının eğitim örgütlerine yansımaları konularında çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Sınıf Öğretmenliği
Yrd.Doç.
4
Sınıf Öğretmenliği doktora mezunu olmak, internet ve eğitim teknolojilerinin eğitim
kalitesine etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi
Maden Müh.
Maden Müh.
Yrd.Doç.
3
Mühendislik Fakültesi
Met.ve Malz.Müh.
Met.ve Malz.Müh.
Yrd.Doç.
3
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edeb.
Türk Dili ve Edeb.
Yrd.Doç.
1
Fethiye İşletme Fak.
İşletme
Yrd.Doç.
1
Türk Halk Masalları ve Hukuku üzerine özgün çalışmaları olmak.
Fiziksel ve sanal ortamlardaki tüketici davranışları, riskli ve kayıplı durumlardaki
tüketici davranışları konularında çalışmaları olmak.
Fethiye İşletme Fak.
Turizm İşletmeciliği
Yrd.Doç.
4
İmaj, rekabetçilik ve inanç turizmi konularında çalışma yapmış olmak.
Beden Eğ.ve Spor Y.O.
Spor Yöneticiliği
Doçent
1
Spor Bilimleri alanında Doçent ünvanı almış ve spor federasyonu fahri çalışanlarının
spor politikalarına yaklaşımları alanında çalışmalar yapmış olmak.
Cevher hazırlama alanında doktora yapmış olmak.
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını metalurji veya malzeme mühendisliği alanında
yapmış olmak.
Fethiye Sağlık Y.O.
Beslenme ve Diyetetik
Yrd.Doç.
1
Muğla Sağlık Y.O.
Hemşirelik
Yrd.Doç.
5
Organik kimya, fotoorganik kimya, sentetik kimya (perilen ve naftelen bazlı boyar
maddeler, güneş ışınımlı fotokatalizli sentez, organometalik katalizli sentez),
spektroskopi, enerji, malzeme ve suda hidrokarbon tayini alanlarında çalışmaları olmak.
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak ve Roy Adaptasyon
Modeli ile ilgili çalışmaları olmak.
Yrd.Doç.
5
Canlı Deniz Kaynakları alanında uzmanlaşmış, Kıyı yönetimi, limanlarda çevre
yönetimi ve araştırma gemileri alanlarında çalışmaları olmak.
Bodrum Denizcilik MYO Ulaştırma Hizmetleri
Yat Kaptanlığı
NOT: Yukarıdaki ilanın duyurusu 23/09/2014 tarihinde Hürriyet Gazetesinde yayımlanmış olup, son müracaat tarihi 08/10/2014 (Mesai bitimi) dir.
Download

Öğretim Üyesi Alım İlanı için tıklayınız.