JSTOR Koleksiyonları
2 Rector Street, 18th Floor, New York, NY 10006 | tel (212) 358 6400 | fax (212) 358 6499| [email protected] | jstor.org
KOLEKSIYON
BAŞLIKLAR/
KONULAR
BILIM DALLARI
TANIM
İktisat, Tarih, Siyaset Bilimi, Sosyoloji
ve insan bilimleri ve sosyal bilimlere
ait diğer bilim dalları
•
•
BIRDEN FAZLA BILIM DALINDA
Bilim ve Sanat I
175 Başlık
•
JSTOR’un ilk koleksiyonu olarak 1997 yılında kurulmuştur
Belirtilen bilim dallarına ait esas araştırma ve toplum
yayınlarını içerir
Aynı zamanda ekoloji, matematik ve istatistik gibi daha
bilimsel alanlara ait başlıkları da içerir
Bilim ve Sanat II
197 Başlık
İktisat, Tarih, Arkeoloji, Klasikler ve
Bölge Araştırmaları (Latin Amerika,
Orta Doğu, Slav, Afrika ve Asya)
•
Yeni bilim dallarındaki esas başlıklara ek olarak Sanat ve
Bilim I’deki çoğu bilim dalı için daha detaylı araştırmalar
sunmaktadır
Bilim ve Sanat III
226 Başlık
Dil, Edebiyat, Müzik, Film
Araştırmaları, Folklor, Sahne
Sanatları, Din, Sanat ve Sanat Tarihi,
Mimarlık ve Mimarlık Tarihi
•
Dil, sahne sanatları ve görsel sanatlar üzerine yapılan
araştırma başlıklarını içerir
Doğu ve Batı dinleri üzerine arşivlerde bulunan en geniş
başlık grubunu içerir
Müzik Koleksiyonuna ait tüm başlıkları içerir
•
•
Bilim ve Sanat IV
158 Başlık
Hukuk, Psikoloji, Kamu Politikası ve
Kamu Yönetimi, İşletme ve Eğitim
•
•
Başlıklar 150 yıllık akademik yayınlardan oluşmaktadır
Diğer alanlarla birlikte erişime açık olan ve yüz yıldan
öncesine kadar dayanan öğrenci yapımı, kaliteli
hukuki
mütalaa çalışmalarını içerir
Bilim ve Sanat V
217 Başlık
Tarih, Edebiyat, Sanat ve Sanat
Tarihi, Felsefe ve Klasikler
•
Daha önceki koleksiyonlarda bulunan eserlere ek olarak
önemli edebiyat eleştirileri ile tarihi başlıkları içerir
Sanat ve insan bilimlerine ait esas bilim dallarının
kapsamını genişletmektedir
•
Bilim ve Sanat VI
218 Başlık
Siyaset Bilimi, Eğitim, Dil Bilimi,
İktisat ve Bölge Araştırmaları
•
•
Bilim ve Sanat VII
257 Başlık
Tüm sanat, insan bilimleri ve sosyal
bilimler
•
•
Bilim ve Sanat VIII
291 Başlık
Sanat ve Sanat Tarihi, Dil ve
Edebiyat, Tarih, Eğitim, Felsefe,
Klasik Araştırmalar ve Müzik
•
•
•
Bilim ve Sanat IX
Bilim ve Sanat X
264 Başlık
167 Başlık
İşletme, İktisat, Arkeoloji, Antropoloji,
Sosyal Bilimler, Siyaset Bilimi ve
disiplinlerarası kültürel araştırmalar
•
İşletme, Sosyoloji, İktisat, Eğitim,
Maliye, Bilim Tarihi, Teknoloji, Tıp ve
Kamu Politikası ve Kamu Yönetimi
•
•
•
•
Sosyal bilimlerde bulunan bilim dalları ile ilgili detaylı
bilgiler sunmaktadır
Diğer Bilim ve Sanat koleksiyonlarında ele alınan bilim
dalları ile ilgili uluslararası boyutta detaylı araştırmaları
içerir
Işletme, maliye ve sağlık bilimleri ile birlikte JSTOR
tarafından ele alınan 30’dan fazla sanat, insan bilimleri ve
sosyal bilimlere ait bilim dallarına odaklanmıştır
Bilim dalına ait sınırları aşan ve diğer tüm JSTOR
koleksiyonlarından daha fazla bilim dalına ait başlıkları
içerir
Temel insani bilim dallarının kapsamını genişletmektedir
Frick, Met ve Brooklyn Müzesinde bulunan 19. ve 20.
yüzyılın başlarına ait nadide Amerikan Sanat dergilerini
içermektedir
Şiir ve Bomba (Poetry and Bomb) gibi önemli başlıklar
içermektedir
JSTOR’un işletme ve sosyal bilimler kapsamını
genişletmektedir
25’den fazla ülkede yayınlanmış dergileri içerir
İmzalı içerikler 1853 yılından başlamaktadır
Bilim ve sosyal bilimler teorisi, veriler ve analizler hakkında
detaylı bilgi içeren sosyal bilimler dergileri. Taşımacılık
Araştırmaları ve Gelişim Çalışmaları gibi yeni bilim dallarını
da içermektedir
2013 sonuna kadar en az 125 başlığa ulaşacaktır
Page 1 of 4
KOLEKSIYON
BAŞLIKLAR/
KONULAR
BILIM DALLARI
TANIM
Bilim ve Sanat XI
181 Başlık
Tarih, Dil ve Edebiyat, Amerikan
Çalışmaları ileSanat ve Sanat Tarihi,
Asya Çalışmaları, Latin Amerika
Çalışmaları, ile Afro-Amerikan
Çalışmaları
•
•
Hukuk, Siyasal Bilimler, Eğitim,
Sosyoloji, Kriminoloji, Sosyal
Çalışmalar, Psikoloji ve Asya
Çalışmaları
•
Bilim ve Sanat XII
125 Başlık
(2015’e kadar)
•
•
•
•
Bilim ve Sanat XIII
125 Başlık
(2016’ya kadar)
Dil & Edebiyat, Felsefe, Din, Sanat
ve Sanat Tarihi, Müzik, Tarih, Klasik
Çalışmalar
•
•
15 ülkeden içerik barındırmaktadır
Gibi önde gelen başlıkları içerir The American Scholar, RSA
Scholar ile Black Journal
8 yayıncıdan 25 başlıkları kullanılabilir güncel dergiler
2014 yılı sonuna kadar en az 125 başlık
Yüksek öğretimin tüm düzeylerindeki çok kullanımlı ve
yaygın talep gören disiplinlere odaklanarak sosyal bilimler
alanında kapsamını genişletir.
Eğitim, Hukuk ve Siyasal Bilimler disiplinleri koleksiyonun
referans noktasını oluşturur ve Amerikan Barosu Derneği,
Brill, Lymm Reiner ve Springer’den dergiler içerir.
Tamamlandığında en az 125 başlığı kapsayacaktır.
ABD dışında yayımlanan %60’tan fazla içeriğiyle çekirdek
disiplinlerde artan kapsam alanı sunar.
Güçlü yanları Din disiplini içerisinde Hristiyanlık
çalışmalarının yanı sıra Felsefe alanında JSTOR’un
sunduklarını zenginleştirerek Batı-dışı felsefe disiplinindeki
dergileri içermesidir.
Hebrew Journals
40 Başlık
(2015’e kadar)
Yahudi Çalışmaları, Dil & Edebiyat,
Arkeoloji
•
•
İbranice’de disiplinlerarası akademik bilgiyi destekler.
Latin alfabesi dışında yayımlanan ilk JSTOR koleksiyonu
olarak, koleksiyon Haifa Üniversitesi ve İstail Ulusal
Kütüphanesi’nin uzun süreli işbirliğinin bir ürünüdür.
İrlanda
107 Başlık
Sanat, İnsani Bilimler, Sosyal
Bilimler, Biyolojik Bilimler, Müzik ve
Matematik
•
İrlanda’da yapılan ve İrlanda ile ilgili bilim dalları materyal
kaynağı
Materyaller 1780’lerden günümüze kadar gelmiştir
JISC Sayısallaştırma Programından alınan fon ile Belfast
Üniversitesi ile ortaklaşa hazırlanmıştır
Ekoloji, Botanik, Bitki Bilimleri, Doğal
Kaynakları Koruma, Paleontoloji,
Zooloji, Genel Bilimler, Epidemiyoloji,
Bakıcılık ve Sağlık Bilimleri
•
Yaşam Bilimleri
348 Başlık
•
•
•
Biyolojik Bilimler ile Sağlık Bilimleri ve Genel Bilimler
Koleksiyonlarını birden fazla bilim dalı içeren tek bir
koleksiyonda bir araya getirmektedir
Saha bilimleri hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler ve tıp,
bakıcılık, epidemiyoloji ve halk sağlığı alanlarında da
kapsamlı araştırmalar
BILIM DALINA ÖZEL
Biyolojik Bilimler
136 Başlık
Ekoloji, Botanik, Bitki Bilimleri, Doğal
Kaynakları Koruma, Paleontoloji,
Biyoloji ve Zooloji
•
JSTOR’a yeni katılan 100’den fazla başlık ile birlikte mevcut
Ekoloji ve Botanik Koleksiyonumuzda bulunan 29 başlığı bir
arada sunmaktadır
İşletme
47 Başlık
İktisat ve Maliye
•
Muhasebe, iş ilişkileri, pazarlama, yönetim, operasyon
araştırması ve risk yönetimi gibi kritik araştırma başlıkları
dahil olmak üzere başlıca akademik çevrelerden alınan çok
sayıda başlık ile birlikte iktisat ve maliye bilim dallarına ait
temel başlıkları bir arada sunar
İşletme II
66 Başlık
İktisat ve Maliye
•
İşletme konusunda temel oluşturacak uluslararası
başlıkların kapsamını genişletirken iktisat, hukuk, siyaset ve
psikolojinin kesişen yönlerini araştıran başlıkları içerir
Bilim ve Sanat IV, VI, ve VII’den seçilmiş 25 başlık
•
İşletme III
56 Başlık
İktisat ve Maliye
•
•
İktisat, işletmecilik ve maliye gibi temel işletme alanlarını
kapsar
Kamu yönetimi, işletme tarihi, muhasebe, yönetim ve
pazarlama alanlarında öne çıkan başlıklarla birlikte ABD
dışında yapılmış araştırmalara ait kaliteli bir başlık grubu
içerir
Page 2 of 4
KOLEKSIYON
BAŞLIKLAR/
KONULAR
BILIM DALLARI
TANIM
İşletme IV
50 Başlık
(2015’e kadar)
İktisat ve Maliye
•
•
•
Ekoloji ve Botanik
94 Başlık
Biyolojik Bilimler, Ekoloji ve Botanik
•
•
•
•
Ekoloji ve Botanik II
67 Başlık
(Lansmanda)
Biyolojik Bilimler, Botanik & Bitki
Bilimi, Ekoloji ve Evrim Biyolojisi
•
•
•
Sağlık Bilimleri ve
Genel Bilimler
69 Başlık
Genel Bilimler, Epidemiyoloji,
Bakıcılık, Biyolojik Bilimler ve Sağlık
Bilimleri
•
•
•
Yahudi Çalışmaları
47 Başlık
Yahudi Çalışmaları, Tarih, Din, Dil &
Edebiyat
•
•
•
Dil ve Edebiyat
78 Başlık
Dil, Edebiyat, Edebiyat Teorisi ve
Edebi Eleştiri
•
•
•
•
Matematik ve
İstatistik
105 Başlık
Matematik ve İstatistik Bilimleri
•
•
Müzik
51 Başlık
Müzik Teorisi ve Araştırması
•
•
İktisat, İşletme, Endüstri İlişkileri ve Maliye alanında
çekirdek başlıklar içerir
JSTOR arşivindeki mevcut veya gelecek koleksiyonlarla
herhangi bir çakışma söz konusu değildir
ABD dışı birçok İşletme başlığına ek olarak Mikroiktisat ve
İşletme alt disiplinlerindeki içeriği genişletir.
Başlık içerikleri biyo-çeşitlilik, iklim değişikliği, doğal
kaynakları koruma ve deneysel biyolojiden bitki biyolojisi,
sistematik botanik ve taksonomiye kadar uzanır
Amerikan Ekoloji Derneği’nin yardımı ile oluşturulan
bu koleksiyon yine bu kuruma ait üst düzey araştırma
konularını içerir
Bilim ve Sanat I’den altı başlık içerir
29 başlığın tümü aynı zamanda Biyolojik Bilimler ve Yaşam
Bilimleri koleksiyonunda bulunmaktadır
Ekoloji & Botanik I Koleksiyonunu güçlendirir ve JSTOR’un
biyoloji ve bitki bilimi alanlarındaki kapsamını genişletir.
Dünya çapında önemli kurumların temel başlıklarını içerir
2016’ya kadar en az 80 dergi içerecektir
Sağlık ve tıp alanında yayımlanmış önemli, tarihi ve en
rağbet gören yayınları içerir. Tarihi 17. yüzyıla kadar
giden Londra Kraliyet Derneği’nden alınmış başlıklar da
bulunmaktadır.
Ulusal Bilim Akademisi’ne ait raporlar ve BMJ: İngiliz Tıp
Dergisi’nden alınan başlıkları içerir
Bakıcılık ve epidemiyolojiye ait başlık gruplarını içerir
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca ve
İbranice başlıklar içerir
1889’da başlayan imzalı içerik
Yahudi ve Musevi çalışma programları olan kurumlarda
öğretim ve araştırmayı destekler
Arapça, İtalyanca ve Almanca dahil farklı dillerde yazılmış
makalelerin yanı sıra çok farklı ülkelerin edebi kültürlerini
içermektedir
Modern Dil Kurumu ile geliştirilmiştir
PMLA (Modern Dil Kurumu Yayınları) ile edebiyat
eleştirisinin çeşitli dallarındaki temel başlıkları içerir
Bilim ve Sanat I’den 13 başlık ile Bilim ve Sanat III’den 45
başlık içerir
Başlıklar Bilim ve Sanat I, II, IV ve VII ile İşletme ve Sağlık
Bilimleri ve Genel Bilimler Koleksiyonları ile örtüşmektedir
Yazarlar Einstein ve Newton gibi tarihi isimlerle birlikte
Lions, Mandelbrot ve Connes gibi çağdaş matematikçilerden
oluşmaktadır
Hollanda, Hırvatistan, Macaristan, Almanya ve Fransa’da
yayımlanan başlıkları içerir
Bu koleksiyondaki tüm başlıklar Bilim ve Sanat III’de
mevcuttur
İLAVE KOLEKSIYONLAR
19. yy İngiliz
Broşürleri
26.246 Broşür
(tahmini)
Tarih, Siyaset Bilimi, İngiliz
Araştırmaları
•
•
RLUK (UK Araştırma Kütüphaneleri) tarafından
oluşturulmuştur ve bu kütüphanelerde bulunan 19. yüzyıla
ait en önemli broşürleri içerir
Londra İktisat ve Siyaset Bilimi Akademisi’nin (LSE)
Selections isimli yayını ile Earl Grey Broşür Koleksiyonu
ve Dışişleri Bakanlığı’ndan derleme 7 koleksiyondan
oluşmaktadır
Page 3 of 4
KOLEKSIYON
BAŞLIKLAR/
KONULAR
BILIM DALLARI
TANIM
JSTOR Bitki Bilimi
1.531.844
Nesne*
Biyolojik Bilimler, Botanik, Ekoloji,
Etnobotanik, Bitki Bilimleri, Sağlık
Bilimleri, Tarih, Sanat ve Sanat Tarihi,
Antropoloji
•
•
•
•
Afrika Kültür Mirası
Bölgeleri ve Alanları
57.000 Nesne*
Antropoloji, Arkeoloji, Sanat ve
Sanat Tarihi, Mimari, Edebiyat,
Halk Araştırmaları, Tarih, Kültürel
Araştırmalar ve Coğrafya
•
•
•
Güney Afrika’daki
Özgürlük Mücadeleleri
22,355 Nesne
*
Tarih, Siyasal Bilimler, Hukuk, Uluslar
arası İlişkiler, İktisat ve diğer beşeri ve
sosyal bilimler
•
•
•
•
Global Plants Initiative (GPI) tarafından oluşturulmuştur
Gezegendeki botanik çeşitliliği en ince ayrıntısına kadar
sunan dünyanın en geniş bitki türleri veritabanı
Başlıca akademik yayınlardan alınmış ve yüzlerce yıllık bilgi
birikimi sunan 175.000’den fazla bilimsel araştırma
Tür numuneleri, taksonomik yapılar, bilimsel edebiyat,
tablolar, fotoğraflar, çizimler ve diğer görüntüleri içerir
The Andrew W. Mellon Derneği ve Arcadia’dan sağlanan fon
ile Aluka tarafından oluşturulmuştur
Afrika’da bulunan kültür mirası ögeleri ile kaya sanatı olan
bölgelerin görsel, bağlamsal ve uzamsal belgelerini bir araya
getirmektedir
Materyaller arasında resimler, 3D modeller, GIS veri
setleri, bölge planları, hava ve uydu fotoğrafları, kazı
raporları, seyahat notları ve diğer akademik malzemeler
bulunmaktadır
Aluka tarafından oluşturulmuştur
Altı Güney Afrika ülkesindeki özgürlük hareketiyle ilgili
belgeler sunar
Sözlü tarih, konuşmalar, ulusal yayınlar, tamamıyla
dijitalleştirilmiş kitaplar, başlıklar ve broşürler gibi
materyallere erişim sağlar
Materyaller sömürge yönetimi, sürgünlerin dağılımı,
uluslararası müdahale ve art arda direniş nesillerini dünya
çapında destekleyen çevreler gibi konuları irdeler
Bu koleksiyonlara nasıl ulaşacağınız konusunda daha detaylı bilgi almak için, [email protected] adresinden bizimle.
* Düzenli olarak nesne eklenmektedir
Page 4 of 4
Download

JSTOR Collections Chart Turkish